Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Výměna manželek – 1.3.2017

Výměna manželek – 1.3.2017

v m na man elek 1 3 2017
v m na man elek 1 3 2017

Jak si pora­dí 39letá Andrea s ráz­ným tatín­kem ve fun­gu­jí­cí domác­nos­ti se tře­mi dět­mi? Dokáže se 33letá Paulína při­způ­so­bit zce­la jiné­mu vede­ní rodi­ny, navíc s tchy­ní v domě?
Už na samém začát­ku pre­mi­é­ro­vé Výměny man­že­lek se uká­že, že Andrea, kte­rá je ženou v domác­nos­ti, napros­to nic nezvlá­dá. Její náhrad­ní man­žel je z ní zou­fa­lý. Musí se sám sta­rat o děti a dělat i ostat­ní prá­ce. A když uva­ří oběd, zjis­tí, že ani ten se moc nepo­da­řil. Celá situ­a­ce zajde tak dale­ko, že Andrea požá­dá pro­duk­ci o tele­fo­nát se svým man­že­lem, ve kte­rém mu ozná­mí, že chce před­čas­ně Výměnu man­že­lek ukon­čit! Jak to celé dopadlo?

https://youtu.be/M88O7hpTF_U


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,64723 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56607 KB. | 02.07.2022 - 07:42:50