Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Klubové filmy > Vrána (The Crow) (1994)

Vrána (The Crow) (1994)

Netradiční film nato­če­ný pod­le komi­xo­vé před­lo­hy Jamese O’Barry. Příběh je nejen pozna­me­na­ný život­ní tragé­dií auto­ra komi­xu (opi­lý řidič mu zabil snou­ben­ku), ale i tra­gic­kou smr­tí samot­né­ho před­sta­vi­te­le hlav­ní role, Brandona Leeho (syna legen­dár­ní­ho mis­tra bojo­vých umě­ní Bruce Leeho).

Ten byl nešťast­nou náho­dou zastře­len při natá­če­ní, když v pis­to­li namí­ře­né pro­ti němu byly omy­lem ost­ré nábo­je (toto se sta­lo 17 dní před jeho vlast­ní svat­bou).

I přes tuto tragé­dii byl film pomo­cí dublé­rů a digi­tál­ních efek­tů doto­čen.

Příběh je tedy adap­ta­cí komi­xu The Crow, ve kte­ré je hlav­ní hrdi­na, Eric Draven, se svou snou­ben­kou zabit při „Ďáblově noci“. Noci, kdy pou­lič­ní gan­gy kaž­do­roč­ně zaklá­da­jí požá­ry po celém měs­tě. O rok poz­dě­ji, opět na Ďáblovu noc, se Eric (dopro­vá­zen vrá­nou, pos­lem osu­du a smr­ti) vra­cí na Zem, aby se pomstil.

Výjmečnost toho­to fil­mu tkví hlav­ně v jeho pří­bě­hu a ponu­ré atmo­sfé­ře. Hlavní hrdi­na je v pod­sta­tě celý film nesmr­tel­ný a my jen sle­du­je­me jeho počí­ná­ní při vyhle­dá­vá­ní jed­not­li­vých původ­ců boles­ti až k samé­mu kon­ci...

Ocenění

Film byl oce­něn v roce 1995 za nej­lep­ší píseň („Big Empty“ od Stone Temple Pilots) a nomi­no­ván jako nej­lep­ší film a nej­lep­ší muž­ský výkon (Brandon Lee) v MTV Movie Awards.

Info

Režie: Alex Proyas

Rok uve­de­ní: 1994

Originální název: The Crow

Země: USA

Délka fil­mu: 102 min (Director’s cut: 98 min)

Obsazení

Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, David Patrick Kelly, Ling Bai, Michael Massee, Anna Levine, Jon Polito, Tony Todd, Michael Berryman

Odkazy

„kfilmu.net - Vrána“:[http://www.kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=spalovac-vrana]

„fan strán­ky o tvůr­ci komi­xu Vrána *(anglicky)*“:[http://www.jamesobarr.net/]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93938 s | počet dotazů: 241 | paměť: 55496 KB. | 17.05.2022 - 17:13:13