Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta

Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta

Photo © Bioscop
Photo © Bioscop

Nadějné lví­če to dotáh­lo do fil­mu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic nevi­děl celý, ale nepo­čí­tal jsem, že by se z Laviho od 6. epi­zo­dy stal intro­vert­ní inte­lek­tu­ál. A počí­tal jsem správ­ně! Julius Lavický, fot­ba­lo­vé alte­re­go her­ce Jakuba Štáfka, je i ve svém fyl­mu stej­né hova­do, jako v sery­á­lu.

BEZ HLUCHÝCH PASÁŽÍ
Měl jsem oba­vy, jak se tvůr­ci popa­su­jí s fil­mo­vým for­má­tem, kde citel­ně naros­te sto­páž a bude potře­ba něja­ká ústřed­ní dějo­vá lin­ka. Ta tu sice je, a i když (dle mého názo­ru) hod­ně cha­tr­ná, musím uznat, že fil­mo­vé­mu Vyšehradu za celou dobu nespad­ne řetěz a divák je ušet­řen hlu­chých míst.

KAMEŇÁK PRO KOPAČKY
Otázkou je, zda vám to, čím je vypl­ně­no 105 minut “děje” bude sta­čit ke štěs­tí. Laviho milu­ju a jsem pře­svěd­čen, že jeho posta­vu potře­bo­val nejen čes­ký film, ale pře­de­vším fot­bal. Přesto si nesty­dím při­znat, že Vyšehrad: Fylm je vlast­ně jen vari­a­cí na Troškův Kaměňák. Před kame­rou je to doslo­va estrá­da zná­mých spor­tov­ců, kte­rá však postrá­dá hlub­ší smy­sl.

Tvůrci hází před kame­ru jeden vtip za dru­hým a čas­to je až bolest­ně vidi­tel­né, jak se děj ohý­bá prá­vě tak, aby se dala pronést něja­ká hláš­ka. Čitelné a oče­ká­va­tel­né. Lavi pře­ce umí lep­ší fine­sy! Ty se mu naštěs­tí daří ale­spoň v never­bál­ní rovi­ně, kde dojde na momen­ty, kte­rým jsem se smál ješ­tě dlou­ho po skon­če­ní fil­mu (pobli­tý tchán na WC).

FILOZOFIE KULATÉHO NESMYSLU
Smutnou teč­kou je fakt, že zda­le­ka nej­vtip­něj­ší a záro­veň nej­hod­not­něj­ší pro­slov fil­mu je pou­hou parafrá­zí diva­del­ní hry Sudí. Lavi pros­tě nemá hloub­ku a chy­bí mu ori­gi­na­li­ta. Je to hova­do, kte­ré­mu se člo­věk smě­je pro jeho tupost a prvo­plá­no­vost. Ta vychá­zí z kopí­ro­vá­ní život­ní­ho sty­lu vybra­ných spor­tov­ců a jejich exce­sů.

Náročnější divák bude vní­mat, že Vyšehrad: Fylm je pro­mar­ně­nou šan­cí uká­zat na někte­ré feno­mé­ny v naší spo­leč­nos­ti i spor­tu dale­ko tref­něj­ší a rýpa­věj­ší for­mou. Tady se řadím ke zkla­ma­ným. Na dru­hou stra­nu si Filmfanatic doká­že užít výpla­cho­vou podí­va­nou ze svě­ta kopa­ček, pro­to­že ho sám dob­ře zná. Kam bude­te pat­řit vy? Na to vám odpo­ví už váš vztah k sery­á­lo­vé­mu Lavimu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Vyšehrad: Fylm - 60 %13. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm - 60 % Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k Posted in Videa
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
  • Projekt Adam – cestování časem existuje!24. března 2022 Projekt Adam – cestování časem existuje! Filmfanatic se snaží nebýt zatížený předsudky. Opravdu. Jenže u netflixovských filmů se s každým dalším kouskem utvrzuji v tom, že tohle studio zkrátka umí seriály. Ne filmy. Kde jsou ty […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI30. září 2020 Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI VĚŘÍTE NA ŠTĚSTÍ, OSUD? JDETE MU NAPROTI? Petra Hřebíčková: Věřím. Taky věřím, že naše bytí na zemi má vyšší smysl než jen oddýchat tento jeden život. Jinak mi nejde na rozum tolik […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06797 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56760 KB. | 30.06.2022 - 12:02:12