Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Vojtěch Dyk – Hynek

Vojtěch Dyk – Hynek

word image 275

Kde jste sbí­ral inspi­ra­ci pro roli plá­žo­vé­ho sela­do­na?

Samozřejmě na plá­ži, u ryb­ní­ka, v posi­lov­ně, kde se dalo... Tam, kde duchov­no jen kve­te...

Vaší herec­kou part­ner­kou je ve fil­mu Denisa Nesvačilová. Jak se vám s ní spo­lu­pra­co­va­lo?

Já měl asi jen čty­ři natá­če­cí dny, tak nevím, jest­li se dalo mlu­vit o prá­ci, natož pak o spo­lu­prá­ci… Spíš bych to nazval spo­luzá­ba­vou, poně­vadž to byla zába­va. A jeli­kož Denisa je zábav­ná, tak to bylo skvě­lé.

Beach volej­bal vám osob­ně něco říká? Máte ve své roli taky něja­ký výraz­ný spor­tov­ní výkon jako Petra s Denisou?

No, já spor­tov­ní výkon před­vá­děl, ale nevím, jest­li neby­la scé­na, kdy plá­cám do baló­nu, vystři­že­ná. Každopádně role spor­tov­ců moc nedo­stá­vám, to je prav­da. Přitom bych klid­ně mohl hrát od fot­ba­lis­ty až po soft­bal­list­ku. Moje šká­la je oprav­du širo­ká…

Nechal vám Petr něja­ký pro­stor pro impro­vi­za­ci, nebo chtěl, abys­te se držel scé­ná­ře?

Upřímně – nechal nám tolik svo­bo­dy , kolik scé­nář vyža­do­val, tak­že, jak říkám, byla to radost...

Čím pod­le vás sní­mek zaujme divá­ky?

Já ho zatím nevi­děl, tak­že nemůžu říct, ale tipu­ju, že nejdřív pla­ká­tem, pak obsa­ze­ním, no a pak pří­bě­hem…


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...