Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyměřený čas – trhák, na který se těší miliony lidí

Vyměřený čas – trhák, na který se těší miliony lidí

vymereny cas trhak na ktery se tesi miliony lidi

Když jsem hle­dal něja­ký film, kte­rý by za to jít se na něj podí­vat do kina stál, tak jsem čirou náho­dou nale­zl sní­mek jmé­nem Vyměřený čas. Po zhléd­nu­tí traj­le­ru, kte­rý najde­te pod člán­kem, jsem byl doslo­va une­sen. Lepší film jen těž­ko bude­me moci shléd­nout. Zvláště mně nadchli herec­ké výko­ny, kte­ré jsou i v traj­le­ru vel­mi půso­bi­vé.

Vyměřený čas je žha­vou novin­kou hlav­ně kvů­li své­mu ději, kte­rý je zasa­zen do budouc­nos­ti. Lidé v ní od 25 let věku nestár­nou, pou­ze mají vymě­ře­ný čas na to, než zemřou. Místo pla­ce­ní peně­zi musí­te pla­tit dra­hý­mi minu­ta­mi své­ho živo­ta. Toto téma zde ješ­tě neby­lo, a pro­to se film stal tako­vým feno­mé­nem ješ­tě před uve­de­ním do kin.

Režisérem toho­to fil­mu je geni­ál­ní Andrew Niccol, kte­rý nato­čil vele­ú­spěš­né fil­my Obchodník se smr­tí, či Simone. O hud­bu se posta­ral Craig Armstrong, kte­rý svou čin­nos­tí pozve­dl fil­my Ray, Padlé ženy, nebo také Lásku nebeskou. V hlav­ních rolích se může­te těšit na Justina Timberlaka, kte­rý již hrál ve fil­mech Kamarád taky rád, nebo The Social Network a na Olivii Wilde, kte­rá se nedáv­no obje­vi­la v TRON:Legacy 3D, nebo Tři dny ke svo­bo­dě.

Neváhejte! Tento film bude oprav­du jedi­neč­ný! Do kin při­chá­zí 3. 11. 2011, tak­že ho nepro­pás­ně­te, pro­to­že bys­te se při­pra­vi­li o jedi­neč­ný fil­mař­ský záži­tek, kte­rý jis­tě umoc­ní úchvat­né digi­tál­ní zpra­co­vá­ní, kte­ré bude samo­zřej­mě na vyso­ké úrov­ni.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80351 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53343 KB. | 25.09.2021 - 23:10:11