Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Všudybyl Avery - Den ve společnosti Aztéků - mezi božstvy, chrámy a obětmi

Všudybyl Avery - Den ve společnosti Aztéků - mezi božstvy, chrámy a obětmi

125227 350 0 fit
125227 350 0 fit

A dal­ší dob­ro­druž­ství Všudybyla Averyho. Tentokrát ho zaved­lo do doby Aztéků. Teprve to zača­lo a Avery nebo­li pro ten­to­krát chla­pec Avetl z roku 1512, už sti­hl roz­bít míčem vázu. Nebyl na to sám, při­mo­ta­la se k tomu i jeho kama­rád­ka Izel. Ta ho popo­že­ne, aby šli spo­lu na vodu v její kánoi. Dostanou se až na tržiš­tě a před­měs­tí, nicmé­ně míři­li původ­ně někam jinam, a to do Velkého chrá­mu. Hned u vcho­du je nača­pá jeden váleč­ník, avšak Avetl poho­to­vě zare­a­gu­je. Na otáz­ku, co tam pohle­dá­va­jí odpo­ví, že jeho kama­rád­ka i on jsou tu kvů­li motý­lům. Mohla by to být čás­teč­ně prav­da.

Na tomhle mís­tě jich totiž bylo plno. Když už se tam dosta­nou, tak je pro změ­nu nača­pá jeden ze zdej­ších knězů. Tomu namlu­ví, že jsou zde pro obsi­di­á­no­vé­ho motý­la. Kněz má v ruce dýku. Avetl si v tu ránu vzpo­mněl, že sly­šel, že kně­ží vyře­zá­va­jí srd­ce svých obě­tí, a to během pár vte­řin. Nemá však nejmen­ší chuť zjis­tit, jest­li je to prav­da. Avetl sem šel ale ješ­tě z jiné­ho důvo­du. Potřebuje zís­kat novou vázu, když mamin­ce tu doma roz­bil s míčem. Nakonec se dosta­li až do císař­ské­ho palá­ce. Tam to také nebu­de vůbec snad­né. Avetl pro­ne­se, že musí oba před­stí­rat, že jsou slou­ží­cí.

Opět jed­no z dal­ších dob­ro­druž­ství Všudybyla Averyho. Pro změ­nu se ocit­ne během doby Aztéků, kdy se dáva­lo hod­ně na bož­stva. Opět jsou tu infor­ma­ce, kte­ré se dětem hodí do děje­pi­su. Jinak jako pohád­ka bez pro­blé­mů - zno­vu per­fekt­ní. Obálka a ilu­stra­ce cel­ko­vě jako pokaž­dé. Má 56 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Jacopo Olivieri
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 26. 06. 2020

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,91007 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56646 KB. | 02.07.2022 - 06:32:00