Kritiky.cz > Ze života > Vnitřní kompas

Vnitřní kompas

kompas

Lidé neklo­pý­ta­jí na horách, zako­pá­va­jí na kame­nech. (Hindustánské pří­slo­ví)

Co vás udr­žu­je ve správ­ném smě­ru? Jaký kom­pas jste si vybra­li, aby vás vedl živo­tem? Souvisí vaše roz­hod­nu­tí jen s vaši­mi přá­ní­mi?

Byl jsem vycho­vá­ván, abych při roz­ho­do­vá­ní dělal, co mě činí šťast­ným. Nešlo o sobec­tví ani pří­liš­ný zájem o vlast­ní oso­bu. Spíš se to týka­lo pro­ží­vá­ní živo­ta způ­so­bem, kte­rý mi při­pa­dal správ­ný.

Není náho­da, že ang­lic­ké slo­vo com­pas­si­on (sou­cí­tě­ní) je ze 70 pro­cent com­pass (kom­pas). Když dovo­lí­me, aby nás ved­lo sou­cí­tě­ní, poslou­ží­me sobě i těm, kdo potře­bu­jí pomoc. Povede to také jiné k vám, až to bude­te potře­bo­vat.

Dovolíte-li, aby vás ved­lo sou­cí­tě­ní, může­te zavřít oči, vstou­pit do tmy a být si jis­ti, že jste na správ­né ces­tě. To je vnitř­ní kom­pas, kte­rý v živo­tě všich­ni potře­bu­je­me. Nefunguje-li to, zkus­te si stá­le com­pla­in (stě­žo­vat). Toto slo­vo je kom­pa­sem jen z 50 pro­cent, ale vol­ba zále­ží na vás.

Nalaďte se na svůj vnitř­ní kom­pas. Kterým smě­rem prá­vě uka­zu­je?

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,87897 s | počet dotazů: 231 | paměť: 52942 KB. | 21.06.2021 - 09:10:13