Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vodní svět - Největší propadák Kevina Costnera

Vodní svět - Největší propadák Kevina Costnera

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vodní svět mě při prv­ním shléd­nu­tí tak zasko­čil, že jsem nikdy neza­po­mněl na to, o čem to vlast­ně je. Nikdy jsem osob­ně nesly­šel niko­ho, kdo by ten­to film vyzdvi­ho­val či chvá­lil, ale prá­vě nao­pak. Tento film byl popi­so­ván slo­vy jako: sláta­ni­na, hloupost, bizár, kte­rý byl tak neu­vě­ři­tel­ný, že jsem to musel dokou­kat do kon­ce. Dennis Hopper je skvě­lý zápo­rák, kte­rý vede nemé­ně skvě­lý gang Čmoudů, kte­ří tero­ri­zu­ji své vod­ní oko­lí. Nevím zda je to  tak dob­ré, pro­to­že je to vlast­ně tak špat­né.

Celý svět je svým způ­so­bem při­taž­li­vý, správ­ně špi­na­vý a dost sla­ný. Kevin Costner toho moc nena­mlu­ví, ale je to pros­tě Kevin, kte­rý ská­če, pla­ve a ská­če a pak špl­há a ská­če aby zno­vu pla­val, tak­že ani nemá moc co hrát, ale mi ho máme pořád stej­ně rádi za ty jeho hez­ké mod­ré oči. Dennis Hopper je skvě­lý, pro­to­že hra­je tak šíle­ně, že do celé této šíle­nos­ti skvě­le zapa­dá.

Zbytek ansám­blu ani nemá smy­sl hod­no­tit, pro­to­že tam jsou do počtu. Efekty, akce, kuli­sy jsou skvě­lé dost na to, aby Vás vtáh­li do vod­ní­ho svě­ta a vy si byli schop­ni film užít i přes slab­ší pří­běh, kte­rý je sice dob­rým nápa­dem, ovšem zpra­vo­vá­ním se plá­cá mezi kome­dií, dra­ma­tem a akč­ním fil­mem. Takový šíle­ný Max na vodě, kte­rý ovšem nemá tak vyso­ké hod­no­ce­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89447 s | počet dotazů: 267 | paměť: 60993 KB. | 08.06.2023 - 10:58:41