Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > VOJTĚCH DYK - rozhovor k filmu Andělé všedního dne

VOJTĚCH DYK - rozhovor k filmu Andělé všedního dne

Proč jste kývl na roli andě­la Jofaniela ve fil­mu Andělé všed­ní­ho dne, co Vás na této nad­po­zem­ské bytos­ti upou­ta­lo?

Rozhodl jsem se tak­to. Scénář? Dobrý. Režisérka? Vynikající. Spoluherci? Famózní. Producent? Slovák. No, co bys­te chtěli víc…

Nakolik bylo náročné ztvár­nit nadpřiro­ze­nou pro lid­ské oko­lí „nevi­di­tel­nou“ posta­vu andě­la?

Inu náročné to bylo mnoh­dy v tom, že člověk musel dosti mlčet a komen­to­vat situ­a­ce pou­ze výra­zem. Větši­nou váž­ným výra­zem. A zacho­vej­te si váž­ný výraz, když máte na pla­ce duo Polívka-Labuda. To prostě nejde. Takže ustát to, to bylo asi pro mě nej­ná­ročnější.

Jak se Vám hrá­lo po boku ostat­ních tří andělůčele s Mariánem Labudou? Neinspiroval jste se jiný­mi andělský­mi bytost­mi ze světové kine­ma­to­gra­fie (fil­my Nebe nad Berlínem, Město andělů)?

Já se těmi ber­lín­ský­mi nein­spi­ro­val. Jen těmi naši­mi: Mariánem, Vladimírem a Eliškou. A to je vlastně i odpověď na otáz­ku. Zkrátka hrát se mi vlastně muse­lo krásně, jeli­kož moji kole­go­vé byli inspi­ra­tiv­ní, hra­ví a nabí­ze­jí­cí.

Seznámil jste se s před­lo­hou Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne?

Nečetl jsem ji. Záměrně.

Andělé všed­ní­ho dne jsou sed­mým fil­mem Alice Nellis, přičemž větši­na jejích autor­ských snímků bývá kri­ti­kou často označová­na jako žen­ský film. Jak to vní­má­te Vy jako muž?

Já neviděl všech­ny, tak­že jsem to ani takhle nebral. Točil jsem s Alicí Revival a teď Andělé všed­ní­ho dne, tak­že já ji nao­pak beru jako vel­mi cit­li­vou reži­sér­ku muž­ských filmů. Navíc tohle ška­tul­ko­vá­ní já vůbec nemám rád.

Andělé všed­ní­ho dne jsou Vaší dru­hou spo­lu­pra­cí s Alicí Nellis (po kome­dii Revival). V čem Vám spo­lu­prá­ce s ní vyho­vu­je a jaký je Alice Nellis typ reži­sér­ky?

Předně musím říct, že mě oslo­vil pro­du­cent Rudolf Biermann, abych si přečetl scé­nář. Ve fázi, kdy byl dopsán. A co se týče spo­lu­prá­ce s Alicí, vyho­vu­je mi v napros­té nevy­hro­ce­nos­ti při natáčení. Alice, jak už to u žen bývá, si potřebu­je kolem sebe vytvořit záze­mí. Jako v rodin­ném kru­hu. V tom jsou režisérky-ženy větši­nou obratnější. Zároveň je jí vlast­ní i jaká­si „muž­ská’“ zací­le­nost v ten daný moment, tak­že herec se může cítit nad­mí­ru v dob­rých rukou.

Na natáčení byly pro posta­vy andě­lů nároč­né výš­ky, jak jste je zvlá­dal?

Výšky? Jo, když je ke kra­ji víc než metr a půl, tak to všech­no jde. A tak je to i v životě.

Andělé všed­ní­ho dne vyprá­ví nadčaso­vý příběh o životě a smr­ti obyčejných lidí, o krá­se živo­ta. Máte i Vy něja­ký ten „návod na život“?

