Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie

Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie

Vinet

Vinnetou - Poslední výstřel se začal natá­čet v ate­li­é­rech spo­leč­nos­ti CCC v Berlíně-Spandau. Poprvé se kame­ra roz­sví­ti­la v úte­rý 8. červ­na 1965, tedy jen něko­lik dní poté, co zde Harald Philipp dokon­čil prá­ci na Petrolejovém prin­ci. Herci Ralf Wolter, Sophie Hardy a Aleksandar Gavrić tu natá­če­li scé­nu, v níž ban­di­ta Kid obtě­žu­je půvab­nou Ann, ta mu násled­ně roz­bi­je o hla­vu džbán a uza­vře přá­tel­ství se Samem Hawkensem. Poté se natá­če­la scé­na, ve kte­ré Old Shatterhand pro­ná­sle­du­je Gomeze až do domu zrád­né­ho Vermeulena. O víken­du se pak celý fil­mo­vý štáb pře­stě­ho­val do Splitu a uby­to­val se v hote­lu Marijan. Hlavním kame­ra­ma­nem byl jme­no­ván zna­me­ni­tý Ernst W. Kalinke. Architekt Vladimir Tadej mno­ho prá­ce neměl, pro­to­že apač­ské pue­blo posta­vi­li fil­ma­ři pod­le sta­rých plá­nů z prv­ní­ho dílu Vinnetoua. První exte­ri­é­ro­vé zábě­ry vzni­ka­ly 14. červ­na 1965 v tzv. měsíč­ní kra­ji­ně u Vrliky, kte­rá byla jako stvo­ře­ná pro natá­če­ní tra­gic­kých scén - Vinnetou a Old Shatterhand zde obje­ví zavraž­dě­né­ho mla­dé­ho muže, a Rollins tu pro­bod­ne náčel­ní­ko­va syna Hbitého pan­tera, kte­rý se vra­cí s ulou­pe­ný­mi koň­mi Apačů. Důležitou roli hra­je ve fil­mu sta­ro­by­lé měs­to Trogir, kte­ré se v době natá­če­ní pro­mě­ni­lo na Santa Fé. Budova měst­ské rad­ni­ce poslou­ži­la jako guver­né­rův palác. Uličkami Trogiru pro­jíž­děl Vinnetou se svým bílým bra­t­rem při ces­tě k Jicarillům a Old Shatterhand si tu rov­něž odchy­til Gomeze, aby se dově­děl, proč chtě­jí ban­di­té zabít Vinnetoua. Také scé­na, v níž Old Shatterhand vstu­pu­je do stá­je plné ban­di­tů, se natá­če­la v tro­gir­ských ulič­kách. A jed­na malá per­lič­ka na závěr: když brat­ři jedou ke guver­né­ro­vi do Santa Fé, vidí v dál­ce před sebou měs­to. Jedná se o měs­teč­ko ve špa­něl­ské Andalusii, jehož zábě­ry si Reinl poří­dil během natá­če­ní Posledního Mohykána (1965).

  • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky27. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky U řeky Zrmanji se natáčely jak záběry apačského puebla, tak také pasáž s hořícími vory - scéna, která stejně jako mnoho jiných nepocházela z pera Karla Maye. Scenárista Harald G. Petersson […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu28. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou - Poslední výstřel proběhla 14. října 1965 v Essenu v kině Lichtburg. Zúčastnili se jí Lex Barker, Sophie Hardy a Ralf Wolter. Pierre Brice se premiéry v Essenu […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965)23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965) V sezoně 1964-1965 promítala německá kina 73 snímků. K těm nejoblíbenějším patřily jednoznačně mayovky Horsta Wendlandta. Film Vinnetou - Rudý gentleman obsadil první, Mezi Supy druhé […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít Závěrečný snímek z trilogie Vinnetou těží z přítomnosti obou hlavních hrdinů Lexe Barkera a Pierra Brice. Je to jejich film - film o věrném přátelství náčelníka Apačů Vinnetoua a jeho […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt26. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt Po několika dnech bylo natáčení v Trogiru u konce a na programu stály nejdůležitější záběry: u Zadaru se měla natáčet Vinnetouova smrt. Štáb se ubytoval v úplně novém prázdninovém […]
  • Mezi Supy - Průběh natáčení25. července 2019 Mezi Supy - Průběh natáčení Natáčení filmu začalo 10. srpna 1964 na planině Grobničko polje u Rijeky, kde se ještě před dvěma týdny natáčel druhý díl Vinnetoua. Nyní zde architekt Vladimir Tadej vybudoval Baumannův […]

Ohodnoťte článekProfilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com