Kritiky.cz > Pro domov > Vyrobte si s dětmi malé peklíčko

Vyrobte si s dětmi malé peklíčko

img a301067 w1993 t1511184039

Mikuláš se kva­pem blí­ží. Některé děti se na něj těší, jiné se spí­še bojí. Připravte se s dět­mi na čer­ta a na Mikuláše. Vyrobte si krás­né ozdo­by, vyzdob­te dět­ský poko­jí­ček, a vykouz­le­te dítě­ti mís­to stra­chu úsměv na tvá­ři. Snažte se mu dodat odva­hu, aby se čer­tů nebá­lo, pro­to­že není důvod se bát a vysvět­le­te mu, že i když občas tro­chu zazlo­bí, čer­ti si do pek­la berou jenom oprav­du vel­ké hříš­ní­ky, jako v pohád­kách.

milukáš

1) Vyrobte si posta­vič­ky čer­ta, Mikuláše a andíl­ka s roli­ček od toa­let­ní­ho papí­ru.Ano, je to napros­to jed­no­du­ché a urči­tě si uži­je­te spous­tu zába­vy. Potřebujete rolič­ky od toa­let­ní­ho papí­ru, barev­né papí­ry, tuž­ku, nůž­ky, lepi­dlo a tro­chu fan­ta­zie. Nejprve si vystřih­ně­te kus papí­ru dle veli­kos­ti rulič­ky tak, abys­te ji do barev­né­ho papí­ru oba­li­li. Mikuláše nej­lé­pe do čer­ve­né­ho papí­ru, čer­tí­ka do hně­dé­ho a andíl­ka do bílé­ho. Následně je potře­ba vytvo­řit jed­not­li­vé prv­ky obli­če­je. Pro Mikuláše musí­te nakres­lit vou­sy, oči, obo­čí a miku­láš­skou čepi­ci, na kte­ré bude kříž. Jakmile si s tím pora­dí­te, vše vystřih­ně­te a postup­ně nalep­te na čer­ve­ně oba­le­nou rolič­ku. Tak, a miku­láš­ská hla­va je na svě­tě. Na čer­ta bude­te potře­bo­vat nakres­lit oči, nos, dlou­hý jazyk, pusu, rohy, může­te nama­lo­vat také něja­ké vla­sy. No a na andíl­ky jsou potře­ba hlav­ně vel­ká kří­d­la, krás­né oči, úsměv na tvá­ři, může­te vystřih­nout či doma­lo­vat také tvá­řič­ky. Ačkoliv to může vypa­dat slo­ži­tě, věř­te tomu, že je to oprav­du jed­no­du­ché a urči­tě si s tím pora­dí­te.

2) Vyzdobte pokoj růz­ný­mi obráz­ky čer­tů a Mikulášů.Nechtě děti nakres­lit tyto posta­vy, nebo jim nakres­le­te či vytisk­ně­te před­lo­hy, kte­ré vaše dětí vyma­lu­jí a vystav­te si je na vhod­ných mís­tech v poko­jíč­ku. Nástěnka je tako­vé vhod­né mís­to.

čert

3) Vyrobte si řetě­zy. Vyrobte si pekel­né papí­ro­vé řetě­zy. Zvolte vhod­né bar­vy, jako jsou čer­ná, šedá, čer­ve­ná, oran­žo­vá… Z těch­to papí­rů nastří­hej­te prouž­ky, ze kte­rých postup­ným sle­po­vá­ním vytvo­ří­te řetěz, kte­rý pově­sí­te do poko­je. Dítě tak bude mít poko­jí­ček krás­ně nazdo­be­ný.

Jistě spo­leč­ně vymys­lí­te spous­tu dal­ších a dal­ších tvůr­čích čin­nos­tí, s pomo­cí kte­rých se bude­te spo­leč­ně na Mikuláše těšit a při­pra­vo­vat se na něj. Tak hurá do toho.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Skandinávská inspirace pro českou domácnost1. listopadu 2019 Skandinávská inspirace pro českou domácnost Skandinávský (nebo obecně severský styl) je poslední dobou kapku módní záležitostí. Vyhýbali jste se mu, protože jste o něm všude slyšeli? Po tomhle článku už nebudete! Okno do duše […]
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]