Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Vlastimil Bedrna

Vlastimil Bedrna

Bedra

Vlastimil Bedrna (* 8. úno­ra 1929 Praha - 7. bře­zen 2018) byl čes­ký herec.

Po matu­ri­tě se zapsal na dvě ško­ly, byl při­jat nako­nec na DAMU, kte­rou v roce 1952 úspěš­ně ukončil.Poté byl při­jat do Divadla S. K. Neumanna, násle­do­va­lo krát­ké půso­be­ní v Mladé Boleslavi, rok voj­ny v Armádním umě­lec­kém sou­bo­ru (AUS) a návrat do Mladé Boleslavi. Jeho roč­ní­ko­vý spo­lu­žák z DAMU, Darek Vostřel, jej oslo­vil s nabíd­kou angaž­má a Bedrna se tak stal jed­ním ze zaklá­da­jí­cích čle­nů diva­dla Rokoko. Zde pak půso­bil spo­leč­ně s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem jako herec a mim a to až do zru­še­ní diva­dla v roce 1972.Poté hrál dlou­hou dobu v Divadle Na zábrad­lí, kde účin­ko­val téměř ve všech hrách, reží­ro­va­ných Evaldem Schormem. Od roku 1995 půso­bil v Divadle pod Palmovkou.

Jeho dru­hou man­žel­kou, se kte­rou se sezná­mil při půso­be­ní v Rokoku, byla od roku 1972 Laďka Kozderková. V roce 1976 se jim naro­di­la dce­ra Vlastimila. Byl pří­te­lem man­žel­ky Miloše Kopeckého Jany Kopecké.

Pro tele­vi­zi dabo­val posta­vu Homera Simpsona v kres­le­ném seri­á­lu Simpsonovi (1. – 12. řada), v čemž nebyl scho­pen po mozko­vé mrt­vi­ci (2005) pokra­čo­vat, poté ho nahra­dil Vlastimil Zavřel.


Detaily o článku Vlastimil Bedrna

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,30993 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53323 KB. | 22.09.2021 - 11:05:47