Kritiky.cz > Profily osob > VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)

VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)

Misik2

Vladimír Mišík je jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí čes­ké popu­lár­ní hud­by již od 60. let 20. sto­le­tí. Svou tvor­bou ovliv­nil celou řadu uměl­ců ať už z hudeb­ní­ho, výtvar­né­ho či lite­rár­ní­ho pro­stře­dí. Muzikanti pod znač­kou ETC zača­li vystu­po­vat v roce 1974. Vladimír Mišík s kape­lou ETC přes mno­hé per­so­nál­ní změ­ny a dvou­le­tý zákaz čin­nos­ti v 80. letech kon­cer­tu­je dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řado­vých alb a něko­lik dal­ších kom­pi­la­cí.

Český rocko­vý zpě­vák, skla­da­tel, textař, svý­mi spo­lu­hrá­či a přá­te­li už léta mír­ně iro­nic­ky, avšak prá­vem pře­zdí­va­ný „Legenda“. Se svou prv­ní kape­lou hrá­val po par­cích Elvise a Semafor, na barran­dov­ském truh­lář­ském uči­liš­ti zalo­žil sku­pi­nu Uragán. Po krát­ké epi­zo­dě u Komet byl při­zván jed­nou z nej­slav­něj­ších čes­kých kapel 60. let Matadors, kde se začal hud­bou zabý­vat pro­fe­si­o­nál­ně. Dále pro­šel Orchestrem Karla Duby, zalo­žil prv­ní vlast­ní kape­lu New Force, se kte­rou ode­hrál jedi­ný kon­cert v srpnu 1968, poslé­ze byl krát­ko­do­bě anga­žo­ván jako sólo­vý kyta­ris­ta v George & Beatovens Petra Nováka. V zimě 1968 s býva­lým kole­gou z Komet a Matadors, kyta­ris­tou Radimem Hladíkem, zalo­ži­li Blue Effect. S ním se Mišík pre­zen­to­val na prv­ní dlou­ho­hra­jí­cí des­ce Meditace. Po jejím vydá­ní byl ze sou­bo­ru vyho­zen, vzá­pě­tí jej bube­ník Jaroslav ´Erno´ Šedivý pozval do dal­ší slav­né kape­ly teh­dej­ší doby, Flamenga. S ním nato­čil Vladimír Mišík dodnes nesmr­tel­né album Kuře v hodin­kách na tex­ty Josefa Kainara. Dříve než album sta­či­lo vyjít, Flamengo se roz­padlo a Mišík zalo­žil epi­zod­ní sou­bor Formace. Ke kon­ci prv­ní polo­vi­ny sedm­de­sá­tých let zalo­žil sku­pi­nu ETC..., se kte­rou – přes mno­hé per­so­nál­ní změ­ny a dvou­le­tý zákaz čin­nos­ti v 80. letech – kon­cer­tu­je dodnes. Zároveň se začal věno­vat ved­lej­ší­mu akus­tič­těj­ší­mu sdru­že­ní Čunderground (původ­ně s Vladimírem Mertou, Honzou Hrubým ad., dnes vesměs se čle­ny ETC...). V letech 1976 – 2004 vydal Vladimír Mišík s ETC... deset řado­vých alb, něko­lik dal­ších kom­pi­la­cí a podí­lel se na něko­li­ka ved­lej­ších pro­jek­tech. Mnohé Mišíkovy pís­ně, čas­to na tex­ty zná­mých čes­kých bás­ní­ků (Václav Hrabě, Josef Kainar, Jiří Dědeček ad.), doslo­va zli­do­vě­ly a jsou ozdo­ba­mi „kyta­ro­vých večír­ků“ něko­li­ka gene­ra­cí.

  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […] Posted in Film roku 2017
  • Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři2. srpna 2017 Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři Adam a Vladimír Mišík, tedy otec a syn se spolu setkali poprvé pracovně při nahrávání videoklipu k filmu Bajkeři, ke kterému hudbu složil skladatel Jan. P. […] Posted in Hudba
  • Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka3. března 2017 Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka Když za vámi poprvé Jitka Němcová přišla s tím, že by o vás chtěla natočit dokument, čím vás přesvědčila, že jste na to kývl? Rockeři  coby  věční “rebelové" o pomníky moc nestojí… No, v […] Posted in Rozhovory
  • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […] Posted in Recenze knih
  • #1966: Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 2 - 40 %29. dubna 2019 #1966: Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 2 - 40 % Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 2 (Vampire Kisses: Blood Relatives 2) Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě v roce 2008. Původně vyšlo jako "Vampire Kisses: […] Posted in Recenze komiksů
  • #1906: DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem - 65 %4. února 2019 #1906: DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem - 65 % DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem (New Teen Titans: The Judas Contract)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 39 a 40 […] Posted in Recenze komiksů
  • Dynablaster27. listopadu 2015 Dynablaster Dynablaster (případně Dyna Blaster) je jméno evropské verze klasického Bombermana. Příběh je jednoduchý: při pokusu v laboratoři jakéhosi vědce je drakem unesena na hrad za řekou jeho […] Posted in Recenze her
  • George Miller14. května 2015 George Miller George Miller vlastním jménem George Miliotis se narodil 3.3.1945 v Austrálii. Po vystudování střední školy se dal na medicínu v Novém Jižním Walesu a vystudoval ji. Díky jeho bratru […] Posted in Profily osob
  • Záludnosti podkrovního bydlení6. května 2020 Záludnosti podkrovního bydlení Jestliže plánujete podkrovní bydlení a připravujete se na jeho rekonstrukci, je dobré myslet na několik věcí již předem. Originalita půdních bytů je velice lákavá, obzvláště když je byt v […] Posted in Pro domov
  • Jaromír Nosek - herold2. března 2016 Jaromír Nosek - herold Prozraďte nám, kdo je Herold? Moje postava je královský ceremoniář, který mluví velmi hezky a vybraně. Ovšem vypije takový nápoj, po kterém mu mluvit nejde. V pohádce Řachanda je totiž […] Posted in Rozhovory

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...