Výlety s dětmi

preschool jaguar

Léto je v plném prou­du a mno­ho rodin vyrá­ží pozná­vat krá­sy čes­ké kra­ji­ny. S malý­mi dět­mi to ale může být kom­pli­ko­va­né – moc toho neu­jdou a s kočár­kem to pros­tě všu­de nejde,. Co s tím?

Řešením je vyu­ži­tí dět­ské­ho nosít­ka, pří­pad­ně kros­ny na dítě. Záleží zejmé­na na tom, kdo z rodi­čů bude prc­ka nosit. Maminky saha­jí vět­ši­nou po nosít­ku. To je lehouč­ké a sklad­né, vejde se do batůž­ku a je k ruce vždy, když je potře­ba . Dítě je pří­mo na těle rodi­če a ten ho tak má pod pří­mou kon­t­ro­lou. V nosít­ku je mož­né nosit od naro­ze­ní a při jeho správ­ném výbě­ru zajis­tí­te dítě­ti správ­nou ergo­no­mic­kou polo­hu, dokon­ce i teh­dy, když v nosít­ku usne.

Krosna zase bývá čas­tým výbě­rem tatín­ků. Ti oce­ní tře­ba to, že je kros­na samo­sto­jí­cí, má úlož­ný pro­stor, stříš­ku pro­ti slun­ci a podob­ně.  nebo pláš­těn­kou. Krosny jsou ale vhod­né až pro děti, kte­ré umí samy sedět (počí­tej­te mini­mál­ně od cca 8 měsí­ců).

Při výbě­ru tedy zvaž­te jako prv­ní dva základ­ní para­me­t­ry – kolik je mimin­ku a kdo z rodi­čů bude nosit více.

Před poří­ze­ním nosít­ka nebo kros­ny je nej­lep­ší si obo­jí vyzkou­šet. Každý má jinou posta­vu a kaž­dé­mu sed­ne něco jiné­ho. Nejedná se o úpl­ně malou inves­ti­ci a je ško­da kou­pit něco, co nebu­de vyho­vo­vat. Pro ten­to účel je mož­né vyu­žít půj­čov­ny dět­ských potřeb, jed­ná se sice o pla­ce­nou služ­bu, nicmé­ně bude­te mít jis­to­tu, že má smy­sl kros­nu nebo nosít­ko vůbec poři­zo­vat poří­dit a jakou znač­ku vybrat.

  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
  • Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?19. ledna 2021 Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ? Dle mého názoru nejzázračnější strom na naší planetě. Roste už stovky, možná tisíce let v oblasti Indonésie a jejího okolí. Tamní lidé využívají listů tohoto stromu k přípravě […] Posted in Zdraví
  • Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?11. ledna 2021 Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit? Jak první, co si určitě dámy koupí, je dámská zimní parka s kožíškem, která je opravdu moc hezká. Má odnímatelnou kožešinu s kapucí, je ze stoprocentní bavlny a samozřejmě ji lze prát na […] Posted in Trendy
  • 5 tipů: Jak získat vysněnou práci?10. ledna 2021 5 tipů: Jak získat vysněnou práci? Změna práce občas potká každého z nás. V letošním roce se navíc dá očekávat velký nárůst nezaměstnanosti vzhledem k vývoji situace okolo covidu. Na jedno pracovní místo se tedy bude hlásit […] Posted in Návody
  • Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?30. listopadu 2020 Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti? Máte pocit, že vás stále častěji škrábe v krku? Do toho máte suchou pokožku, pálí vás oči a nemůžete se zbavit chronické rýmy, opakující se laryngitidy či častých zánětů průdušek? Své […] Posted in Pro ženy
  • Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!26. listopadu 2020 Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto! Nudíte se? Tak to tedy vážně nemusíte. Vyrobte báječný vánoční dárek, kterým potěšíte každého ve svém okolí. Máte-li chytrý telefon nebo počítač plný pěkných fotek, je to jasné: můžete se […] Posted in Návody
  • Kam uložit fotografie?9. listopadu 2020 Kam uložit fotografie? Pro tuto dobu nejoptimálnější variantou, jak uložit své fotografie, je zálohování do tzv. "cloudu", na internet, kde si fotografové můžou své fotografie bez problémů prohlížet a nesdílet […] Posted in Jak...
  • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
  • Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání27. října 2020 Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání V dnešní době se pouští do nějaké formy podnikání stále větší množství lidí. Spousta z nich bohužel velmi brzy neúspěšně skončí. Přitom možná stačilo málo a mohli se i oni zařadit mezi ty, […] Posted in Zajímavosti
  • Sex se přesouvá stále více i na internet24. října 2020 Sex se přesouvá stále více i na internet Sexuální služby existují od tehdy, jak existuje samotné lidstvo. Jen se časem změnila forma odměny a také způsob, jakým jsou vyhledávány. Sex je přirozenou součástí našich životů. V […] Posted in Pro muže
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,04953 s | počet dotazů: 219 | paměť: 46833 KB. | 24.01.2021 - 04:50:57