Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta

Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta

Photo © Bioscop
Photo © Bioscop
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nadějné lví­če to dotáh­lo do fil­mu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic nevi­děl celý, ale nepo­čí­tal jsem, že by se z Laviho od 6. epi­zo­dy stal intro­vert­ní inte­lek­tu­ál. A počí­tal jsem správ­ně! Julius Lavický, fot­ba­lo­vé alte­re­go her­ce Jakuba Štáfka, je i ve svém fyl­mu stej­né hova­do, jako v sery­á­lu.

BEZ HLUCHÝCH PASÁŽÍ
Měl jsem oba­vy, jak se tvůr­ci popa­su­jí s fil­mo­vým for­má­tem, kde citel­ně naros­te sto­páž a bude potře­ba něja­ká ústřed­ní dějo­vá lin­ka. Ta tu sice je, a i když (dle mého názo­ru) hod­ně cha­tr­ná, musím uznat, že fil­mo­vé­mu Vyšehradu za celou dobu nespad­ne řetěz a divák je ušet­řen hlu­chých míst.

KAMEŇÁK PRO KOPAČKY
Otázkou je, zda vám to, čím je vypl­ně­no 105 minut “děje” bude sta­čit ke štěs­tí. Laviho milu­ju a jsem pře­svěd­čen, že jeho posta­vu potře­bo­val nejen čes­ký film, ale pře­de­vším fot­bal. Přesto si nesty­dím při­znat, že Vyšehrad: Fylm je vlast­ně jen vari­a­cí na Troškův Kaměňák. Před kame­rou je to doslo­va estrá­da zná­mých spor­tov­ců, kte­rá však postrá­dá hlub­ší smy­sl.

Tvůrci hází před kame­ru jeden vtip za dru­hým a čas­to je až bolest­ně vidi­tel­né, jak se děj ohý­bá prá­vě tak, aby se dala pronést něja­ká hláš­ka. Čitelné a oče­ká­va­tel­né. Lavi pře­ce umí lep­ší fine­sy! Ty se mu naštěs­tí daří ale­spoň v never­bál­ní rovi­ně, kde dojde na momen­ty, kte­rým jsem se smál ješ­tě dlou­ho po skon­če­ní fil­mu (pobli­tý tchán na WC).

FILOZOFIE KULATÉHO NESMYSLU
Smutnou teč­kou je fakt, že zda­le­ka nej­vtip­něj­ší a záro­veň nej­hod­not­něj­ší pro­slov fil­mu je pou­hou parafrá­zí diva­del­ní hry Sudí. Lavi pros­tě nemá hloub­ku a chy­bí mu ori­gi­na­li­ta. Je to hova­do, kte­ré­mu se člo­věk smě­je pro jeho tupost a prvo­plá­no­vost. Ta vychá­zí z kopí­ro­vá­ní život­ní­ho sty­lu vybra­ných spor­tov­ců a jejich exce­sů.

Náročnější divák bude vní­mat, že Vyšehrad: Fylm je pro­mar­ně­nou šan­cí uká­zat na někte­ré feno­mé­ny v naší spo­leč­nos­ti i spor­tu dale­ko tref­něj­ší a rýpa­věj­ší for­mou. Tady se řadím ke zkla­ma­ným. Na dru­hou stra­nu si Filmfanatic doká­že užít výpla­cho­vou podí­va­nou ze svě­ta kopa­ček, pro­to­že ho sám dob­ře zná. Kam bude­te pat­řit vy? Na to vám odpo­ví už váš vztah k sery­á­lo­vé­mu Lavimu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vyšehrad: Fylm - 60 %13. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm - 60 % Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S […] Posted in Filmové recenze
  • Životní trefa – na koš přímo od srdce10. července 2022 Životní trefa – na koš přímo od srdce Adama Sandlera nejspíš znáte jako komika z prostoduchých a často až otravných komedií. Podobně ho vnímá i Filmfanatic, jenže poslední dobou si značně poupravuje názor. Sandler totiž stále […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k Posted in Videa
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 218. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 2 Ten kdo nezná Krále Šumavy, tak kdyby vůbec nebyl. Snad všichni by měli znát tajemného převaděče na hraničních horách. Druhý díl nám konečně přináší trochu akce, trochu mrtvol, ale […] Posted in TV Recenze
  • Hádkovi jsou jednotka stupidity13. července 2022 Hádkovi jsou jednotka stupidity Pokaždé, když si říkám, že český film už nemůže klesnout hlouběji, vždycky nakonec vyjde nějaká čerstvá novinka a mně nezbývá než pomýleně kroutit hlavou a konstatovat: „Ano, oni to […] Posted in Filmové recenze
  • Svatba – hořící dědictví6. července 2022 Svatba – hořící dědictví Filmfanatic už vám představil pěknou řádku polských filmů. Válečný, kriminální, gangsterský a dokonce i jeden slasher. Na řadu teď přichází komedie, abychom si ověřili, jak blízko k sobě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,04946 s | počet dotazů: 262 | paměť: 58678 KB. | 05.02.2023 - 08:20:19