Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Vytautas Kaniusonis

Vytautas Kaniusonis

Narodil se v Murmansku, Rusku, roku 1963. V roce 1987 úspěš­ně dokon­čil stu­di­um režie na Univerzitě v Klaipedě a roku 1992 absol­vo­val Litevskou hudeb­ní a diva­del­ní aka­de­mii, kde stu­do­val herec­tví. Krátce poté odjel Kanisonis do Švédska, kde zalo­žil pod­nik, kte­rý pro­vo­zo­val deset let. Během té doby na diva­dle nepů­so­bil. Nicméně roku 2004 se vrá­til do Litvy a dodě­lal si magis­ter­ský titul v oblas­ti režie pod umě­lec­kým vede­ním Jonase Vaitkuse. Jako herec na vol­né noze pra­co­val v téměř všech litev­ských diva­dlech a jako reži­sér pra­co­val na mno­ha diva­del­ních hrách v diva­dle Menas. Od roku 2009 učí herec­tví na Litevské hudeb­ní a diva­del­ní aka­de­mii a je umě­lec­kým ředi­te­lem diva­dla Menas v Panevežysu. Hráč je jeho prv­ní hlav­ní rolí ve fil­mu – do té doby zís­ká­val jen malé role v litev­ských i zahra­nič­ních fil­mech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77756 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56183 KB. | 29.05.2022 - 13:51:34