Kritiky.cz > Filmové recenze > Vrána

Vrána

200408020737 crow 1

Kdysi lidé věři­li, že když někdo zemře, vrá­na zane­se jeho duši do země zemře­lých. Ale občas se sta­ne něco tak špat­né­ho, že spo­lu s ní při­ne­se i obrov­ský smu­tek a duše nedo­jde poko­je. Pak někdy, jen občas, může vrá­na tuto duši při­vést zpět, aby dala věci do pořád­ku.

Děj začí­ná v nejme­no­va­ném měs­tě o Ďáblově noci (30. říj­na). Skupina fana­ti­ků se tuto noc kaž­do­roč­ně baví tím, že vyra­bu­je a zapa­lí něko­lik sto­vek domů, tak­že pak vzni­ká dojem hoří­cí­ho měs­ta. Jednou z obě­tí jejich řádě­ní je i rocko­vá hvězda Eric Draven (Brandon Lee) se svo­jí snou­ben­kou Sarah (Rochelle Davis), kte­rou si měl zane­dlou­ho brát. Oba při inci­den­tu násil­ně zemřou.

Rok na to, v před­ve­čer Ďáblovi noci při­le­tí k Ericovu hro­bu vrá­na, kte­rá při­ne­se jeho duši zpět na svět. Eric vstá­vá z mrtvých a s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi a na kaž­dém kro­ku pro­vá­zen svou vrá­nou, se stá­vá noč­ní můrou všech, kte­ří se na jeho smr­ti podí­le­li.

Vrána je, dle mého názo­ru, jed­no­znač­ně nej­lep­ším fil­mo­vým zpra­co­vá­ní komi­xo­vé před­lo­hy a ve srov­ná­ní s jiný­mi komi­xy, tak tro­chu netra­dič­ní. Zahrnuje v sobě prv­ky horo­ru, roman­ti­ky a spous­tu akce. Ale pře­de­vším je zalo­žen na vel­mi tem­né atmo­sfé­ře. Až na pár zábě­rů v retrospek­ti­vě se celý film ode­hrá­vá v noci, což na jed­nu stra­nu něko­mu může zdát zby­teč­né, nadru­hou stra­nu to navo­zu­je sku­teč­ný pocit tem­no­ty, kte­rý má hlav­ní hrdi­na pro­ží­vat. Atmosféra je dále pod­tr­že­na výbor­nou rocko­vou hud­bou, kte­rá celý film pro­vá­zí.

Celou už tak tem­nou strán­ku fil­mu potom zavr­šu­je fakt, že i Brandon Lee, před­sta­vi­tel Erica, se měl zane­dlou­ho ženit a při natá­če­ní fil­mu byl nešťast­nou náho­dou zastře­len. Když uvá­ží­me, že i jeho otec, Bruce Lee, zemřel při natá­če­ní fil­mu (Hra se smr­tí), sko­ro to vypa­dá jako něja­ké rodin­né pro­kle­tí.

O filmu:

USA, 1994, 102 min
Režie: Alex Proyas
V hlav­ních rolích: Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, David Patrick Kelly, Ling Bai, Anna Levine, Jon Polito, Tony Todd, Michael Berryman

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Anděl páně14. listopadu 2005 Anděl páně Po delší době se do kin dostává opět nějaká česká pohádka. Anděla Páně natočil na motivy pohádek Boženy Němcové do té doby televizní režisér a herec Jiří Strach. Odehrává v čase vánočním a […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Norský dům - 75 %14. února 2017 Norský dům - 75 % Na světě jsou lidé, kteří mají svůj domov, ale jsou i lidé, kteří jsou různými okolnostmi donuceni odejít ze své země a hledat si nové místo k životu. Jedním z těchto lidí je i mladý […] Posted in Filmové recenze
  • Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě!5. července 2018 Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě! Arthur je velmi dobrá pohádka, která kombinuje v sobě poměrně nové prvky. Chvilku se děj odehrává v normálním světě a během pár minut je děj promítnut do podzemí a má překrásný animovaný […] Posted in Filmové recenze
  • Sousedi (Neighbors) - 75%10. června 2014 Sousedi (Neighbors) - 75% Plakát k filmu Sousedi láká svojí cílovku na Setha Rogena a heslo "od tvůrců Apokalypsy v Hollywoodu". A cílovka je tudíž nažhavená na divokou jízdu, nekorektní humor, drogy, sex a […] Posted in Filmové recenze
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Čokoláda31. října 2005 Čokoláda Film Čokoláda na vás bude mít zajímavý účinek. Při jeho sledování velmi pravděpodobně dostanete na tuto sladkost chuť. A já sama jsem se dokonce vydala psát tuto recenzi do […] Posted in Filmové recenze
  • Tajemná řeka10. září 2004 Tajemná řeka Tajemná řeka je prachobyčejná detektivka, která se vám od začátku snaží napovědět, kdo je vrahem. Jak to ale při tomhle schematu chodí, zavání to nečekaným objevem ve druhé polovině […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...