Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Všudybyl Avery - Den ve starověkém Řecku - od olympiády až k divadlu

Všudybyl Avery - Den ve starověkém Řecku - od olympiády až k divadlu

125197 350 0 fit
125197 350 0 fit

Avery nebo také Všudybyl Avery - malý chla­pec, kte­rý se jen pro­bu­dí a v tu chví­li se nachá­zí v růz­ných his­to­ric­kých obdo­bích. Dneska to je napří­klad ve sta­ro­vě­kém Řecku. Jeho jmé­no tu zní Averos a je z něj řec­ký chla­pec z roku 436 př. n. l. Hned na začát­ku se jde Averos s rodi­či podí­vat na to, jak jeho bra­tr bude závo­dit. Ovšem závo­dit je tro­chu nad­ne­se­ný výraz. Všichni jedou do Olympie, aby se bra­tr Averose Alexis zúčast­nil her, tedy na teh­dej­ší dobu. Averos se nemohl dočkat. Myslel si totiž, že jeho bra­t­ra jen tak nikdo nepře­mů­že. Prostě že je nepo­ra­zi­tel­ný.

Najednou však Averos uvi­děl dív­ku. Na tom by neby­lo nic tak zvlášt­ní­ho, kdy­by neby­la sval­na­tá sko­ro jako samot­ný Averos. Averos se hned zají­mal odkud je a co tam dělá. Dívka jmé­nem Gyrtias je ze Sparty a navíc při­je­la, aby se zúšast­ni­la her v tzv. žen­ském pře­bo­ru. Velmi ji hně­va­lo, že ně hol­ky nikdo s hra­mi nemys­lí tak, jako na klu­ky. Nakonec se Gyrtios chtě­la vydat k tělo­cvič­ně, ale nevě­dě­la kudy. Bohužel pro ni to věděl Averos. Nabídl se, že jí pomů­že, pokud uzná, že lidé z Athén, což je on a jeho rodi­na, jsou nej­sil­něj­ší na svě­tě. Gyrtias to hrdě odmít­ne, ale pře­ci jen ví, jak na Averose.

Zatím závě­reč­ný díl o dob­ro­druž­stvích malé­ho klu­ka, kte­rý se vždyc­ky pře­ne­se někam do minu­los­ti. Nedá se těm­to pohád­kám nic vytknout, v pod­sta­tě. Kdyby byl někdo hni­do­pich, tak by se mohl troš­ku dur­dit nad tzv. namač­ka­ným pís­mem. Jinak jako pokaž­dé, obál­ka a ilu­stra­ce moc krás­né. Má 56 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Jacopo Olivieri
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 26. 06. 2020

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,93638 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56719 KB. | 28.06.2022 - 21:23:40