Příliš krát­ká otáz­ka pro příliš dlou­hou roz­pra­vu. Takže mé umění žít spočívá v rados­ti ze živo­ta.

Pokud bys­te měl divá­ky pozvat do kina na Andělé všed­ní­ho dne, co bys­te jim vzká­zal?

Já ten film ještě neviděl. Ale mys­lím, že divá­ci se můžou těšit na ne úplně obvyk­lý film o ne úplně obvyk­lém téma­tu.

Jaké máte dal­ší plá­ny?

Momentálně jde do kin pohád­ka Tři bratři. Začínám točit film Nejhorší zločin ve Wilsonově a pokou­ším se zalo­žit kape­lu. A jinak vše při starém. To jest, že kaž­dý den je něco nové­ho.


  • Vojtěch Dyk – Hynek21. srpna 2019 Vojtěch Dyk – Hynek Kde jste sbíral inspiraci pro roli plážového seladona? Samozřejmě na pláži, u rybníka, v posilovně, kde se dalo... Tam, kde duchovno jen kvete... Vaší hereckou partnerkou je ve filmu […] Posted in Rozhovory
  • Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty20. srpna 2019 Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty Po dnešní novinářské projekci filmu představil režisér a scénárista  Petr Kolečko dvojici hereček, které se musely vypořádat s příběhem dvojice plážových volejbalistek. Svou přípravu na […] Posted in Filmové premiéry
  • Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet9. června 2019 Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet Čekám na komedii a ona z plátna nepřichází a tak čekám dál… marně. Ve volné parafrázi na ústřední stejnojmennou píseň skupiny Nightwork k novému filmu teprve čtyřiadvacetiletého režiséra […] Posted in Retro filmové recenze
  • Na střeše - Z produkčního deníku7. února 2019 Na střeše - Z produkčního deníku Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 7 pater + schody na střechu (8 nadzemních podlaží + střechu s další nástavbou se žebříkem) Na střechu bylo nutné dopravit […] Posted in Zajímavosti
  • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […] Posted in Rozhovory
  • Na střeše7. února 2019 Na střeše Na střeše je druhým celovečerním filmem v režii Jiřího Mádla. Hlavní role v příběhu stárnoucího, osamělého muže, kterého náhodné události spojí s mladým Vietnamcem na útěku, vytvoří Alois […] Posted in Speciály
  • Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon29. ledna 2019 Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon Stevard dostal výpověď, protože nestihl odlet a jeho chování na veřejnosti neodpovídalo firemním standardům. Vypráví Markovi formativní zážitek, po němž k matčině nelibosti začal nosit […] Posted in Spoilery
  • Terapie III – EPIZODA 10: Úterý 11:00, Šimon22. ledna 2019 Terapie III – EPIZODA 10: Úterý 11:00, Šimon Alžběta se Šimonovi přiznala k nevěře, ale on jí o incidentu v Amsterdamu neřekl. Vzpomíná, jak ho sex s Alžbětou vzrušil, když si prohodili oblečení. Ukáže se, že stevard se za ženu […] Posted in Spoilery
  • Terapie - Epizoda 6 (S03E06)15. ledna 2019 Terapie - Epizoda 6 (S03E06) Tak co se stalo Šimonovi během minulého týdne? Skoro nic, jenom se pohádal s manželkou a šel si užít život v Amsterdamu. Terapie pokračuje a postupně se dozvídáme podrobnosti ze života […] Posted in TV Recenze
  • Terapie - S03E02 - Úterý 11:009. ledna 2019 Terapie - S03E02 - Úterý 11:00 O čem bude druhý díl, nová postava, nový příběh , který se bude postupně odkrývat. Vojta Dyk jako Šimon Šimon. Co pak se o postavě dozvíme? Je to stevard, který by chtěl být pilotem a […] Posted in TV Recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,68973 s | počet dotazů: 217 | paměť: 50458 KB. | 11.04.2021 - 20:14:08