Kritiky.cz > Hudba > Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND míří do Rudolfina. Hosty koncertu bude světové vokální trio z Londýna The Puppini Sisters

Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND míří do Rudolfina. Hosty koncertu bude světové vokální trio z Londýna The Puppini Sisters

image001 6
image001 6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedním z vrcho­lů kon­cert­ní­ho tur­né zpě­vá­ka Vojtěcha Dyka a kape­ly B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou bude kon­cert 6. lis­to­pa­du v praž­ském Rudolfinu, jehož exklu­ziv­ním hos­tem bude brit­ské vokál­ní trio The Puppini Sisters. Přestože s těmi­to mimo­řád­ný­mi voka­list­ka­mi již spo­leč­ně vystu­po­va­li, kon­cert v Rudolfinu nabíd­ne spe­ci­ál­ně slo­že­ný pro­gram, říká v roz­ho­vo­ru Vojtěch Dyk.

Jak jste se pozna­li s The Puppini Sisters a jaké bylo vaše prv­ní vystou­pe­ní?

„Inu, jako to popr­vé vět­ši­nou bývá. Nejdříve jsme se jen tak hudeb­ně oču­chá­va­li, ladi­li, a pak už si jen uží­va­li fakt, že v hud­bě není hra­nic.“

Koncertujete s nimi opa­ko­va­ně, co vás na spo­leč­ném vystu­po­vá­ní baví?

„No opa­ko­va­ně, ono je důle­ži­tý říct, že zas tak opa­ko­va­ně to není. Je to svá­tek z nej­svát­ko­va­těj­ších, pro­to­že pro­gram, kte­rý bude v Rudolfinu jsme, takhle posklá­dán, ješ­tě nehrá­li. A co mě baví? Tak před­ně jejich talent, jejich brit­ský cha­risma kří­že­ný s ital­ským sex-appealem a jejich tou­ha se bavit. V tom jsme si dost blíz­ký.“

Listopadový kon­cert se usku­teč­ní v Rudolfinu, je ten­to pro­stor svou atmo­sfé­rou nějak spe­ci­fic­ký v porov­ná­ní se sály, kde běž­ně vystu­pu­je­te?

„Rudolfinum je v prvé řadě krás­ný, nad­ča­so­vý, napros­to fas­ci­nu­jí­cí pro­stor, ale když jsem tam byl napo­sled jako divák, sta­lo se mi, že jsem měl pocit, že pro samý (pseu­do) inte­lekt si pub­li­kum neby­lo schop­no ani dup­nout do ryt­mu. Zčásti je to čes­kou lehce hlu­bo­ko­my­sl­nou pova­hou a zčás­ti samo­zřej­mě pře­bu­je­lým respek­tem z té krás­né budo­vy. Já si dal za cíl ty křiš­ťá­lo­vé lustří­ky a zla­té kli­ky tro­chu „zlid­štit“. Zkrátka mít stá­le na mys­li, že i ve fra­ku a v nových lakýr­kách člo­věk může někdy šláp­nout do hov­na.“

Na kon­cert v Rudolfinu navá­že 7.11. vystou­pe­ní Vojtěcha Dyka, B-SIDE BANDU a The Puppini Sisters v brněn­ském Sono cen­t­ru v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho jaz­zo­vé­ho fes­ti­va­lu Moravia Music Fest.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60385 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61639 KB. | 28.09.2023 - 03:46:39