Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů

Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů

W02A02

Natáčení fil­mu Vinnetou - Rudý gentle­man zača­lo 18. květ­na 1964 jed­nou z nej­těž­ších scén, v níž Vinnetou zachra­ňu­je ze spá­rů med­vě­da Ribannu, dce­ru náčel­ní­ka Assiniboinů. Vedoucí výro­by Erwin Gitt vzpo­mí­ná: „Potřebovali jsme med­vě­da, samo­zřej­mě grizzly­ho, ne něja­ké­ho brt­ní­ka. Z Hamburku nám při­vez­li hned tři med­vě­dy grizz­ly od Rudiho Althoffa. Chytrá cir­ku­so­vá zví­řa­ta. Jmenovali se Mundi, Peter a Peggy, bylo jim devět let, váži­li oko­lo 600 až 800 kg, měři­li 2,30 met­rů a nesmě­li být od sebe oddě­le­ni, jinak smut­ni­li.“ V hoto­vém fil­mu je však vidět jen málo zábě­rů s pra­vý­mi med­vě­dy. Režisér Reinl se domní­val, že není rad­no spo­lé­hat se ani na ty nej­lé­pe vycvi­če­né cir­ku­so­vé med­vě­dy, a tak si musel jejich cvi­či­tel Rudi Althoff oblék­nout med­vě­dí kožich a klí­čo­vé scé­ny ode­hrát sám.

Nedaleko mís­ta, kde se natá­čel sou­boj s med­vě­dem, se nachá­zí kráp­ní­ko­vá jes­ky­ně Otoška jama, jejíž inte­ri­ér vyu­ži­li fil­ma­ři pro nato­če­ní závě­reč­né­ho boje ban­di­tů s Indiány a vojá­ky. K osvět­le­ní jes­ky­ně musel štáb pou­žít veš­ke­ré reflek­to­ry a sví­til­ny, kte­ré měl k dis­po­zi­ci a natáh­nout něko­lik kilo­me­t­rů kabe­lá­že. Vnější vstup do jes­ky­ně byl zho­to­ven ze sád­ry pod­le návr­hu Vlada Tadeje a byl insta­lo­ván v Radmanových mli­ni­cích u Omiše.

Další kapi­to­la spe­ci­á­lu o fil­mu Vinnetou - Rudý gentle­man bude vydá­na 11.7.2018 v 8:00.


  • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu11. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu Dne 28. května 1964 začalo natáčení jedné z nejakčnějších scén v celém filmu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dřevěnými věžemi, domy a skladišti postavil Vladimir Tadej […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)8. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964) Horst Wendlandt, šéf produkční firmy Rialto, byl v roce 1964 na vrcholu své úspěšné kariéry. Oba filmy, Poklad na Stříbrném jezeře i Vinnetou, dosáhly nevídaného diváckého úspěchu, a tak […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Premiéra filmu26. července 2019 Mezi Supy - Premiéra filmu Premiérové představení se uskutečnilo 8. prosince 1964 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Publikum ve zcela vyprodaném sále nadšeně vítalo Stewarta Grangera, Waltera Barnese, Gojka […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Průběh natáčení25. července 2019 Mezi Supy - Průběh natáčení Natáčení filmu začalo 10. srpna 1964 na planině Grobničko polje u Rijeky, kde se ještě před dvěma týdny natáčel druhý díl Vinnetoua. Nyní zde architekt Vladimir Tadej vybudoval Baumannův […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb23. července 2019 Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb Obsah filmu Baumann se synem Martinem a přítelem Vinnetouem zahlédnou při stopování medvěda dva Šošony, pronásledující na koních bělochy. Při návratu na ranč najde Baumann svou ženu a […] Posted in Spoilery

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61462 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53590 KB. | 29.09.2021 - 04:35:08