Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Vojtěch Dyk

Vojtěch Dyk

Vojtěch Dyk (* 23. čer­ven­ce 1985 Praha) je čes­ký herec a hudeb­ník.

Je synem zná­mé­ho lite­rár­ní­ho his­to­ri­ka a spi­so­va­te­le PhDr. Radko Pytlíka, CSc., a Věry Dykové, maji­tel­ky nakla­da­tel­ství Emporius. Jelikož ona sama odmít­la při­jmout jmé­no své­ho muže, roz­hod­la, že i syn dosta­ne její pří­jme­ní, aby ho uchrá­ni­la před stej­ný­mi posměš­ky, jaké v mlá­dí slý­chá­val jeho otec.

Jedním z jeho pří­buz­ných je čes­ký bás­ník Viktor Dyk, před­sta­vi­tel čes­ké avant­gard­ní gene­ra­ce z pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí. Mezi ty méně zná­mé pat­ří Alois Dyk, děde­ček Věry Dykové, jehož oso­ba je úzce spja­ta s his­to­rií rodin­né­ho nakla­da­tel­ství Emporium, „poz­dě­ji Emporius“ a František Dyk, diri­gent Symfonického orchest­ru Československého roz­hla­su.
Přestože je jeho jmé­no v médi­ích čas­to spo­jo­vá­no s bás­ní­kem Viktorem Dykem, jed­ná se o mno­hem vzdá­le­něj­ší větev, niko­li však o pří­mou rodo­vou linii.

Ke zpě­vu se dostal přes dět­ský sbor. Zpíval v kape­lách Davidoff a T.O.P. Dream Company. V sou­čas­né době účin­ku­je v Národním diva­dle a v diva­dle La Fabrika. Je pře­de­vším znám, jako frontman hudeb­ní kape­ly Nightwork a její tříčlen­né pod­sku­pi­ny Tros Discotequos. Během posled­ních tří let se před­sta­vil též jako zpě­vák brněn­ské swin­go­vé for­ma­ce B-Side Band.

Zvládá oper­ní zpěv, jódlo­vá­ní a tanec. Jeho sil­nou strán­kou je impro­vi­za­ce.

Jako člen občan­ské­ho sdru­že­ní Real TOP Praha par­ti­ci­pu­je na spor­tov­ně kon­ci­po­va­ných akcích s cílem pod­po­řit cha­ri­ta­tiv­ní pro­jek­ty po celé České repub­li­ce.


Detaily o článku Vojtěch Dyk


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Zpráva o záchraně mrtvého – Recenze – 40 %23. února 2022 Zpráva o záchraně mrtvého – Recenze – 40 % Režiséra Václava Kadrnku, jenž zvítězil v roce 2017 v hlavní soutěži filmového festivalu v Karlových Varech se snímkem Křižáček, inspiroval pro vznik jeho nového filmu s názvem Zpráva o […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Vojtěch Dyk – Hynek21. srpna 2019 Vojtěch Dyk – Hynek Kde jste sbíral inspiraci pro roli plážového seladona? Samozřejmě na pláži, u rybníka, v posilovně, kde se dalo... Tam, kde duchovno jen kvete... Vaší hereckou partnerkou je ve filmu […] Posted in Rozhovory
  • Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty20. srpna 2019 Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty Po dnešní novinářské projekci filmu představil režisér a scénárista  Petr Kolečko dvojici hereček, které se musely vypořádat s příběhem dvojice plážových volejbalistek. Svou přípravu na […] Posted in Filmové premiéry
  • Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet9. června 2019 Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet Čekám na komedii a ona z plátna nepřichází a tak čekám dál… marně. Ve volné parafrázi na ústřední stejnojmennou píseň skupiny Nightwork k novému filmu teprve čtyřiadvacetiletého režiséra […] Posted in Retro filmové recenze
  • Na střeše - Z produkčního deníku7. února 2019 Na střeše - Z produkčního deníku Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 7 pater + schody na střechu (8 nadzemních podlaží + střechu s další nástavbou se žebříkem) Na střechu bylo nutné dopravit […] Posted in Zajímavosti
  • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […] Posted in Rozhovory
  • Na střeše7. února 2019 Na střeše Na střeše je druhým celovečerním filmem v režii Jiřího Mádla. Hlavní role v příběhu stárnoucího, osamělého muže, kterého náhodné události spojí s mladým Vietnamcem na útěku, vytvoří Alois […] Posted in Speciály
  • Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon29. ledna 2019 Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon Stevard dostal výpověď, protože nestihl odlet a jeho chování na veřejnosti neodpovídalo firemním standardům. Vypráví Markovi formativní zážitek, po němž k matčině nelibosti začal nosit […] Posted in Spoilery
  • Terapie III – EPIZODA 10: Úterý 11:00, Šimon22. ledna 2019 Terapie III – EPIZODA 10: Úterý 11:00, Šimon Alžběta se Šimonovi přiznala k nevěře, ale on jí o incidentu v Amsterdamu neřekl. Vzpomíná, jak ho sex s Alžbětou vzrušil, když si prohodili oblečení. Ukáže se, že stevard se za ženu […] Posted in Spoilery

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,10200 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56218 KB. | 29.05.2022 - 13:48:09