Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Vláďa Vytásek: Můj bylinkový svět

Vláďa Vytásek: Můj bylinkový svět

IMG 20201112 103027

Nádherná kni­ha vytvo­ře­ná s lás­kou (a nabi­tá infor­ma­ce­mi). Zdaleka v ní ale není to, co vyza­řu­je z Vládi Vytáska, to pros­tě papír není scho­pen pojmout, ač se moc sna­ží… ale je tu přes­ně to, co autor zamýš­lel: základ, mno­ho a mno­ho infor­ma­cí i o nových bylin­kách a rost­li­nách, tvo­ří­cí základ všem, kte­ří si chtě­jí oži­vit zna­los­ti, roz­zá­řit tu bylin­ko­vou lás­ku v sobě nebo posta­vit zákla­dy celo­ži­vot­ní váš­ni pro bylin­ky.

Je to pořád­ně pev­ný základ pou­ži­tel­ný v plné míře pro základ­ní ori­en­ta­ci i napros­to základ­ní zdra­vot­ní tra­ble, kte­ré nás mohou potkat.

Ovšem to něco mezi řád­ky mne uchvá­ti­lo víc

Z prak­tic­ké­ho hle­dis­ka kni­ha nemá chy­bu. Krásné obráz­ky, kva­lit­ní papír, pře­hled­nost i parád­ní gra­fic­ké zpra­co­vá­ní. Hned nalis­tu­je­te, co potře­bu­je­te.

Počtete si i náhod­ným lis­to­vá­ním, je to jako výsta­va pří­rod­ní­ho bohat­ství, při­čemž oce­ňu­ji i vlo­že­ní rost­lin, kte­ré jsou nyní v módě, pou­ží­va­né a nové: rýmov­ník, kří­d­lat­ka japon­ská, kot­vič­ník, ale mís­ta dost je i pro krá­lov­ny růže, nebo pam­pe­liš­ky, bez nebo čer­no­hlá­vek. Ty sta­ré dob­ré a osvěd­če­né, o kte­rých se tře­ba dozví­te něco navíc.

A mezi řád­ky pro­sa­ku­je něha. Pro ote­vře­né oči a pro ty vzác­né chví­le, kdy lze svět kolem sebe pro­cí­tit. Tohle autor umí a sem tam to do někte­rých byli­nek vlo­ží, své dojmy, svůj názor, to, pro­zra­dí něco ze sta­rých her­bá­řů. Proto tu je to jem­né šaman­ství, to pro­lí­ná­ní se s ener­gií rost­lin s ener­gií lidí a času. To je to, co pova­žu­ju na této kni­ze za třeš­nič­ku na dor­tu, ale i důvod, proč se k ní stá­le vra­cím.

IMG 20201112 103027

IMG 20201112 103037

IMG 20201019 082853

Sem tam se dozví­te o něja­ké rost­li­ně, jak vyza­řu­je, kdy nás láká svou chu­tí, kdy poci­ťu­je­me nutká­ní si z ní uva­řit čaj, při­vo­nět k ní, nebo na ni tře­ba i mys­let. Nebo ji potká­me.

Můj bylin­ko­vý svět může být krás­ný zim­ní prů­vod­ce, kte­rým se pro­jde­te kří­žem krá­žem sto­krát a ješ­tě jed­nou, aby pak jaro uví­ta­lo naši duši osvě­že­nou a při­pra­ve­nou pojmout tu krá­su, puče­ní a vůni zele­ných přá­tel napl­no.

O auto­ro­vi:

Milovník růže sto­lis­té Vláďa Vytásek pra­cu­je v soci­ál­ních služ­bách a ve vol­ném čase se věnu­je bylin­kám, tvo­ře­ním a vede­ním kur­zů, na nichž učí lidi pozná­vat bylin­ky a nachá­zet si vlast­ní ces­tu ke zdra­ví.

NAVÍC: Krásný roz­ho­vor si může­te pře­číst na webu Eminentu: https://www.eminent.cz/clanek/13_vlada-vytasek-a-jeho-bylinkovy-svet

Knihu k vydá­ní při­pra­vi­la Pavlína Brzáková.

Vydal Eminent, 2020, https://www.eminent.cz/kniha/647_muj-bylinkovy-svet

  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […] Posted in Recenze knih
  • Abbie Greaves – Ticho mezi námi (recenzní kniha)28. března 2021 Abbie Greaves – Ticho mezi námi (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Metafora Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Tak tu máme další novinku z edice 7lásky, tentokrát […] Posted in Recenze knih
  • Éric de Kermel – Knihkupectví na Bylinkovém náměstí (recenzní kniha)17. ledna 2021 Éric de Kermel – Knihkupectví na Bylinkovém náměstí (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Metafora Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Do roku 2021 jsem vkročila s předsevzetím, že se […] Posted in Recenze knih
  • Román z pokoje 128 – Cathy Bonidan (recenzní kniha)28. prosince 2020 Román z pokoje 128 – Cathy Bonidan (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Metafora Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Po delší době tu pro vás mám opět recenzi na jednu knihu […] Posted in Recenze knih
  • Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer21. prosince 2020 Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Začínám mít pocit, že mi už dnešní doba začíná dost lézt na mozek. Celé dny pouze jen pracuji nebo čtu, nic mezi tím. Blogu se opět […] Posted in Recenze knih
  • Tatérka – Alison Belsham9. listopadu 2020 Tatérka – Alison Belsham Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Asi jste si všimli, že nějakou dobu jsem teď na blog nepřidávala. Rozhodla jsem se dát si na chvíli od blogování pauzu. Začínala […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: To byl Arnošt Lustig15. září 2020 RECENZE: To byl Arnošt Lustig Až po okraj naplněný dokument o životě Arnošta Lustiga, ve kterém máte často pocit, že jste uprostřed dění, uprostřed vypravěče Františka Cingera i uprostřed života Arnošta Lustiga, který […] Posted in Recenze
  • Joy Fielding – Špatná dcera17. srpna 2020 Joy Fielding – Špatná dcera Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Poslední dva týdny v červenci jsem měla dovču, což jsem velice uvítala, protože jsem se těšila na to množství volna, kdy […] Posted in Recenze knih
  • Clélie Avit – Znám tě ze svých snů (recenzní kniha)3. srpna 2020 Clélie Avit – Znám tě ze svých snů (recenzní kniha) Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Před pár týdny mi přišla čerstvá dávka čtiva od Nakladatelství Grada, pod které spadá i Metafora, a mezi těmito novinkami byla i […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cass – Zaslíbená9. července 2020 Kiera Cass – Zaslíbená Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku!  Sepsání téhle recenze mi dalo dost zabrat. Snažila jsem se totiž, aby nevyzněla tak, jak možná ve finále vyzní (vím, […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,88724 s | počet dotazů: 224 | paměť: 54380 KB. | 17.04.2021 - 02:03:07
X