Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Walt Disney: Auta - předobjednávka

Walt Disney: Auta - předobjednávka

1711
1711

Blesk McQueen je skvě­lé závod­ní auto, kte­ré jako nejmlad­ší v his­to­rii vyhrá­lo závod o slav­ný Zlatý píst.McQueen se účast­ní závo­du přes Kalifornii, kde se o hlav­ním vítě­zi roz­ho­du­je vylu­čo­va­cí for­mou. Zabloudí a pro­pad­ne pani­ce. Zůstane sám, ale přes­to se zou­fa­le sna­ží najít stát­ní sil­ni­ci. Cesta ho zave­de až do Kardanové Lhoty, zapo­me­nu­té­ho měs­teč­ka na sil­ni­ci 66,kde vje­de na roze­sta­vě­nou hlav­ní tří­du a zni­čí ji. Do závo­du zbý­vá jen pár dní a McQueen sedí ve věze­ní. Odejít může, tepr­ve až opra­ví sil­ni­ci, kte­rou svou jízdou poško­dil. Až se sezná­mí se zdej­ší­mi neob­vyk­lý­mi oby­va­te­li, zjis­tí, že přá­tel­ství a týmo­vá prá­ce je nade vše a že v živo­tě jde hlav­ně o ces­tu, niko­liv o cílo­vou pás­ku. V akč­ním finá­le pak naše autíč­ko zjis­tí, co to obná­ší být sku­teč­ným šam­pi­ó­nem. Projeďte cílem jako prv­ní a užij­te si zábav­né a napí­na­vé závo­dy na moti­vy stej­no­jmen­né­ho fil­mu Auta od Pixar Animation Studios,který uvá­dí spo­leč­nost Walt Disney Pictures. Hra je kom­plet­ně v češ­ti­ně. Předobjednávku Vaší hry může­te vypl­nit ZDE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,34099 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56566 KB. | 28.06.2022 - 18:41:19