Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?

Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?

3

Dle mého názo­ru nej­zá­zrač­něj­ší strom na naší pla­ne­tě. Roste už stov­ky, mož­ná tisí­ce let v oblas­ti Indonésie a její­ho oko­lí. Tamní lidé vyu­ží­va­jí lis­tů toho­to stro­mu k pří­pra­vě nej­růz­něj­ších léči­vých pří­prav­ků. Ptáte se jak na lidi půso­bí účin­né lát­ky z lis­tů toho­to úžas­né­ho stro­mu ? Dodává jim ener­gii tolik potřeb­nou pro jejich kaž­do­den­ní těž­kou prá­ci na polích a doká­že dokon­ce i zlep­šit nála­du. Když jsem popr­vé vyzkou­šel prá­šek z lis­tů, byl jsem napros­to nad­še­ný. To že při­šel nával ener­gie a navíc jsem měl skvě­lou nála­du byl jen začá­tek. Najednou jsem dostal neu­vě­ři­tel­nou chuť pra­co­vat. Posekal jsem zahra­du, vylu­xo­val byt, nasklá­dal dal­ší myč­ku na nádo­bí a nej­lep­ší na tom bylo, že mě to dokon­ce i bavi­lo. Ale to je jen jed­na z tvá­ří kra­to­mu. Tou dru­hou stra­nou kra­to­mu je, že doká­že půso­bit i rela­xač­ně.

1

Co to zna­me­ná ? Přijdete domů po nároč­ném dni v prá­ci a navíc s nála­dou pod psa. Není nic lep­ší­ho než si udě­lat čaj z čer­ve­né­ho nebo hně­dé­ho kra­to­mu. Potom už jen sta­čí sed­nout si na oblí­be­nou pohov­ku a vychut­nat si krás­ný stav uvol­ně­ní a neu­vě­ři­tel­né poho­dy. Kratom je vlast­ně pochá­zí ze stej­né­ho rodu jako káva. Neobsahuje však kofein. S kra­to­mem však musí­te zachá­zet s úctou, stej­ně jako s kaž­dým jiným lékem. Pokud ho začne­te zne­u­ží­vat a brát ho ve vel­kém množ­ství, může se mís­to léči­vé­ho účin­ku dosta­vit nepří­jem­né boles­ti hla­vy, nevol­nost apod. Proto i u kra­to­mu pla­tí pra­vi­dlo, že méně zna­me­ná více !!! V tuto chví­li je kra­tom v čes­ké repub­li­ce mož­né běž­ně zakou­pit.

Situace se ale poma­lu bohu­žel mění. Velké far­ma­ceu­tic­ké gigan­ty vidí v kra­to­mu vel­ký pro­blém. Kratom totiž může při­brz­dit pro­dej jejich léků a tak se postup­ně děje, že jak v USA, tak i v Evropě, lobu­jí tyto spo­leč­nos­ti pro jeho úpl­ný zákaz. Pomalu, ale jis­tě se jim to bohu­žel daří. Pokud vás moje slo­va zau­ja­la a chce­te vědět detail­ně co je kra­tom ? dopo­ru­ču­ji vám navští­vit webo­vé strán­ky www.kouzelnykratom.cz a zjis­tit si o kra­to­mu maxi­mál­ní množ­ství dostup­ných infor­ma­cí.

  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
  • Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?11. ledna 2021 Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit? Jak první, co si určitě dámy koupí, je dámská zimní parka s kožíškem, která je opravdu moc hezká. Má odnímatelnou kožešinu s kapucí, je ze stoprocentní bavlny a samozřejmě ji lze prát na […] Posted in Trendy
  • 5 tipů: Jak získat vysněnou práci?10. ledna 2021 5 tipů: Jak získat vysněnou práci? Změna práce občas potká každého z nás. V letošním roce se navíc dá očekávat velký nárůst nezaměstnanosti vzhledem k vývoji situace okolo covidu. Na jedno pracovní místo se tedy bude hlásit […] Posted in Návody
  • Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?30. listopadu 2020 Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti? Máte pocit, že vás stále častěji škrábe v krku? Do toho máte suchou pokožku, pálí vás oči a nemůžete se zbavit chronické rýmy, opakující se laryngitidy či častých zánětů průdušek? Své […] Posted in Pro ženy
  • Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!26. listopadu 2020 Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto! Nudíte se? Tak to tedy vážně nemusíte. Vyrobte báječný vánoční dárek, kterým potěšíte každého ve svém okolí. Máte-li chytrý telefon nebo počítač plný pěkných fotek, je to jasné: můžete se […] Posted in Návody
  • Kam uložit fotografie?9. listopadu 2020 Kam uložit fotografie? Pro tuto dobu nejoptimálnější variantou, jak uložit své fotografie, je zálohování do tzv. "cloudu", na internet, kde si fotografové můžou své fotografie bez problémů prohlížet a nesdílet […] Posted in Jak...
  • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
  • Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání27. října 2020 Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání V dnešní době se pouští do nějaké formy podnikání stále větší množství lidí. Spousta z nich bohužel velmi brzy neúspěšně skončí. Přitom možná stačilo málo a mohli se i oni zařadit mezi ty, […] Posted in Zajímavosti
  • Sex se přesouvá stále více i na internet24. října 2020 Sex se přesouvá stále více i na internet Sexuální služby existují od tehdy, jak existuje samotné lidstvo. Jen se časem změnila forma odměny a také způsob, jakým jsou vyhledávány. Sex je přirozenou součástí našich životů. V […] Posted in Pro muže
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,51715 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46842 KB. | 04.03.2021 - 17:25:22