Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Všechnopárty se vrací premiérovými díly. Karel Šíp po roce v Divadle Semafor přivítá publikum

Všechnopárty se vrací premiérovými díly. Karel Šíp po roce v Divadle Semafor přivítá publikum

Karel Sip 2005

Téměř přes­ně po roce se Karel Šíp vra­cí do Divadla Semafor, aby nato­čil nové díly Všechnopárty, kte­ré Česká tele­vi­ze bude vysí­lat v tra­dič­ním čase, kaž­dý pátek ve 21.35 hodin na ČT1. Poprvé 3. září se zla­tým olym­pi­o­ni­kem Jiřím Prskavcem, porot­cem ze StarDance Richardem Genzerem a bio­che­mi­kem Zdeňkem Hostomským.

 

Letos sti­hl Karel Šíp nato­čit Minišou, šest vel­kých pro­fi­lo­vých roz­ho­vo­rů se zná­mý­mi osob­nost­mi, kte­ré pat­ří mezi nej­ú­spěš­něj­ší ve svém obo­ru. Nyní se ale již vra­cí k osvěd­če­né­mu for­má­tu divá­ky vel­mi oblí­be­né Všechnopárty, jejíž pří­pra­va byla vinou pan­de­mie pře­ru­še­na. „Já se těším úpl­ně na všech­no. Na divá­ky, na celý náš štáb, lidi, s kte­rý­ma jsem se celou tu dobu nevi­děl. Natočil jsem během té pan­de­mie něko­lik roz­ho­vo­rů s úžas­ný­mi lid­mi. Jsem rád za tu zku­še­nost, chy­bě­lo tomu jedi­né. Plné hle­diš­tě, potlesk, smích. Nic nové­ho nechys­tám, budu rád, když to opět pobě­ží jako dřív. S hos­ty jsme na nej­bliž­ší ter­mí­ny již domlu­ve­ni, tak­že věř­me, že to ten­to­krát klap­ne,“ těší se z mož­nos­ti natá­čet v plném sále Karel Šíp.

 

Všechnopárty Česká tele­vi­ze vysí­lá pra­vi­del­ně od lis­to­pa­du 2005. Loni v led­nu uve­dl mode­rá­tor šes­tis­tý díl. Pro divá­ky v hle­diš­ti pla­tí aktu­ál­ní pra­vi­dla pro vstu­py na kul­tur­ní akce.

Vstupenky na natá­če­ní lze zís­kat na poklad­ně nebo přes webo­vé strán­ky praž­ské­ho Divadla Semafor.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67919 s | počet dotazů: 237 | paměť: 52924 KB. | 17.10.2021 - 17:07:24