Kritiky.cz > Pro ženy > Vybavení našich dětí, co je správně?

Vybavení našich dětí, co je správně?

img a279044 w1731 t1485276224

Je správ­né kou­pit našim dětem počí­tač? Jaké jsou jeho výho­dy i nevý­ho­dy a je vlast­ně zdra­ví škod­li­vý? To je vel­mi důle­ži­tá otáz­ka, nad kte­rou mno­zí z rodi­čů pře­mýš­lí. Co je tedy správ­ně co dělat, když není? Není potře­ba hote­lo­vé vyba­ve­ní.

osamělá dívka ve škole
Výhody i nevýhody počítačů

Odborníci si už del­ší dobu poklá­da­jí otáz­ku, jaký bude mít dopad kul­tu­ra počí­ta­čů a inter­ne­tu na děti a dospí­va­jí­cí. Vše prý zále­ží na rodi­čích. Počítače doká­žou kul­ti­vo­vat a obo­ha­co­vat děti o bez­po­čet uži­teč­ných poznat­ků, na dru­hé stra­ně mohou být pří­či­nou vzni­ku dušev­ních či těles­ných potí­ží. Samozřejmě jsou ško­ly, kde se s počí­ta­či pra­cu­je a je tedy potřeb­ným vyba­ve­ním kaž­dé domác­nos­ti. Jaké dru­hy tedy hle­dat a co vašim rato­les­tem všech­no dovo­lit?

Kde správně hledat?

Správné dru­hy počí­ta­čů, najde­me vel­mi lehce. Obchody či inter­net, ale i jiná mís­ta, kde hle­dat. Existuje mno­ho bez­vad­ných rad i tipů, jaké jsou pro naše děti dosta­ču­jí­cí a jaké jim tedy poří­dit. Co když je ale nechtě­jí pou­ze pro uče­ní? Podle odbor­ní­ků i psy­cho­lo­gů, jsou počí­ta­če potřeb­nou pomůc­kou v uče­ní a to dneš­ní moder­ní i vyspě­lé doby. Pořídit jim je sice ano, ale dávat pozor na dobu trá­ve­ní u nich, hry a jiné nežá­dou­cí fak­to­ry.

opuštěné dětské hřiště
Jak najít i jiné druhy zábavy pro naše šikuly?

Pokud se děti dosta­nou do zápa­lu her na počí­ta­či i inter­ne­tu, nesmí­me dopus­tit, aby se to sta­lo pra­vi­dlem. Vezměte svo­je rato­les­ti napří­klad ven, na kolo­to­če, dopře­je­te jim zába­vu for­mou hra­ček, výle­tů a i jiný­mi smě­ry. Je to tak jed­no­du­ché a vždy jim dopře­je­te, při­jít na jiné myš­len­ky.
Investujte do výle­tů v pří­ro­dě, na správ­né vyba­ve­ní jejich poko­jí­ků a také na cel­ko­vé vzdě­lá­ní a věř­te, že se počí­ta­če nesta­nou vaší kaž­do­den­ní můrou.
Každé dítě potře­bu­je dosta­tek pohy­bu, aby mělo vše, co jeho zdra­ví potře­bu­je. Mít doma počí­tač, je sice krás­né a pro děti ide­ál­ní hrou, ale zdra­ví jim nepo­sí­lí. Spát by tře­ba moh­lo i  3D povle­če­ní.

  • Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost14. července 2019 Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost Děti jsou naše chlouba. Pro naše miláčky bychom udělaly první poslední, proto se rozhodně nezlobíme, že má naše dítě více párů bot, než my samy. No dobře.. trochu jim to možná závidíme. […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit!25. července 2019 Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit! Zatímco pro některé ženy je sexy spodní prádlo každodenním chlebem, pro jiné je naopak neprobádaným územím, na které se z nějakého důvodu ostýchají vydat. Pakliže patříte k ženám, které […] Posted in Pro ženy
  • Jak šetřit při nákupech na internetu19. června 2019 Jak šetřit při nákupech na internetu Při nakupování je možné ušetřit. A internet je v tomto ohledu skvělým pomocníkem. Přestože se stále někteří nakupovat to, co si nemohou osahat, obávají, není k tomu důvod. Jak výhodně […] Posted in Pro ženy
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […] Posted in Pro ženy
  • Kokedama jako fantastický bytový doplněk25. prosince 2019 Kokedama jako fantastický bytový doplněk Kokedama je z Japonska pocházející způsob pěstování rostlin, který původně vznikl z bonsají. Můžeme jej přeložit jako „mechová koule“.  Rostlina v tomto případě nevyrůstá […] Posted in Pro ženy
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […] Posted in Pro ženy
  • Outfit na podzimní rande: v čem ho zaručeně okouzlíte?25. června 2019 Outfit na podzimní rande: v čem ho zaručeně okouzlíte? Chystáte se na první romantickou schůzku a snažíte se vymyslet perfektní outfit na podzimní rande, ve kterém byste na svého prince na bílém koni udělali ten nejlepší dojem. Je jasné, že my […] Posted in Pro ženy
  • Boty na podzim, které zkrátka musíte mít!10. srpna 2019 Boty na podzim, které zkrátka musíte mít! Také už si začínáte prohlížet boty na podzim? Chodíte kolem regálů a jako mlsné kočky pokukujete po modelech, ve kterých by bylo super přečkat sychravé podzimní měsíce? V tom případě jste […] Posted in Pro ženy
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...