Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - Now in Color (E03)

WandaVision - Now in Color (E03)

WV03

Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) se musí vypo­řá­dat s neo­če­ká­vá­ným těho­ten­stvím, kte­ré se ovšem vymy­ká kla­sic­ké před­sta­vě o dél­ce těho­ten­ství...

Třetí epi­zo­da seri­á­lu WandaVision opět mění deká­du zasazení- Přesouváme se do 70. let a dle sli­bů z kon­ce před­cho­zí epi­zo­dy se nyní může­me dočkat barev­né­ho obra­zu. Ty v tomhle pří­pa­dě ješ­tě více pro­dá­va­jí vizu­ál­ní strán­ku seri­á­lu a pře­de­vším se onu sna­hu o nos­tal­gii star­ších sit­co­mů poda­ří opět nesku­teč­ně pro­dat. Především ale koneč­ně v rám­ci 3. epi­zo­dy dochá­zí k vět­ším názna­kům, co se to vlast­ně v celém seri­á­lu děje, jak je to celé mož­né v rám­ci před­cho­zích pro­jek­tů Marvel Cinematic Universe a dá se odvo­dit, že nás čeka­jí ješ­tě hod­ně zají­ma­vé věci.

Celá epi­zo­da se točí kolem jednoho- Těhotenství. Dorazila zatím nej­zá­bav­něj­ší epi­zo­da, kde jsou gagy o pozná­ní vtip­něj­ší a pře­de­vším se téhle epi­zo­dě sna­ží pro­dat veš­ke­ré emo­ce. Neobvyklý prů­běh těho­ten­ství je pro­dán neje­nom šká­lou gagů, ale záro­veň i tím správ­ným emo­ci­o­nál­ním nábo­jem. To se poda­ří pro­dat prá­vě i díky živé­mu pub­li­ku, kte­ré se vždy dá tak tro­chu obvi­nit z toho, že divá­ka nutí k tomu, aby se smál a dojal v mís­tech, kdy o to sám seri­ál žádá. V rám­ci této epi­zo­dy je to ale na všech mís­tech ade­kvát­ní a osob­ně se musím při­znat, že jsem vět­ši­nou prá­vě rea­go­val s pub­li­kem.

Už úvod­ní intro opět nalá­ká na dal­ší sit­co­mo­vou epi­zo­du, kte­rá je opět pro­lo­že­na rekla­mou (kte­rá opět těží ze život­ní­ho utr­pe­ní Wandy Maximoff) a opět se může opřít o výbor­né obsa­ze­ní. Elizabeth Olsen a Paul Bettany jsou pře­kva­pi­vě sku­teč­ně výbor­né kome­di­ál­ní duo, kte­rým člo­věk jejich pou­to napros­to věří a vyvr­cho­le­ní téhle epi­zo­dy je vylo­že­ně kou­zel­né. Opět ale nazna­čí, že je tu něco špat­ně a to i tak moc, že jde dost mož­ná odhad­nout, co se to vlast­ně celou dobu děje. Jenomže tuším, že vše není tak moc oči­vid­né a vše se může ješ­tě během násle­du­jí­cích 6 epi­zod změ­nit.

Pořád pla­tí, že jde o zatím nej­ví­ce uni­kát­ní pro­jekt MCU a když se v závě­ru změ­ní kla­sic­ký tele­viz­ní for­mát 4:3 na fil­mo­vý for­mát 2.35:1, jde o vel­mi zvlášt­ní efekt. Jenomže prá­vě ta zvlášt­nost dává tomuhle seri­á­lu mož­nost vynik­nout a defi­ni­tiv­ně to uka­zu­je, že začnou v Marvel Studios pořád­ně expe­ri­men­to­vat. K úpl­né kva­li­tě tomu ješ­tě něco chy­bí, začí­nám ale tušit, že čím víc karet tvůr­ci vylo­ží na stůl, tím zají­ma­věj­ší ten­to seri­ál bude a je pro­to vel­mi prav­dě­po­dob­né, že samot­né finá­le posu­ne záži­tek z celé­ho seri­á­lu ješ­tě o kus dál. Na to si ale zatím bude­me muset počkat........

Verdikt: 4 z 5


Photo © Disney+


  • WandaVision - Previously On (E08)27. února 2021 WandaVision - Previously On (E08) Wanda (Elizabeth Olsen) se snaží rozklíčovat svou minulost kvůli své přítomnosti a budoucnosti... Předposlední epizoda WandaVision je skvělou hrou s divákem. Hrou při které má divák […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07)19. února 2021 WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07) Monica Rambeau (Teyonah Parris) plánuje svůj návrat do Westview, Wanda (Elizabeth Olsen) se musí vyrovnat s nečekanými komplikacemi a Vision (Paul Bettany) naváže nové spojení... Sedmá […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít?12. února 2021 WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít? Zvláštní okolnosti během Halloweenu oddělí Wandu (Elizabeth Olsen) od Visiona (Paul Bettany), který vyšetřuje neobvyklosti ve Westview... Šestá epizoda WandaVision se tentokrát odehrává v […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes?5. února 2021 WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes? Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) společně se svými dětmi nadále žijí ve Westview a užívají si rodinného štěstí. Visionovi ale definitivně dochází, že je něco špatně... Po […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - We Interrupt This Program (E04)29. ledna 2021 WandaVision - We Interrupt This Program (E04) Monica Rambeau (Teyonah Parris) je pověřena speciální misí, při které se musí podívat do městečka WestView. Při vyšetřování se ovšem stane pohřešovanou... Čtvrtou epizodu WandaVision […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 215. ledna 2021 WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 2 Dvě neskutečně mocné bytosti, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany), žijí idylický život na předměstí městečka Westview, ale začínají mít podezření, že vše není takové, […] Posted in TV Recenze
  • Avengers: Infinity War8. února 2019 Avengers: Infinity War Vše co se nevešlo do "nejlepšího" filmu roku 2018. https://youtu.be/tZjvC3Owy3k Posted in Vaření
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […] Posted in Spoilery
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,68508 s | počet dotazů: 211 | paměť: 48016 KB. | 04.03.2021 - 16:09:56