Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Výsledky 73. ročníku Zlatých glóbů

Výsledky 73. ročníku Zlatých glóbů

Golden Globe

V Los Angeles letos Asociace zahra­nič­ních novi­ná­řů opět po roce udí­le­la fil­mo­vým a tele­viz­ním tvůr­cům pres­tiž­ní oce­ně­ní Zlatý gló­bus. V kate­go­rii nej­lep­ší film – dra­ma zví­tě­zil sní­mek Revenant – Zmrtvýchvstání se tře­mi pro­mě­ně­ný­mi nomi­na­ce­mi. V kate­go­ri­ích nej­lep­ší herec - dra­ma zví­tě­zil Leonardo DiCaprio za film Revenant a soš­ku za nej­lep­ší­ho her­ce – kome­die zís­kal Matt Damon za film Marťan. U fil­mu Marťan ješ­tě na chví­li zůsta­ne­me, pro­to­že asi nej­vět­ší, řekl bych, až šoku­jí­cí pře­kva­pe­ní způ­so­bil svým vítěz­stvím v kate­go­rii nej­lep­ší film – muzi­kál nebo kome­die. Nejlepší hereč­kou žán­ru dra­ma se sta­la Brie Larson za sní­mek Room, za žánr kome­die si cenu pře­vza­la Jennifer Lawrence za film Joy. Cenu za nej­lep­ší režii si pře­vzal Alejandro González Iñárritu za sní­mek Revenant – Zmrtvýchvstání. Dále své dvě nomi­na­ce pro­mě­nil film Steve Jobs v kate­go­ri­ích nej­lep­ší scé­nář a nej­lep­ší hereč­ka ve ved­lej­ší roli. Za dra­ma Creed si svůj prv­ní zla­tý gló­bus odne­sl v 69 letech Sylvester Stallone. Animovaným fil­mem roku se stal sní­mek V hla­vě a v kate­go­rii zahra­nič­ní­ho fil­mu zazá­ři­lo Maďarsko díky sním­ku Saulův syn.

V tele­viz­ním svě­tě aso­ci­a­ci zau­ja­ly pře­de­vším novin­ky. Neúspěšnějšími se sta­ly seri­á­ly Mr. Robot a Mozart in the Jungle. Cenu za nej­lep­ší mini­sé­rii zís­ka­lo dra­ma BBC s názvem Wolf Hall. V hlav­ních herec­kých kate­go­ri­ích zazá­ři­li Taraji P. Henson, Jon Hamm, Rachel Bloom a Gael García Bernal. Hlavním pře­kva­pe­ním byla cena pro Lady Gaga za roli v American Horror Story: Hotel. Ve svých 46 letech si svou prv­ní soš­ku pře­vzal i Christian Slater a čest­nou cenu si z rukou Toma Hankse pře­vzal Denzel Washington.

Kompletní výsled­ky se dozví­te zde: http://www.goldenglobes.com/winners-nominees


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...