Kritiky.cz > Pro domov > Vyrobte si s dětmi malé peklíčko

Vyrobte si s dětmi malé peklíčko

img a301067 w1993 t1511184039

Mikuláš se kva­pem blí­ží. Některé děti se na něj těší, jiné se spí­še bojí. Připravte se s dět­mi na čer­ta a na Mikuláše. Vyrobte si krás­né ozdo­by, vyzdob­te dět­ský poko­jí­ček, a vykouz­le­te dítě­ti mís­to stra­chu úsměv na tvá­ři. Snažte se mu dodat odva­hu, aby se čer­tů nebá­lo, pro­to­že není důvod se bát a vysvět­le­te mu, že i když občas tro­chu zazlo­bí, čer­ti si do pek­la berou jenom oprav­du vel­ké hříš­ní­ky, jako v pohád­kách.

milukáš

1) Vyrobte si posta­vič­ky čer­ta, Mikuláše a andíl­ka s roli­ček od toa­let­ní­ho papí­ru.Ano, je to napros­to jed­no­du­ché a urči­tě si uži­je­te spous­tu zába­vy. Potřebujete rolič­ky od toa­let­ní­ho papí­ru, barev­né papí­ry, tuž­ku, nůž­ky, lepi­dlo a tro­chu fan­ta­zie. Nejprve si vystřih­ně­te kus papí­ru dle veli­kos­ti rulič­ky tak, abys­te ji do barev­né­ho papí­ru oba­li­li. Mikuláše nej­lé­pe do čer­ve­né­ho papí­ru, čer­tí­ka do hně­dé­ho a andíl­ka do bílé­ho. Následně je potře­ba vytvo­řit jed­not­li­vé prv­ky obli­če­je. Pro Mikuláše musí­te nakres­lit vou­sy, oči, obo­čí a miku­láš­skou čepi­ci, na kte­ré bude kříž. Jakmile si s tím pora­dí­te, vše vystřih­ně­te a postup­ně nalep­te na čer­ve­ně oba­le­nou rolič­ku. Tak, a miku­láš­ská hla­va je na svě­tě. Na čer­ta bude­te potře­bo­vat nakres­lit oči, nos, dlou­hý jazyk, pusu, rohy, může­te nama­lo­vat také něja­ké vla­sy. No a na andíl­ky jsou potře­ba hlav­ně vel­ká kří­d­la, krás­né oči, úsměv na tvá­ři, může­te vystřih­nout či doma­lo­vat také tvá­řič­ky. Ačkoliv to může vypa­dat slo­ži­tě, věř­te tomu, že je to oprav­du jed­no­du­ché a urči­tě si s tím pora­dí­te.

2) Vyzdobte pokoj růz­ný­mi obráz­ky čer­tů a Mikulášů.Nechtě děti nakres­lit tyto posta­vy, nebo jim nakres­le­te či vytisk­ně­te před­lo­hy, kte­ré vaše dětí vyma­lu­jí a vystav­te si je na vhod­ných mís­tech v poko­jíč­ku. Nástěnka je tako­vé vhod­né mís­to.

čert

3) Vyrobte si řetě­zy. Vyrobte si pekel­né papí­ro­vé řetě­zy. Zvolte vhod­né bar­vy, jako jsou čer­ná, šedá, čer­ve­ná, oran­žo­vá… Z těch­to papí­rů nastří­hej­te prouž­ky, ze kte­rých postup­ným sle­po­vá­ním vytvo­ří­te řetěz, kte­rý pově­sí­te do poko­je. Dítě tak bude mít poko­jí­ček krás­ně nazdo­be­ný.

Jistě spo­leč­ně vymys­lí­te spous­tu dal­ších a dal­ších tvůr­čích čin­nos­tí, s pomo­cí kte­rých se bude­te spo­leč­ně na Mikuláše těšit a při­pra­vo­vat se na něj. Tak hurá do toho.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Skandinávská inspirace pro českou domácnost1. listopadu 2019 Skandinávská inspirace pro českou domácnost Skandinávský (nebo obecně severský styl) je poslední dobou kapku módní záležitostí. Vyhýbali jste se mu, protože jste o něm všude slyšeli? Po tomhle článku už nebudete! Okno do duše […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Barvy a jejich vliv na člověka22. prosince 2019 Barvy a jejich vliv na člověka Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je vám jedna barva sympatická před druhou? Proč jsou mezi lidmi oblíbené určité barvy a jiné zase zavrhované? Podniky, kanceláře, restaurace a jiné […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]