Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt

Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt

Vinet

Po něko­li­ka dnech bylo natá­če­ní v Trogiru u kon­ce a na pro­gra­mu stá­ly nej­dů­le­ži­těj­ší zábě­ry: u Zadaru se měla natá­čet Vinnetouova smrt. Štáb se uby­to­val v úpl­ně novém prázd­ni­no­vém stře­dis­ku Crvena Luka, obklo­pe­ném pini­o­vý­mi háji, kte­ré se roz­klá­da­lo pří­mo na pobře­ží jed­no­ho z jad­ran­ských záli­vů. Leželo v blíz­kos­ti malé­ho měs­teč­ka Biograd, vzdá­le­né­ho asi 30 kilo­me­t­rů od Zadaru. Jednalo se o vůbec prv­ní hote­lo­vý kom­plex toho­to dru­hu na jad­ran­ském pobře­ží. Hvězdy dosta­ly své vlast­ní bun­ga­lo­vy a v záto­ce kot­vi­la také nová jach­ta Lexe Barkera „Petr Pan“. Herec byl na vrcho­lu své kari­é­ry; za film Poslední výstřel vyjed­nal jeho agent Henry Heller rekord­ní gáži 45.000 USD, teh­dy 180.000 DM.

Podle scé­ná­ře se měl osud Apače napl­nit tam, kde zemřel jeho otec a sest­ra. Filmaři obje­li celé Tulove Grede a obje­vi­li nád­her­nou lou­ku, kte­rá byla téměř ze všech stran obklo­pe­na bílý­mi ska­la­mi. Tato pře­krás­ná kra­ji­na byla jako stvo­ře­ná pro nato­če­ní scé­ny, kte­rá měla divá­ky hlu­bo­ce zasáh­nout. Vinnetouova smrt se natá­če­la v prv­ních čer­ven­co­vých dnech roku 1965. Scénu muse­li her­ci mno­ho­krát opa­ko­vat. Jindy tak spo­ři­vý Reinl si teh­dy vůbec nelá­mal hla­vu s tím, zda spo­tře­bu­je o pár met­rů fil­mo­vé­ho pásu více. Uvědomoval si, že tato scé­na musí na divá­ka půso­bit napros­to věro­hod­ně. Po herec­ké strán­ce pat­ři­la scé­na smr­ti k tomu nej­ná­roč­něj­ší­mu, co Pierre Brice a Lex Barker nato­či­li. Pokud jde o počet foto­gra­fií, těž­ko bychom v něja­ké may­ov­ce našli scé­nu, kte­rou by foto­gra­fo­vé sní­ma­li čas­tě­ji. Existují stov­ky zábě­rů Vinnetouovy smr­ti.


  • Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu28. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou - Poslední výstřel proběhla 14. října 1965 v Essenu v kině Lichtburg. Zúčastnili se jí Lex Barker, Sophie Hardy a Ralf Wolter. Pierre Brice se premiéry v Essenu […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky27. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky U řeky Zrmanji se natáčely jak záběry apačského puebla, tak také pasáž s hořícími vory - scéna, která stejně jako mnoho jiných nepocházela z pera Karla Maye. Scenárista Harald G. Petersson […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie25. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie Vinnetou - Poslední výstřel se začal natáčet v ateliérech společnosti CCC v Berlíně-Spandau. Poprvé se kamera rozsvítila v úterý 8. června 1965, tedy jen několik dní poté, co zde Harald […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít Závěrečný snímek z trilogie Vinnetou těží z přítomnosti obou hlavních hrdinů Lexe Barkera a Pierra Brice. Je to jejich film - film o věrném přátelství náčelníka Apačů Vinnetoua a jeho […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965)23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965) V sezoně 1964-1965 promítala německá kina 73 snímků. K těm nejoblíbenějším patřily jednoznačně mayovky Horsta Wendlandta. Film Vinnetou - Rudý gentleman obsadil první, Mezi Supy druhé […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Premiéra filmu26. července 2019 Mezi Supy - Premiéra filmu Premiérové představení se uskutečnilo 8. prosince 1964 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Publikum ve zcela vyprodaném sále nadšeně vítalo Stewarta Grangera, Waltera Barnese, Gojka […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Průběh natáčení25. července 2019 Mezi Supy - Průběh natáčení Natáčení filmu začalo 10. srpna 1964 na planině Grobničko polje u Rijeky, kde se ještě před dvěma týdny natáčel druhý díl Vinnetoua. Nyní zde architekt Vladimir Tadej vybudoval Baumannův […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb23. července 2019 Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb Obsah filmu Baumann se synem Martinem a přítelem Vinnetouem zahlédnou při stopování medvěda dva Šošony, pronásledující na koních bělochy. Při návratu na ranč najde Baumann svou ženu a […] Posted in Spoilery
  • Mezi Supy - Unter Geiern (1964)23. července 2019 Mezi Supy - Unter Geiern (1964) Snímek Mezi Supy je čtvrtou mayovkou z dílny producenta Horsta Wendlandta. Původní název filmu zněl Winnetou und der Bärenjäger - Vinnetou a lovec medvědů - a hlavním hrdinou se měl stát […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,83264 s | počet dotazů: 204 | paměť: 53454 KB. | 17.09.2021 - 15:07:03