Kritiky.cz > Recenze knih > VTIPY PRO DĚTI

VTIPY PRO DĚTI

010

Všichni dob­ře víme, že smích léčí. Snad prá­vě pro­to se smě­je­me tak rádi a vyprá­vě­ní vti­pů zpes­t­ří kaž­dou osla­vu. Udělejme tedy něco pro zdra­ví a začtě­me se do nové­ho sou­bo­ru plné­ho anekdot a vese­lých háda­nek.

Pokud chce­me zaba­vit a záro­veň poba­vit své děti, neu­dě­lá­me chy­bu, když jim nabíd­ne­me ten­to sbor­ník vti­pů, kte­ré zaru­če­ně roze­smě­jí nejen začí­na­jí­cí čte­ná­ře, nýbrž i ty tro­chu star­ší.

Od této kníž­ky se neod­trh­ne­me, dokud ji nepře­čte­me až do kon­ce. Vtipy nás zave­dou do škol­ky, ško­ly,  do pohá­dek i za zví­řát­ky. Zavítáme do obcho­du, ordi­na­ce, ocit­ne­me se na palubě leta­dla, vydá­me se za spor­tem, sou­se­dy a poli­caj­ty. Oslavíme Vánoce, zjis­tí­me, že pro krá­su se musí trpět a dozví­me se něco o umě­ní, zimě, pra­ro­di­čích či moder­ní době. Hrdinou řady fór­ků je ulič­ník Pepíček i roz­to­mi­lé blon­dýn­ky.

Víte napří­klad, co dělá blon­dý­na zavře­ná ve skří­ni?

Kdo v Čechách vlast­nil prv­ní mobil­ní tele­fon?

Jak má Sněhurka roz­dě­lit pět jablek mezi sedm trpas­lí­ků?

Proč má čáp dlou­hé nohy?

Nápadité odpo­vě­di na tyto otáz­ky a mno­ho dal­ších postře­hů nalez­ne­me prá­vě v této pub­li­ka­ci.

Soubor obsa­hu­je přes dvě stě anekdot a vese­lých háda­nek, kte­ré na dlou­hou dobu naše děti zaru­če­ně zaba­ví.

Větší písmo usnad­ňu­je čte­ní i začí­na­jí­cím čte­ná­řům.

Některé vti­py jsou zce­la nezná­mé, s jiný­mi jsme se nej­spí­še už setka­li, ale neuško­dí nám, když si je zno­vu zopa­ku­je­me.

Svazek potě­ší všech­ny věko­vé kate­go­rie a pro ty, kte­ré pohor­šu­jí vul­gár­ní vti­py, mám vel­mi dobrou zprá­vu. Neobsahuje ani jeden nevhod­ný vtip.

Pochválit musím i gra­fic­kou úpra­vu a vese­lé ilu­stra­ce Hany Vavřinové.


 • Autor: auto­rů kolek­tiv
 • Žánr: humor, humor pro děti, hob­by - ostat­ní, dal­ší dět­ské kni­hy
 • Datum vydá­ní: 10. 04. 2017
 • EAN: 9788026414339
 • Formát: 145 x 205 mm váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • Pro čte­ná­ře od: 6 let
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Cpress.cz za 149 Kč.

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let13. června 2018 Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému deníku a zaznamenávat všechno, co se děje v domově důchodců, ve kterém tráví stáří. Pořád nemůže […] Posted in Recenze knih
 • Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 %24. dubna 2017 Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 % Mladá žena Lucia a slonice Emilka – to jsou dvě hrdinky tohoto románu. Lucia Lucander, pravým jménem Sanna Tarkiainenová je krotitelkou v cirkuse a pracuje se svým miláčkem Emilkou. Zdá […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Planeta ETK-017 - Napříč vesmírem za záchranou Země11. dubna 2019 Planeta ETK-017 - Napříč vesmírem za záchranou Země Helenka žije se svým starším bratrem Viktorem a rodiči na Sídlišti. Helenka se vydává se svým bratrem a vesmírnou lodí MoNKem do vesmíru, a protože se nic neděje, začne si psát deník, kde […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...