Kritiky.cz > Pro domov > Vlastnoruční modrotisk

Vlastnoruční modrotisk

img a289947 w1994 t1501518049

Modrotisk je tra­dič­ní neu­mí­ra­jí­cí kla­si­kou. Jestliže pro mod­ro­tisk máte sla­bost, zkus­te si jeho výro­bu také doma sami. Budete mít do vaše­ho inte­ri­é­ru ori­gi­nál­ní a neotře­lé doplň­ky. Na výro­bu mod­ro­tis­ku bude­te potře­bo­vat dvě základ­ní věci:
o   Chemicky neu­pra­vo­va­né bílé bavl­ně­né plát­no, nebo tis­kař­ské plát­no.
o   Tiskařskou reser­vu, kte­rá není běž­ně k dostá­ní, ale je mož­né si ji objed­nat pří­mo od výrob­ců mod­ro­tis­ku. Jedná se o směs kao­li­nu a arab­ské gumy.
o   Štětec.
o   Mizící fix, kte­rý nakou­pí­te v galan­te­rii, nebo oby­čej­né kulič­ko­vé pero Pilot.
o   Speciální barva Indigo

tapeta

A začínáme malovat…

Nejprve si na při­pra­ve­né plát­no před­kres­lí­te námi navr­ho­va­né orna­men­ty. K tomu vám poslou­ží mizí­cí fix, nebo kulič­ko­vé pero, kte­ré potom z plát­na zmi­zí zahřá­tím při žeh­le­ní. Potom všech­ny orna­men­ty nama­lu­je­te štět­cem namo­če­ným v tis­kař­ské rezer­vě. Všechno, co štět­cem nakres­lí­te, bude mít ve výsled­ku bar­vu pod­kla­du. Při naná­še­ní tis­kař­ské rezer­vy je dob­ré si pod plát­no dát něja­kou pod­lož­ku, pro­to­že tis­kař­ská reserva může pro­sa­ko­vat skrz deko­ro­va­nou lát­ku. Rezervu je tře­ba také naná­šet v co nej­ten­čí vrst­vě, a dbát na to, aby nám nikde neod­káp­la na plát­no. Stane-li se vám to, potom posti­že­nou část plát­na začleň­te do navr­ho­va­né­ho deko­ru. Ideální je navr­ho­vat jem­né vzo­ry, kte­ré se sklá­da­jí z roz­lič­ných linek a pun­tí­ků, než veli­ké a deko­rač­ně vel­mi nároč­né vzo­ry.
·         Tiskařskou reser­vu může­te na plát­no naná­šet také pomo­cí razít­ka, kte­ré si vyro­bí­te sami doma. Nepoužívejte ale na výro­bu razít­ka bram­bo­ru, pro­to­že bram­bo­ra pouš­tí vodu a škrob, což by moh­lo ve výsled­ku váš mod­ro­tisk poško­dit. Ideální je vyro­bit si razít­ka z poly­sty­re­nu.

pozadí

Modrá je dobrá

Po dokon­če­ní navr­ho­va­né­ho deko­ru je tře­ba jej nechat dob­ře pro­schnout, aby nedo­šlo poz­dě­ji k obtisk­nu­tí vzo­ru, což by vaše dílo zne­hod­no­ti­lo. Pro cha­rak­te­ris­tic­kou mod­rou bar­vu se pou­ží­vá indi­go­vá barva. Můžete se o bar­ve­ní plát­na poku­sit sami, ane­bo, což se dopo­ru­ču­je, svě­řit tuto prá­ci pro­fe­si­o­ná­lům. Vaše deko­ro­va­né plát­no zašle­te výrob­cům mod­ro­tis­ku, kte­ří vaše­mu dílu doda­jí správ­nou indi­go­vou bar­vu.

vzorek

Hotový mod­ro­tisk před vyžeh­le­ním nakrop­te, pro­to­že tím zís­ká plát­no krás­ný výsled­ný lesk. Toto kro­pe­ní před žeh­le­ním se dopo­ru­ču­je po kaž­dém pra­ní, čímž se mod­ro­tisk jako­by oži­ví. Modrotisk samot­ný pak per­te v mýdlo­vém roz­to­ku.

  • Krajky mají stále své kouzlo4. února 2020 Krajky mají stále své kouzlo Možná máte v paměti uložen obrázek, na kterém je obývací pokoj vaší babičky. Na stole je bílý ubrus, na něm ručně háčkovaná krajková dečka a váza s květinami. Na poličkách […] Posted in Pro domov
  • Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou27. března 2020 Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou Papírová alba se mohou již v dnešní technické době zdát jako přežitkem. Vždyť, co s takovým papírkem s fotografií, který časem zežloutne, když si můžeme prohlížet super barevné, digitální […] Posted in Pro domov
  • Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu9. dubna 2020 Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu Každý toužíme po klidném posezení, ale také po pohodlné práci, když máme zahrady a to nejen před naším rodinným domem. Aby bylo na vašich zahradách a to nejen před domem, ale na kdejakých […] Posted in Pro domov
  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […] Posted in Pro domov
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […] Posted in Pro domov
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […] Posted in Pro domov
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […] Posted in Pro domov
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […] Posted in Články, Pro domov
  • Historie architektury30. března 2020 Historie architektury Architektura sama o sobě je pro stavebnictví velmi důležitá. Zabývá se různými detaily, které se týkají jak exteriérových, tak interiérových částí. Bere se jako umělecké dílo a je […] Posted in Pro domov
  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...