Všechno si pamatuju... - audiokniha - recenze - 100 %

vsechno si pamatuju duze

Tato audi­ok­ni­ha spa­dá do kate­go­rie her­ci a jejich zábav­né his­tor­ky ze živo­ta. Hlavním vypra­vě­čem je herec­ká legen­da – Otakar Brousek star­ší. Zpovídají ho jeho dvě děti – popu­lár­ní her­ci Otakar Brousek mlad­ší a Jaroslava Brousková, při­čemž nechy­bí ani man­žel­ka – Luka Rubaničová. Ve svých vzpo­mín­kách mlu­ví o dět­ství a škol­ních začát­cích, pak také o prv­ní prá­ci v továr­ně. Přestože jeho děti zna­jí tyhle zážit­ky, tak o někte­rých ani ješ­tě nevě­dě­li.

Posléze také mlu­ví o tom, jak se vlast­ně dostal k diva­dlu a koho potkal. Mimoto s nos­tal­gií poví­dá o Daně Medřické, kte­rá ho jako malé­ho hlí­dá­va­la a poz­dě­ji se prá­vě setka­li u diva­dla a byli kole­gy a přá­te­li. S tro­chou hoř­kos­ti se ohlí­ží na jejich posled­ní setká­ní, kdy Danu Medřickou roz­čí­li­li během před­sta­ve­ní stu­den­ti svým smí­chem a ona dru­hý den dosta­la infarkt, kte­ré­mu pod­leh­la – den před­tím se s ní herec­ký bard viděl napo­sle­dy.

Celá audi­ok­ni­ha je hod­ně zají­ma­vá. Vyprávění trvá tři hodi­ny a vůbec to není nud­né, to můžu nepo­kry­tě potvr­dit. Doporučuju k posle­chu, zce­la jis­tě. Jak mož­ná víte, tak Otakar Brousek star­ší zemřel v roce 2014, a kdo by si ho chtěl při­po­me­nout, tak může po zakou­pe­ní toho­to jedi­neč­né­ho cd. Je zde cel­kem 16 kapi­tol. Hudbou se podí­lel i dal­ší z Brousků – vnuk Ondřej.

Audioknihu věno­va­lo vyda­va­tel­ství Kanopa.

 • Druh zbo­ží: CD nosič
 • Žánr: auto­bi­o­gra­fie a bib­li­o­gra­fie
 • Vydavatel: Kanopa
 • Rok vydá­ní: 2013


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Černá krev - audiokniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Černá krev - audiokniha - recenze - 100 % Mladý chlapec Bernard píše do novin, podle vydavatele značně nudné články. Tak mu prostě dá úkol, aby jeho noviny začínaly tam, kde ostatní končí. Tak si Bernard vymyslí tzv. novinářskou […]
 • Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 %4. dubna 2017 Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 % Někteří možná tento dobrodružný román znají knižně od Julese Verna, avšak dnes přináším recenzi audioknihy. Na motivy knihy napsal tento příběh Václav Knop, který si zároveň střihl jednu […]
 • Rudolf Klekner – KLEKNER - audiokniha - recenze19. dubna 2017 Rudolf Klekner – KLEKNER - audiokniha - recenze Rudolf Klekner byl svým způsobem interesantní osoba, a to v tom, že se stal pacientem několika psychiatrických léčeben. Jeho autentické zážitky vyšly na audioknize trvající více než čtyři […]
 • Doktor Proktor a vana času - audiokniha22. června 2017 Doktor Proktor a vana času - audiokniha Doktor Proktor podnikl výpravu na svém zvláštním motocyklu, se kterým se vydal do Paříže, aby našel svoji lásku, ženu svého života, Julietu Margarinovou. Líza a Bulík zatím chodí do škola, […]
 • O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 %22. března 2017 O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 % Třemi slovy - kouzelná, nádherná, dojemná. Tak můžu označit jednu z nejlepších audioknih – O rackovi a kočce, která ho naučila létat. Autorem knižní předlohy je Luis Sepúlveda, kterému se […]
 • Co mě naučil tučňák - audiokniha - život s neobvyklým opeřencem - 100 %18. března 2017 Co mě naučil tučňák - audiokniha - život s neobvyklým opeřencem - 100 % Jedním slovem krásná. Tak by se dala označit audiokniha Co mě naučil tučňák. Původní psanou knihu stvořil anglický spisovatel Tom Michell, který vlastně vypráví jakoby svůj příběh, jen […]
 • Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha6. listopadu 2017 Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha Příběh začíná v Oslu, hlavním městě Norska, kde se banda zlodějů rozhodne, že ukradne velký norský poklad. Je to sice jen jedna cihla zlata, ale bez ní je Norsko chudé, jako by nic nemělo. […]
 • Sedmikráska - audiokniha6. června 2017 Sedmikráska - audiokniha Sedmikráska patří mezi audioknihy německých pohádek, u kterých budou děti s velkým zaujetím poslouchat. Obsahuje dvanáct pohádek. Některé jsou známé více, jiné zase méně, ale to nic […]
 • Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %30. března 2017 Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 % Klubíčko veselých pohádek patří mezi audioknihy, na kterých se podílelo více herců. Celkem je zde sedm pohádek, přičemž každou čte jiný interpret. V první – O Lucince a větru Matyášovi […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
Další naše články...