Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vrána - „Prokletý“ poslední film Brandona Lee.

Vrána - „Prokletý“ poslední film Brandona Lee.

Vrana

Kdysi lidé věři­li, že když někdo zemře, vrá­na zane­se jeho duši do země zemře­lých. Ale občas se sta­ne něco tak špat­né­ho, že spo­lu s ní při­ne­se i obrov­ský smu­tek a duše nedo­jde poko­je. Pak někdy, jen občas, může vrá­na tuto duši při­vést zpět, aby dala věci do pořád­ku.

Děj začí­ná v nejme­no­va­ném měs­tě o Ďáblově noci (30. říj­na). Skupina fana­ti­ků se tuto noc kaž­do­roč­ně baví tím, že vyra­bu­je a zapa­lí něko­lik sto­vek domů, tak­že pak vzni­ká dojem hoří­cí­ho měs­ta. Jednou z obě­tí jejich řádě­ní je i rocko­vá hvězda Eric Draven (Brandon Lee) se svo­jí snou­ben­kou Sarah (Rochelle Davis), kte­rou si měl zane­dlou­ho brát. Oba při inci­den­tu násil­ně zemřou.

Rok na to, v před­ve­čer Ďáblovi noci při­le­tí k Ericovu hro­bu vrá­na, kte­rá při­ne­se jeho duši zpět na svět. Eric vstá­vá z mrtvých a s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi a na kaž­dém kro­ku pro­vá­zen svou vrá­nou, se stá­vá noč­ní můrou všech, kte­ří se na jeho smr­ti podí­le­li.

Vrána je, dle mého názo­ru, jed­no­znač­ně nej­lep­ším fil­mo­vým zpra­co­vá­ní komi­xo­vé před­lo­hy a ve srov­ná­ní s jiný­mi komi­xy, tak tro­chu netra­dič­ní. Zahrnuje v sobě prv­ky horo­ru, roman­ti­ky a spous­tu akce. Ale pře­de­vším je zalo­žen na vel­mi tem­né atmo­sfé­ře. Až na pár zábě­rů v retrospek­ti­vě se celý film ode­hrá­vá v noci, což na jed­nu stra­nu něko­mu může zdát zby­teč­né, nadru­hou stra­nu to navo­zu­je sku­teč­ný pocit tem­no­ty, kte­rý má hlav­ní hrdi­na pro­ží­vat. Atmosféra je dále pod­tr­že­na výbor­nou rocko­vou hud­bou, kte­rá celý film pro­vá­zí.

Celou už tak tem­nou strán­ku fil­mu potom zavr­šu­je fakt, že i Brandon Lee, před­sta­vi­tel Erica, se měl zane­dlou­ho ženit a při natá­če­ní fil­mu byl nešťast­nou náho­dou zastře­len. Když uvá­ží­me, že i jeho otec, Bruce Lee, zemřel při natá­če­ní fil­mu (Hra se smr­tí), sko­ro to vypa­dá jako něja­ké rodin­né pro­kle­tí.

  • Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal.24. ledna 2019 Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal. Až nyní jsem se konečně dostal k tomu, abych zhlédl již při svém vzniku legendární Vránu. Komiksové snímky jsou v dnešní době na denním pořádku, ale v roce 1993 se dobrá komiksová adaptace […] Posted in Retro filmové recenze
  • Veřejní nepřátelé5. března 2021 Veřejní nepřátelé Michael Mann se narodil roku 1943 v drsném průmyslovém městě Chicago v Illinois a jeho původ se opravdu nezapře. Jeho hlavním motivujícím motorem, jenž ho popohání stále kupředu se staly […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vlajky našich otců - Clint Eastwood umí dobré filmy15. června 2020 Vlajky našich otců - Clint Eastwood umí dobré filmy Nejdříve však ujasním, jak je to s tím pořadím. Clint Eastwod si chtěl dozajista po oscarovém Million Dollar Baby dopřát další skvělý film, avšak tentokrát zabrouzdal do válečného žánru. A […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hollywood je místo práce i nesplněných snů2. září 2019 Hollywood je místo práce i nesplněných snů Tarantinův nový film Tenkrát v Hollywoodu dokáže přenést diváka do města filmového průmyslu šedesátých let lehce a bez zbytečných řečí. Je to živé město, kde jedni se snaží prostřednictvím […] Posted in Filmové recenze
  • Tenkrát v Hollywoodu16. srpna 2019 Tenkrát v Hollywoodu OBSAH V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) se svým dlouholetým kaskadérem Cliffem Boothem (Brad Pitt) rozhodnou […] Posted in Speciály
  • Brad Pitt a Leonardo DiCaprio září v novém filmu Quentina Tarantina10. srpna 2019 Brad Pitt a Leonardo DiCaprio září v novém filmu Quentina Tarantina Ve filmu Tenkrát v Hollywoodu režisér známý drsnými scénami vsadil na dvojici skvělých herců a bláznivou atmosféru Hollywodu. Brad Pitt v roli kaskadéra Cliffa Bootha neodolatelně rozdává […] Posted in Filmové premiéry
  • Tenkrát v Hollywoodu20. března 2019 Tenkrát v Hollywoodu Dnes se objevil první trailer na 9. film Quentina Tarantina - Tenkrát v Hollywoodu. Je plný hereckých hvězd a bude mít premiéru 8. srpna 2019. Posted in Trailery
  • Nezvratný osud 51. srpna 2021 Nezvratný osud 5 „Nezvratný osud“ je celkem zajímavá série, která vycházela z jednoduchého nápadu. Ale tak už to bývá. Dobré věci mnohdy vznikají právě z jednoduchých nápadů. Ten jednoduchý nápad spočíval […] Posted in Retro filmové recenze
  • Robin Hood: Král zbojníků15. června 2021 Robin Hood: Král zbojníků Po útěku ze zajetí se Robin (Kevin Costner) vrací zpátky domů do Anglie, spolu se svým maurským přítelem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozvídá, že jeho otce zabili lidé sloužící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů10. června 2021 Krotitelé duchů Tři nezaměstnaní parapsychologové Venkman (Bill Murray), Stantz (Dan Aykroyd) a Spengler (Harold Ramis) se dávají dohromady a vytvářejí tým Krotitelů duchů. Vybaveni ektoplazmovými kanóny, […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,89213 s | počet dotazů: 232 | paměť: 58201 KB. | 19.09.2021 - 18:59:07