Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Vladimír Čech

Vladimír Čech

Vladimircech
Vladimircech
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vladimír Čech (6. čer­ven­ce 1951, Praha – 22. břez­na 2013, Praha) byl čes­ký herec, mode­rá­tor a býva­lý poli­tik, syn mode­rá­tor­ky Hedy Čechové a her­ce Vladimíra Čecha.

V roce 1977 vystu­do­val praž­skou DAMU, obor herec­tví a násled­ně hrál v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, ve Slezském diva­dle v Opavě, Státním diva­dle Ostrava, v diva­dle Českém Těšíně, Státním diva­dle Oldřicha Stibora v Olomouci (dnes Moravské diva­dlo) nebo ve Východočeském diva­dle v Pardubicích. V letech 1990–1992 půso­bil jako posla­nec České národ­ní rady. Mezitím hos­to­val v praž­ském Činoherním klu­bu, pak hrál v Činoherním stu­diu v Ústí nad Labem, praž­ském Divadle Rokoko a Středočeském diva­dle Kladno. Od roku 1999 byl her­cem na vol­né noze, poz­dě­ji byl čle­nem sou­bo­ru Městských diva­del praž­ských.

Do pově­do­mí širo­ké veřej­nos­ti se dostal pře­de­vším jako mode­rá­tor sou­tě­že Chcete být mili­o­ná­řem?, kde půso­bil až do září roku 2003. Do roku 2005 mode­ro­val T-Mobile Renta, poz­dě­ji se pra­vi­del­ně obje­vo­val v rádiu Blaník v poví­dá­ní S Čechem po Čechách a od květ­na 2010 uvá­děl na Českém roz­hla­su Pardubice pořad Pardubická ohléd­nu­tí. V roce 2008 pro Českou tele­vi­zi nato­čil doku­men­tár­ní seri­ál Na vrchol­ky hor s Vladimírem Čechem[1]; s ČT spo­lu­pra­cu­je také jako mode­rá­tor pořa­du pro seni­o­ry Barvy živo­ta.

Působil též v dabin­gu, např. jako titul­ní posta­va v kres­le­ném seri­á­lu i fil­mech o Garfieldovi.

Měl za sebou již desít­ky diva­del­ních rolí, obje­vil se např. jako Vavřena ve Filozofské his­to­rii, Edmund v Králi Learovi, Merkucio v Romeovi a Julii, Hamlet, Antonio ve hře Antonius a Kleopatra, Jiří ve hře Kdo se bojí Virginie Woolfové?, Jago v Othellovi a v mno­ha dal­ších. V Městských diva­dlech praž­ských vytvo­řil role Karenina v Anně Karenině, hra­bě­te Glostera v Králi Learovi, José Arcadia Buendii ve Sto roků samo­ty a hrál tu i v mno­ha dal­ších insce­na­cích.

V letech 2001, 2002 a 2003 byl zvo­len nej­ob­lí­be­něj­ším mode­rá­to­rem sou­tě­ží v tele­viz­ní anke­tě TýTý.

Zemřel po dlou­hé nemo­ci, Lynchově syn­dro­mu, ke kte­ré­mu se při­dal zápal plic.


Detaily o člán­ku Vladimír Čech
Jméno člán­ku: Vladimír Čech
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 22. 03. 2013, 11:08 UTC
Datum pře­vze­tí: 22. 03. 2013, 11:13 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladim%C3%ADr_%C4%8Cech&oldid=9985464
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 9985464


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49496 s | počet dotazů: 230 | paměť: 58143 KB. | 13.08.2022 - 13:25:28