Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Výživový koutek: batáty

Výživový koutek: batáty

plant food produce vegetable japan living 536428 pxhere.com

Batáty jsou plné anti­o­xi­dan­tů, mine­rá­lů, vita­mí­nů, pomá­ha­jí udr­žet zdra­vou kůži a pod­po­ru­jí zdra­vý imu­nit­ní sys­tém.

Dnes bych vám ráda před­sta­vi­la batá­ty, nebo­li slad­ké bram­bo­ry. Můžete v obcho­dech nalézt bílé, fia­lo­vé a oran­žo­vé. Jsou dob­rým zdro­jem dras­lí­ku a vlákni­ny a jsou vel­mi boha­té na beta-karoten, pre­kur­zor vita­mí­nu A. Jedna střed­ně slad­ká bram­bo­ra poskyt­ne lid­ské­mu tělu více než 100% DDD vita­mi­nu A a více než 2/3 DDD vita­mi­nu C.

Co vše batá­ty umí?

Jsou skvě­lým zdro­jem roz­pust­né vlákni­ny pek­ti­nu (zachy­tá­vá cho­leste­rol) a neroz­pust­né vlákni­ny (hlav­ně ve slup­ce), jež pomá­há před­chá­zet zácpě a heme­ro­i­dům. Mohou pomo­ci sní­žit rizi­ko rako­vi­ny žalud­ku a tlus­té­ho stře­va.

Vysoké hla­di­ny beta-karotenu chrá­ní před srdeč­ní­mi cho­ro­ba­mi a mno­ha typy rako­vi­ny, pomá­ha­jí udr­žet zdra­vou kůži a pod­po­ru­jí zdra­vý imu­nit­ní sys­tém.

Správný nákup

Batáty bychom měli vybí­rat hlad­ké, oblé, nesvraš­tě­lé bez klíč­ků a hni­lo­by. Čím tmavší slup­ka, tím lépe - tako­vé budou mít jas­ně oran­žo­vou duži­nu, kte­rá obsa­hu­je nej­ví­ce živin.

Skladujeme na chlad­ném a tma­vém mís­tě.

Jak batá­ty vyu­žít?

Batátová kaše - nevař­te je však ve spous­tě vody jako bram­bo­ry, vypla­vi­ly by se vám všech­ny živi­ny i chuť. Oloupané kous­ky radě­ji poma­lu vař­te na mír­ném ohni v troš­ce vody a bez slé­vá­ní je i s teku­ti­nou rozš­ťou­chej­te.

Batátové špí­zy - při­dej­te je k ostat­ní zele­ni­ně na špí­zy, potře­te oli­vo­vým ole­jem a bylin­ka­mi, nebo popraš­te sko­ři­ci a posy­pej­te nastrou­ha­ným zázvo­rem - nebu­de­te lito­vat!

Pečené batá­ty v trou­bě - skvě­lá pří­lo­ha mís­to bram­bor. Budete pře­kva­pe­ni tou skvě­lou chu­tí.

Batátové bram­bo­ráč­ky - už jste někdy zkou­še­li udě­lat bram­bo­rá­ky z batá­tů? Je to pří­jem­ná změ­na, kdy s koře­ním dosta­ne­te výbor­nou sladko-pikantní chuť.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

  • Výživový koutek: pampelišky22. května 2020 Výživový koutek: pampelišky Všimli jste si, že je kolem vás krásně žluto? Popadněte děti, vezměte si košíčky a vyražte si nasbírat velkou jarní sílu z přírody. Pampeliška je úžasná jarní bylinka, kterou se […]
  • Co nám chybí?29. května 2020 Co nám chybí?   Co bychom měli doplnit aby nás nebolela hlava a byli jsme méně unaveni? Udělaly se vám bílé fleky na nehtech a opary? Přináším vám pár tipů co dělat, když vás něco takového […]
  • Hubneme s bylinkami26. srpna 2019 Hubneme s bylinkami Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO už fakt dál […]
  • Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká18. března 2020 Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká Atopický ekzém trápí stále více dětí. Důsledkem je kromě jiného potíž s oblékáním - mnohé materiály přecitlivělou pokožku dráždí. Překvapivě dobrou službu může udělat merino oblečení, a to […]
  • Začněte jíst zdravě v 5 bodech25. května 2020 Začněte jíst zdravě v 5 bodech Mnoho lidí s přicházejícím novým rokem zkouší začít hubnout a jíst zdravěji. Bohužel, spousta těchto pokusů končí neúspěchem. Proč? Většinou jejich diety obsahují zákazy, které ale moc […]
  • Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra1. června 2020 Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra Alkoholismus je závažné onemocnění a alkohol sám je jed, který způsobuje těžkou intoxikace těla. Po ukončení dlouhodobé konzumace alkoholu v těle dochází k těmto změnám: Přestane […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com