Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Vzpomínáme na Herberta Loma, jednoho z nejúspěšnějších filmových herců českého původu

Vzpomínáme na Herberta Loma, jednoho z nejúspěšnějších filmových herců českého původu

HLom
HLom

Herbert Lom(Herbert Charles Angelo Kuchačevič ze Schluderpacheru,  se naro­dil v Praze 11. září 1917. Jeho otcem byl Karel Kuchačevič ze Schluderpacheru a jeho mat­ka, rod­ným jmé­nem Olga Gottliebová, byla ze židov­ské rodi­ny. Dětství a mlá­dí Herbert pro­žil v Praze, prázd­ni­ny zpra­vi­dla trá­vil u pří­buz­ných v Železné Rudě. Absolvoval Německé stát­ní reál­né gym­ná­zi­um v Praze, poté stu­do­val na Německé uni­ver­zi­tě v Praze ději­ny umě­ní a ger­ma­nis­ti­ku. Současně se však začal zají­mat o diva­dlo. Základní herec­ké zku­še­nos­ti zís­kal u Fritze Valka, před­ní­ho her­ce Nového němec­ké­ho diva­dla na dneš­ní Wilsonově uli­ci v Praze 1( v sou­čas­nos­ti zde síd­lí oper­ní sou­bor ND).

První fil­mo­vou roli zís­kal v roce 1937 ve fil­mu Vladimíra Slavínského Žena pod kří­žem a v roce 1938 si zahrál roli chas­ní­ka ve fil­mu Boží mlý­ny v režii Václava Wassermana . V led­nu 1939 ute­kl před nacis­ty do Británie. V té době také změ­nil své dlou­hé pří­jme­ní - na Lom. Studoval na lon­dýn­ské Královské aka­de­mii dra­ma­tic­kých umě­ní a postup­ně se pro­sa­dil jako herec nejen v diva­dle, ale obje­vil se také ve stov­ce fil­mů. Dvakrát hrál Napoleona, z toho jed­nou v roce 1956 ve fil­mo­vé adap­ta­ci Vojny a míru s Audrey Hepburnovou a Henry Fondou. Záporné posta­vy Lom hrál poměr­ně čas­to, ale cham­ti­vý plu­kov­ník Brinkley z fil­mu Poklad na Stříbrném jeze­ře zane­chal v pamě­ti star­ší gene­ra­ce divá­ků sil­nou sto­pu.  Největšího věhla­su však dosá­hl ve sním­cích o Růžovém pan­te­ro­vi v úlo­ze nešťast­né­ho komi­sa­ře Dreyfuse, kte­ré­ho při­vá­dí k šílen­ství neši­kov­ný inspek­tor Clouseau v podá­ní opět Petera Sellerse.

Herbert Lom hrál ve více než 100 fil­mech a řadě diva­del­ních před­sta­ve­ní. Málo se ví, že Herbert Lom napsal i dva úspěš­né his­to­ric­ké romá­ny. První se ode­hrá­vá v době krá­lov­ny Alžběty a jeho hrdi­nou je ang­lic­ký rene­sanč­ní dra­ma­tik a špi­on Christopher Marlow (Enter a Spy: The Double Life of Christopher Marlowe , 1978). Druhý, věno­va­ný vyná­lez­ci gilo­ti­ny, vyšel i v čes­kém pře­kla­du (Dr. Guillotin, Praha, Ivo Železný 1992).

Lom zemřel v Londýně dne 27. září 2012 ve věku 95 let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Syn Růžového Pantera21. dubna 2022 Syn Růžového Pantera Syn Růžového pantera je komediální film z roku 1993. Jedná se o pokračování filmové série Růžový panter. V režii Blakea Edwardse v něm hraje Roberto Benigni jako nemanželský syn inspektora […] Posted in Speciály
  • Kletba Růžového pantera18. dubna 2022 Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série filmů o Růžovém panterovi, kterou na počátku 60. let 20. století vytvořil Blake Edwards. Film byl […] Posted in Speciály
  • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
  • Stopa Růžového pantera6. září 2021 Stopa Růžového pantera Stopa růžového pantera je komediální film režiséra Blakea Edwardse z roku 1982 s Peterem Sellersem v hlavní roli. Jedná se o sedmý film ze série Růžový panter, první film série po […] Posted in Speciály
  • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
  • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
  • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
  • Komisař Clouseau na stopě9. srpna 2021 Komisař Clouseau na stopě Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barevná komedie z roku 1964, kterou v Panavisionu natočil Blake Edwards. Jedná se o druhý díl […] Posted in Speciály
  • Mrtvá zóna - další kultovní film Davida Cronenberga20. září 2020 Mrtvá zóna - další kultovní film Davida Cronenberga Učitel Johnny Smith (Christopher Walken) stráví po těžké autonehodě pět let v kómatu. Když se probere, zjistí, že má zvláštní schopnost vidět do minulosti i do budoucnosti. Stačí, aby se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu Tak tady jsou legendární postavy našeho mládí: Old Shatterhand a Vinnetou. Bílý muž, jenž přešel velikou louži, aby na Divokém západě našel svou novou vlast a vykonal hrdinské činy, které […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76590 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56713 KB. | 30.06.2022 - 11:43:55