Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo

Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo

Vražedné úmysly

Láká Vás pro­stře­dí tajem­né, drs­né a téměř neo­byd­le­né Aljašky, tudíž ide­ál­ní mís­to pro již zmi­ňo­va­né vra­žed­né úmys­ly? A kdo je oním pacha­te­lem, kte­rý tako­vé­to úmys­ly asi tak má? Pak je pro vás urče­na tato detek­tiv­ka, s hlav­ní posta­vou v podá­ní schop­né­ho poli­cis­ty Arlisse Cuttera.

Proč se ten­to poli­cis­ta zrov­na vydal do toho­to drs­né­ho pro­stře­dí a poda­ří se mu odha­lit, co se na ost­ro­vě ode­hrá­lo, kdo je oním pacha­te­lem? A má s tím něco spo­leč­né­ho fil­mo­vý štáb, kte­rý se zrov­na na daném ost­ro­vě nachá­zí, a natá­čí oblí­be­nou rea­li­ty show? Jsou oby­va­te­lé ost­ro­va oprav­du „pri­mi­tiv­ní lidé“, proč se dob­ro­vol­ně vyda­li zrov­na do toho­to nehos­tin­né­ho mís­ta a nema­jí náho­dou také co skrý­vat? Nenarazili ale na něco pode­zře­lé­ho, když zmi­ze­la míst­ní oby­va­tel­ka, mla­dá dív­ka, odcho­va­ná míst­ní divo­či­nou, ale pra­cu­jí­cí pro fil­mo­vý štáb? Co nebo kdo vězí za jejím zmi­ze­ním?

V pro­lo­gu se ocit­ne­te již pří­mo v ději, kte­rý vás nalá­ká na pokra­čo­vá­ní ve čte­ní dál. Příběhem se pro­lí­na­jí sou­čas­ně 3 linie, kte­ré se ode­hrá­va­jí kaž­dá jin­de, ale ve finá­le se pot­ka­jí a sply­nou v jeden aktu­ál­ní děj. Zpočátku kni­hy jsem měla pro­blém se začíst, kníž­ka mi nepři­šla kdo­ví­jak zají­ma­vá, někte­ré pasá­že mi při­šly až zby­teč­né. Zlom nastal asi tak v polo­vi­ně kni­hy, kdy v pří­bě­hu nastal spád a poté se již čet­lo samo. Rozuzlení při­šlo v závě­ru, moh­lo by mu být věno­vá­no více pro­sto­ru, ale zase to kni­hu o tolik neo­chu­di­lo. Děj ode­hrá­va­jí­cí se v pro­stře­dí míst­ní­ho „gan­gu“, popsa­ný mís­ty až moc rea­lis­tic­ky, se také nemu­sí mno­hým úpl­ně zamlou­vat, suro­vost popi­su není nijak zjem­ně­na. Ale kdo má rád detail­ně popsa­né, drs­né, před­sta­vou dobar­ve­né čte­ní, ten bude spo­ko­jen.

Za mě je kni­ha hod­ně prů­měr­nou, ničím nevy­ni­ká, snad jen pro­lí­ná­ním tří dějo­vých linií, díky kte­rým má čte­nář kom­plex­ní před­sta­vu o pří­bě­hu. Prolog člo­vě­ka nalá­ká, že to bude zají­ma­vé a mít spád, ale mís­to toho se prv­ní část hod­ně vle­če, zby­tek sice již vtáh­ne, ale i tak cel­ko­vý dojem z kni­hy nijak extra nevy­lep­ší.


Autor: Marc Cameron

Počet stran: 328

Nakladatelství: Cosmopolis

Žánr: kri­mi, detek­tiv­ky

Hodnocení: 65 %

  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times19. července 2019 TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times Na knihu Temnota jsem se moc těšila, neboť byla vyhlášená jako jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times. A opravdu nezklamala, naopak příjemně překvapila velmi zajímavým, ač […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
  • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52621 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53749 KB. | 18.01.2022 - 20:00:55