Kritiky.cz > Pro ženy > Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme

Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme

scott goodwill 394938 unsplash


Výběr pod­prsen­ky čas od času nemi­ne snad žád­nou z nás. Rozhodně nelze tvr­dit, že nám jeden model vydr­ží celý život - mnoh­dy nepře­ži­je ani půl roku, aniž by nedo­šlo k vidi­tel­ným znám­kám poško­ze­ní a zne­hod­no­ce­ní. Jakmile pod­prsen­ka pře­sta­ne držet svůj tvar nebo se jakým­ko­li jiným způ­so­bem poško­dí, je na mís­tě ji vymě­nit za nový model. I přes­to, že výběr pod­prsen­ky nepřed­sta­vu­je kdo­ví­ja­ké sci-fi, přes­to při něm vět­ši­na žen chy­bu­je.

Výběr podprsenky - nejčastější chyby

Dnes bych se ráda zamě­ři­la na čas­té chy­by, kte­ré my ženy při výbě­ru pod­prsen­ky čas­to dělá­me. Teď je na mís­tě zaho­dit mas­ku, že vám se nic tako­vé­ho roz­hod­ně stát nemů­že, nebo že vy urči­tě při výbě­ru nechy­bu­je­te - mini­mál­ně jed­nu chy­bič­ku totiž někdy udě­la­la úpl­ně kaž­dá. Tak se nestyď­te při­znat samy sobě, že v tom máte tro­chu meze­ry, pro­to­že se dá všech­no hra­vě napra­vit!

Chyba první: malý nebo velký obvod

Ženy vel­mi čas­to chy­bu­jí už při výbě­ru správ­né­ho obvo­du, někdy zvo­lí pří­liš vel­ký, jin­dy zase pří­liš malý a obo­je je samo­zřej­mě špat­ně. Pamatujte, že obvod pod­prsen­ky má za úkol nést vět­ši­nu váhy vaše­ho poprsí, niko­li ramín­ka, jak tomu čas­to bývá. Zvolíte-li zby­teč­ně vel­ký obvod, pře­ne­se­te váhu na ramín­ky a může­te si způ­so­bit boles­ti zad. Naopak pří­liš těs­ný obvod způ­so­bu­je, že se vám zapí­ná­ní nepří­jem­ně zaře­zá­vá do kůže a vytvá­ří zde otla­ky.

Chyba druhá: malé nebo velké košíčky

Další vel­mi čas­tá chy­bič­ka má podo­bu špat­ně zvo­le­né veli­kos­ti košíč­ků. I zde stej­ně jako v před­cho­zím pří­pa­dě se čas­to stá­vá, že si ženy vybí­ra­jí buď malé nebo nao­pak vel­ké košíč­ky. Příliš malé košíč­ky se posta­ra­jí o to, že vám budou prsa z pod­prsen­ky tzv. pře­té­kat, nao­pak pří­liš vel­ké zase zajis­tí, že se v nich ňad­ra doslo­va ztra­tí a lem košíč­ků se bude nepři­ro­ze­ně mač­kat a ohý­bat.

Chyba třetí: zapínání příliš vysoko nebo nízko

Výběr pod­prsen­ky je kom­plex­ní čin­nost, kdy je potře­ba zamě­řit se na novou pod­prsen­ku jako na celek. Pamatujte si, že správ­nou pod­prsen­ku pozná­te pod­le toho, že vám sedí ve všech ohle­dech. Pakliže pokul­há­vá byť jen v jed­nom jedi­ném aspek­tu, poroz­hléd­ně­te se po jiném mode­lu. Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho zmí­ním chy­bu v podo­bě zapí­ná­ní, kte­ré má mno­ho žen buď pří­liš vyso­ko, nebo pří­liš níz­ko. Zapínání bys­te měli mít mezi lopat­ka­mi, niko­li až nad nimi nebo tře­ba v polo­vi­ně zad.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]
  • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […]
  • Jak šetřit při nákupech na internetu19. června 2019 Jak šetřit při nákupech na internetu Při nakupování je možné ušetřit. A internet je v tomto ohledu skvělým pomocníkem. Přestože se stále někteří nakupovat to, co si nemohou osahat, obávají, není k tomu důvod. Jak výhodně […]
  • Svatební šaty na míru levně17. července 2019 Svatební šaty na míru levně Pokud chcete mít svůj jedinečný model, ale přitom nechcete zbytečně utrácet, pak si můžete nechat ušít svatební šaty na míru levně. Jak? Jde o to, že svatební šaty budou sice vybrány z […]
  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
  • Tajemství krásy celebrit15. června 2019 Tajemství krásy celebrit My obyčejní smrtelníci, co nám v životě nepomáhají nutriční poradci, profesionální stylisti ani kadeřníci, si musíme vystačit sami. Přesto toužíme po účincích, které mají lidé, kteří […]
  • 4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky?27. června 2019 4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky? Nastala zima a jak je známo, studené počasí a častá změna klima (jednou teplo, podruhé chlad) naší pleti příliš nesvědčí. Kromě toho, že naše pokožka dostává zabrat vlivem aktuálního […]
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]
  • Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže!30. července 2019 Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže! Zvířecí vzory jako takové se obecně těší velké popularitě, přesto bych v dnešním článku chtěla zmínit konkrétně jeden, který dokonale ovládne přechod mezi podzimem a zimou: krokodýlí kůže! […]
  • Začne to výměnou oken15. září 2019 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […]