Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Vřískot 2

Vřískot 2

th 1 10

   V kine začí­ná houst­nout atmo­sfé­ra. Všude kolem jsou lidé v mas­kách s fos­fo­res­ku­jí­cí­mi noži (pozor­nost od fil­mo­vé spo­lec­nos­ti). Zacíná pre­mi­é­ra nové­ho fil­mu Ostrí, kte­rý byl nato­cen pod­le prav­di­vých udá­los­tí. Hlavní roli hra­je Tori Spelling.


   V kine začí­ná houst­nout atmo­sfé­ra. Všude kolem jsou lidé v mas­kách s fos­fo­res­ku­jí­cí­mi noži (pozor­nost od fil­mo­vé spo­lec­nos­ti). Zacíná pre­mi­é­ra nové­ho fil­mu Ostrí, kte­rý byl nato­cen pod­le prav­di­vých udá­los­tí. Hlavní roli hra­je Tori Spelling.Vrah se blí­ží a bodá...Diváci jásají...V dru­hé rade se kaluk vra­cí ke své dív­ce. Na její otáz­ku jen poky­vu­je. Vzápetí vyta­hu­je nuž a  bodá ji do hru­di, bri­cha, rukou... Rozbesnení divá­ci skan­du­jí nad doko­na­lou rekla­mou. Dívka jen zma­te­ne upí­rá oci na muže v mas­ce. Kolem ní jsou desít­ky stej­ne oble­ce­ných lidí. Ale tenhle je jiný. To není rekla­ma. Ta krev je pra­vá. Umírá...

   Mestecko Woodsboro je nor­mál­ní jako kaž­dé jiné. Snad až na neprí­jem­nou udá­lost z pred­cho­zích let, kdy došlo k sérii záhad­ných vražd. Obeti byly vet­ši­nou mla­dí lidé. Lidé z oko­lí Sidney Prescottové (Neve Campbell). Ona se sna­ži­la zapo­me­nout, ale nek­terí nech­te­jí. Reportérka Gale Weathersová (Courteney Cox), kte­rá si malin­ko pri­lep­ši­la vydá­ním kni­hy „Vraždy ve Woodsboro“ a nezná­mý clo­vek, kte­rý pokra­cu­je ve šlé­pe­jích své­ho býva­lé­ho pred­chud­ce a usi­lu­je o život Sidney a jejích prá­tel.

Film Vrískot me vel­mi prekva­pil. Nemyslím ted ten dru­hý díl, ale prv­ní. Originální záplet­ka, nejis­to­ta a strach až do kon­ce celé­ho fil­mu. To se stá­vá málo­kdy. Ale, jak už to u dru­hých dílu bývá, jsou pre­ci jen o tro­šic­ku hor­ší než film pred­chá­ze­jí­cí. A jinak tomu není ani u Vrískotu 2. Z prv­ní­ho dílu zde najde­me pár zná­mých hrdi­nu at již zmí­ne­nou Gale Weathersovou, via­de­omani­aka Rendyho (Jamie Kennedy), poli­cis­tu Dwighta Reileyho (David Arquette) a jiné. Ti všich­ni opet boju­jí pro­ti záker­né­mu vra­ho­vi a sna­ží se ho opet vypá­t­rat spo­lec­ne s divá­kem. Tentokrát je to, ale o neco lehcí než posled­ne.

   Abych se priznal dru­hý díl se mi moc nelí­bil. Opravdu abyl ten prv­ní o moc lep­ší. Ale lidem, kterí rádi pát­ra­jí po vra­ho­vi, mohu Vrískot 2 z celé­ho srd­ce dopo­ru­cit. Rozuzlení není sice nikterak ori­gi­nál­ní, ale to neva­dí. Hlavne, že se clo­vek poba­ví. No, ne?

Scream 2, USA, 1997
Hrají: Neve Campbell, Courteney Cox, Jamie Kennedy, David Arquette aj.
Režie: Wes Craven
Scénár: Kevin Williamson

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,22120 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53285 KB. | 27.11.2021 - 19:18:36