Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Všechno nebo nic

Všechno nebo nic

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O ČEM FILM JE: Film vyprá­ví o dvou dlou­ho­le­tých kama­rád­kách, Lindě a Vandě, kte­rým je tři­cet a pra­cu­jí v pro­na­ja­tém knih­ku­pec­tví. Linda má dce­ru, kte­rou vycho­vá­vá sama po tom, co ji opus­til její muž. Vzbuzuje pocit zod­po­věd­nos­ti, kte­rá nao­pak chy­bí Vandě. Vanda žije nespou­ta­ným živo­tem a chla­py stří­dá jako na běží­cím páse. Ve skry­tu duše však dou­fá, že najde toho pra­vé­ho. V knih­ku­pec­tví s nimi pra­cu­je kama­rád Edo, homose­xu­ál, kte­rý také tou­ží po tom, aby ho někdo milo­val. Životy těch­to tří lidí zkří­ží něko­lik mužů. Nebudu vám tu pro­zra­zo­vat, jak film dopad­ne a kte­rý z mužů je ten pra­vý. Podívejte se na film sami.

MŮJ NÁZOR: Navzdory tomu, že téma fil­mu už je troš­ku ohra­né, a může tudíž půso­bit jako tako­vé klišé, jsem se v kině bavi­la od začát­ku do kon­ce. Na této roman­tic­ké kome­dii jsem byla s kama­rá­dem a můžu říct, že se bavil i on. (Ne, není gay. ?) Ve fil­mu je spous­ta vtip­ných momen­tů a hlá­šek. Velmi pří­jem­ně mě pře­kva­pi­lo herec­ké obsa­ze­ní. Táňa Pauhofová a Klára Issová jsou před kame­rou ostří­le­né a na tyto role se veli­ce hodi­ly. Velkým (a trou­fám si říct vel­mi milým) pře­kva­pe­ním bylo obsa­ze­ní dvou muž­ských rolí pol­ský­mi her­ci. Sice mi vadil jejich čes­ký dabing, pro­to­že jim to všu­de - jak se říká čes­ky - nešty­mo­va­lo, ale jinak teda palec naho­ru za výběr těch­to dvou fešá­ků. U těch­to dvou pla­tí přes­ně to, co si mys­lím už del­ší dobu, pár šedin dělá z mužů totál­ní fešá­ky. Asi jsem se zami­lo­va­la. ? Jen bohu­žel nevím, kte­ré­ho z nich bych si vybra­la. 😀 Plus u toho­to fil­mu je také úvod­ní píseň, kte­rou nazpí­va­la Ewa Farna. Film je pře­de­vším pro dámy, co vám budu poví­dat, ale v kině byla i spous­ta mužů, ba dokon­ce se asi bavi­li, pro­to­že se sálem roz­lé­hal i muž­ský smích. Film jed­no­znač­ně dopo­ru­ču­ji. V urči­tých momen­tech se mi chtě­lo dokon­ce i bre­čet. Asi jsem něja­ká pře­cit­li­vě­lá... ?

HODNOCENÍ: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,53630 s | počet dotazů: 268 | paměť: 61740 KB. | 03.10.2023 - 14:50:33