Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Výživový koutek: pampelišky

Výživový koutek: pampelišky

plant wood dandelion leaf flower petal 882336 pxhere.com

Všimli jste si, že je kolem vás krás­ně žlu­to? Popadněte děti, vez­mě­te si košíč­ky a vyraž­te si nasbí­rat vel­kou jar­ní sílu z pří­ro­dy.

Pampeliška je úžas­ná jar­ní bylin­ka, kte­rou se vypla­tí mít doma po ruce. Podívejte se, co všech­no doká­že:

 • Jarní deto­xi­ka­ce - posi­lu­je funk­ci jater, led­vin a žluč­ní­ku
 • Je mír­ně močo­pud­ná
 • Prevence žlu­čo­vých kame­nů
 • Působí na správ­né zaží­vá­ní
 • Stimuluje lát­ko­vou výmě­nu
 • Pomáhá při cuk­rov­ce
 • Pomoc při léč­bě dýcha­cích cest
 • Prevence při chřip­kách a angí­nách

Používá se kořen pam­pe­liš­ky, lis­ty i nať. Mladé lis­ty pam­pe­liš­ky jsou plné vita­mí­nu C, pro­to je dob­ré je zařa­dit do své­ho jídel­níč­ku - lis­ty při­dej­te napří­klad do salá­tu nebo ke své oblí­be­né pří­lo­ze. Kromě vita­mí­nu C jsou lis­ty boha­té i na vita­mí­ny A, D, B, dále jsou zdro­jem kře­mí­ku, dras­lí­ku, váp­ní­ku. Mají 2x vyš­ší množ­ství žele­za než špe­nát.

Jak líst­ky při­pra­vit?

Mladé pam­pe­liš­ko­vé líst­ky pře­lij­te oso­le­nou vlaž­nou vodou (ne hor­kou, aby se nespá­lil vita­mín C) a nech­te 30 minut lou­ho­vat. Tím se zba­ví­te hoř­kos­ti lis­tů.

Další vyu­ži­tí pam­pe­liš­ky

 • Pampeliškový med - skvě­lá voňa­vá alter­na­ti­va sla­ze­ní čaje.
 • Pampelišková lízát­ka - do pam­pe­liš­ko­vé­ho medu při­dej­te více cuk­ru, zalij­te do for­mi­ček a nech­te ztuh­nout.
 • Čaj z pam­pe­liš­ky na pře­ky­se­le­ný žalu­dek - suše­ný kořen pam­pe­liš­ky nadrob­no roz­se­ká­me a 3 lžič­ky pře­li­je­me 250 ml vody. Necháme pře­jít varem, 15 minut lou­hu­je­me a pře­ce­dí­me. Pijeme 2 šál­ky den­ně.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,07266 s | počet dotazů: 208 | paměť: 54318 KB. | 15.04.2021 - 04:46:18
X