Kritiky.cz > Recenze knih > Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo

Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo

Vražedné úmysly

Láká Vás pro­stře­dí tajem­né, drs­né a téměř neo­byd­le­né Aljašky, tudíž ide­ál­ní mís­to pro již zmi­ňo­va­né vra­žed­né úmys­ly? A kdo je oním pacha­te­lem, kte­rý tako­vé­to úmys­ly asi tak má? Pak je pro vás urče­na tato detek­tiv­ka, s hlav­ní posta­vou v podá­ní schop­né­ho poli­cis­ty Arlisse Cuttera.

Proč se ten­to poli­cis­ta zrov­na vydal do toho­to drs­né­ho pro­stře­dí a poda­ří se mu odha­lit, co se na ost­ro­vě ode­hrá­lo, kdo je oním pacha­te­lem? A má s tím něco spo­leč­né­ho fil­mo­vý štáb, kte­rý se zrov­na na daném ost­ro­vě nachá­zí, a natá­čí oblí­be­nou rea­li­ty show? Jsou oby­va­te­lé ost­ro­va oprav­du „pri­mi­tiv­ní lidé“, proč se dob­ro­vol­ně vyda­li zrov­na do toho­to nehos­tin­né­ho mís­ta a nema­jí náho­dou také co skrý­vat? Nenarazili ale na něco pode­zře­lé­ho, když zmi­ze­la míst­ní oby­va­tel­ka, mla­dá dív­ka, odcho­va­ná míst­ní divo­či­nou, ale pra­cu­jí­cí pro fil­mo­vý štáb? Co nebo kdo vězí za jejím zmi­ze­ním?

V pro­lo­gu se ocit­ne­te již pří­mo v ději, kte­rý vás nalá­ká na pokra­čo­vá­ní ve čte­ní dál. Příběhem se pro­lí­na­jí sou­čas­ně 3 linie, kte­ré se ode­hrá­va­jí kaž­dá jin­de, ale ve finá­le se pot­ka­jí a sply­nou v jeden aktu­ál­ní děj. Zpočátku kni­hy jsem měla pro­blém se začíst, kníž­ka mi nepři­šla kdo­ví­jak zají­ma­vá, někte­ré pasá­že mi při­šly až zby­teč­né. Zlom nastal asi tak v polo­vi­ně kni­hy, kdy v pří­bě­hu nastal spád a poté se již čet­lo samo. Rozuzlení při­šlo v závě­ru, moh­lo by mu být věno­vá­no více pro­sto­ru, ale zase to kni­hu o tolik neo­chu­di­lo. Děj ode­hrá­va­jí­cí se v pro­stře­dí míst­ní­ho „gan­gu“, popsa­ný mís­ty až moc rea­lis­tic­ky, se také nemu­sí mno­hým úpl­ně zamlou­vat, suro­vost popi­su není nijak zjem­ně­na. Ale kdo má rád detail­ně popsa­né, drs­né, před­sta­vou dobar­ve­né čte­ní, ten bude spo­ko­jen.

Za mě je kni­ha hod­ně prů­měr­nou, ničím nevy­ni­ká, snad jen pro­lí­ná­ním tří dějo­vých linií, díky kte­rým má čte­nář kom­plex­ní před­sta­vu o pří­bě­hu. Prolog člo­vě­ka nalá­ká, že to bude zají­ma­vé a mít spád, ale mís­to toho se prv­ní část hod­ně vle­če, zby­tek sice již vtáh­ne, ale i tak cel­ko­vý dojem z kni­hy nijak extra nevy­lep­ší.


Autor: Marc Cameron

Počet stran: 328

Nakladatelství: Cosmopolis

Žánr: kri­mi, detek­tiv­ky

Hodnocení: 65 %

  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times19. července 2019 TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times Na knihu Temnota jsem se moc těšila, neboť byla vyhlášená jako jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times. A opravdu nezklamala, naopak příjemně překvapila velmi zajímavým, ač […] Posted in Recenze knih
  • El robo del siglo – jihoamerická loupež století26. března 2021 El robo del siglo – jihoamerická loupež století Argentinské filmy nehodnotím příliš často. Vlastně si vybavuji pouze Divoké historky z roku 2014 a přijde mi to trochu škoda, protože argentinská kinematografie mě vlastně zatím […] Posted in Filmové recenze
  • Falešná kočička27. února 2021 Falešná kočička Knihu Falešná kočička od Nadi Horákové ocení především ti, kteří si libují v krátkých detektivních příbězích s dobře propletenými mezilidskými vztahy, na jehož pozadí samozřejmě nechybí […] Posted in Recenze knih
  • Jižní vítr – balkanska gangsterka23. února 2021 Jižní vítr – balkanska gangsterka Filmfanatic měl tu čest potkat se s balkánskými gangstery třeba už v dánské sérii Pusher, ve které zanechali hodně silný dojem. A to i přesto, že tam pouze hostovali v Kodani. Když teď […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mizející dívky – kdo je unáší a proč?31. ledna 2021 Mizející dívky – kdo je unáší a proč? Nová detektivka, dle obálky bestseller, zaujme už svým vzhledem. Malé americké městečko pátrá po Isabelle, sedmnáctileté dívce, která najednou zmizí. Najde se jen její mobil. Mezitím je […] Posted in Recenze knih
  • The Circle – reality show made by Netflix3. prosince 2020 The Circle – reality show made by Netflix Máte rádi sociální sítě? Cítíte se v nich jako ryba ve vodě? Nebo vám naopak Instagram, Facebook a další, nic neříká? Ať už jste z jednoho, nebo druhého tábora, v reality show The Circle […] Posted in Reality show
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,44763 s | počet dotazů: 216 | paměť: 50156 KB. | 11.04.2021 - 20:21:35