Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Vyšla neoficiální čeština ke hře Red Dead Redemption 2

Vyšla neoficiální čeština ke hře Red Dead Redemption 2

RD2
RD2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes vyšla neo­fi­ci­ál­ní češ­ti­na ke hře Red Dead Redemption 2 od pře­kla­da­te­lů z webu https://lokalizace.net/. Tým se zabý­vá tvor­bou čes­kých loka­li­za­cí her­ních titu­lů, kte­ré neby­ly počeš­tě­ny ofi­ci­ál­ní ces­tou. Tento čím dál čas­těj­ší jev nutí čes­ké hrá­če hrát daný titul v ori­gi­nál­ním jazy­ce, což nemu­sí kaž­dý oce­nit. Právě v těch­to situ­a­cích zasa­hu­je­me my a za pod­po­ry jak čes­kých pro­dej­ců, tak i samot­ných fanouš­ků se dob­ro­vol­ně loka­li­za­ce ují­má­me.

Každá kom­plet­ní loka­li­za­ce musí pro­jít tře­mi základ­ní­mi stá­dii: pře­kla­dem, korek­cí a tes­to­vá­ním. Všechny tyto čás­ti jsou časo­vě nároč­né, děl­bou prá­ce se však sna­ží­me dodat loka­li­za­ci hrá­čům co nejdří­ve. Testování slou­ží ke korek­ci tech­nic­kých chyb sou­vi­se­jí­cích se zave­de­ním češ­ti­ny do hry. Po opra­vě těch nej­zá­važ­něj­ších chyb ohro­žu­jí­cích her­ní záži­tek vydá­vá­me prv­ní tzv. beta ver­zi loka­li­za­ce. Beta ver­ze obsa­hu­je kom­plet­ní pře­klad a je tech­nic­ky vyho­vu­jí­cí.

K vydá­ní češ­ti­ny od Lokalizace.net došlo 24. břez­na 2023, ve 20:00. Je to skvě­lá zprá­va pro čes­ké hrá­če Red Dead Redemption 2!

Instalace češtiny

  1. Stáhnete si CZ Manager z webu u https://lokalizace.net/
  2. Instalujte
  3. Najdete si v menu CZ Manager hru Red Dead Redemption 2
  4. Instalujte

Zdroje:


Foto: Rockstar Games


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,14054 s | počet dotazů: 257 | paměť: 60924 KB. | 07.06.2023 - 00:39:44