Kritiky.cz > Profily osob > Vzpomínáme na Herberta Loma, jednoho z nejúspěšnějších filmových herců českého původu

Vzpomínáme na Herberta Loma, jednoho z nejúspěšnějších filmových herců českého původu

HLom

Herbert Lom(Herbert Charles Angelo Kuchačevič ze Schluderpacheru,  se naro­dil v Praze 11. září 1917. Jeho otcem byl Karel Kuchačevič ze Schluderpacheru a jeho mat­ka, rod­ným jmé­nem Olga Gottliebová, byla ze židov­ské rodi­ny. Dětství a mlá­dí Herbert pro­žil v Praze, prázd­ni­ny zpra­vi­dla trá­vil u pří­buz­ných v Železné Rudě. Absolvoval Německé stát­ní reál­né gym­ná­zi­um v Praze, poté stu­do­val na Německé uni­ver­zi­tě v Praze ději­ny umě­ní a ger­ma­nis­ti­ku. Současně se však začal zají­mat o diva­dlo. Základní herec­ké zku­še­nos­ti zís­kal u Fritze Valka, před­ní­ho her­ce Nového němec­ké­ho diva­dla na dneš­ní Wilsonově uli­ci v Praze 1( v sou­čas­nos­ti zde síd­lí oper­ní sou­bor ND).

První fil­mo­vou roli zís­kal v roce 1937 ve fil­mu Vladimíra Slavínského Žena pod kří­žem a v roce 1938 si zahrál roli chas­ní­ka ve fil­mu Boží mlý­ny v režii Václava Wassermana . V led­nu 1939 ute­kl před nacis­ty do Británie. V té době také změ­nil své dlou­hé pří­jme­ní - na Lom. Studoval na lon­dýn­ské Královské aka­de­mii dra­ma­tic­kých umě­ní a postup­ně se pro­sa­dil jako herec nejen v diva­dle, ale obje­vil se také ve stov­ce fil­mů. Dvakrát hrál Napoleona, z toho jed­nou v roce 1956 ve fil­mo­vé adap­ta­ci Vojny a míru s Audrey Hepburnovou a Henry Fondou. Záporné posta­vy Lom hrál poměr­ně čas­to, ale cham­ti­vý plu­kov­ník Brinkley z fil­mu Poklad na Stříbrném jeze­ře zane­chal v pamě­ti star­ší gene­ra­ce divá­ků sil­nou sto­pu.  Největšího věhla­su však dosá­hl ve sním­cích o Růžovém pan­te­ro­vi v úlo­ze nešťast­né­ho komi­sa­ře Dreyfuse, kte­ré­ho při­vá­dí k šílen­ství neši­kov­ný inspek­tor Clouseau v podá­ní opět Petera Sellerse.

Herbert Lom hrál ve více než 100 fil­mech a řadě diva­del­ních před­sta­ve­ní. Málo se ví, že Herbert Lom napsal i dva úspěš­né his­to­ric­ké romá­ny. První se ode­hrá­vá v době krá­lov­ny Alžběty a jeho hrdi­nou je ang­lic­ký rene­sanč­ní dra­ma­tik a špi­on Christopher Marlow (Enter a Spy: The Double Life of Christopher Marlowe , 1978). Druhý, věno­va­ný vyná­lez­ci gilo­ti­ny, vyšel i v čes­kém pře­kla­du (Dr. Guillotin, Praha, Ivo Železný 1992).

Lom zemřel v Londýně dne 27. září 2012 ve věku 95 let.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Herbert Lom27. září 2012 Herbert Lom Herbert Lom (9. ledna 1917 v Praze – 27. září 2012 v Londýně) byl mezinárodně uznávaný herec působící ve Velké Británii a USA. Narodil se v zámožné šlechtické rodině. Jeho původní jméno je […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy Na post režiséra filmu byl dosazen Rakušan Harald Reinl (1908-1986), jeden z nejuznávanějších režisérů poválečného Německa, který měl na svém kontě celou řadu oblíbených vesnických dramat, […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres Ve štábu velkých koprodukcí vidělo mnoho asistentů příležitost vytáhnout se a ukázat svoji moc. Tak se během natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře choval i Slavko Andres, druhý asistent […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Světová premiéra v kině Universum3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Světová premiéra v kině Universum V Rialtu panovalo napjaté očekávání. Bude se Poklad na Stříbrném jezeře divákům líbit? Producent investoval 3,5 milionů marek a nikdo nechtěl ani pomyslet na to, že by film propadl. Dva […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962)3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962) Koncem padesátých a počátkem šedesátých let procházel německý filmový průmysl hlubokou krizí, jejíž příčinou byl mimo jiné prudký rozvoj televizního vysílání. Docházelo k zavírání kin i ke […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Záhadná scéna3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Záhadná scéna První říjen roku 1962 byl zároveň posledním dnem natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře. Vinnetou a Old Shatterhand stáli ve skalách a byli připraveni k natáčení. Kamera se rozsvítila a […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu Tak tady jsou legendární postavy našeho mládí: Old Shatterhand a Vinnetou. Bílý muž, jenž přešel velikou louži, aby na Divokém západě našel svou novou vlast a vykonal hrdinské činy, které […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Hlavní hrdinové3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Hlavní hrdinové Producent Horst Wendlandt si byl dobře vědom, že úspěch každého filmu závisí především na obsazení hlavních rolí. A nemohl si věru vybrat lepší představitele pokrevních bratrů Vinnetoua a […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Melodie Old Shatterhanda3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Melodie Old Shatterhanda Hudbu k Pokladu na Stříbrném jezeře složil berlínský rodák Martin Böttcher (nar. 1927), jeden z nejvytíženějších německých filmových komponistů. Jeho ústřední melodie filmu, později známá […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu Z vnitrozemí se štáb přesunul do Rijeky, přístavního města na severu Chorvatska a ubytoval se v hotelech Park a Jadran. V blízkosti Rijeky se nachází Grobničko polje, které filmaři […]