Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Vin Diesel

Vin Diesel

Vlastním jmé­nem „Mark Vincent“ se naro­dil 18.7.1967 ve stá­tě New York a žil se svou mat­kou ast­ro­lož­kou, nevlast­ním otcem, kte­rý byl čer­noš­ským diva­del­ním reži­sé­rem, jed­ním bra­t­rem a dvě­mi sestra­mi.

Už jako sed­mi­le­té dítě hrál v diva­dle Greenwich Village za 20 USD týd­ně. Jelikož byl vel­mi spor­tov­ně zalo­žen a měl vycvi­če­nou posta­vu začal v 17ti letech pra­co­vat po New Yorských klu­bech jako vyha­zo­vač. V tuto dobu si také změ­nil jmé­no na „coo­lo­věj­ší“ Vin Diesel. Začal stu­do­vat na vyso­ké ško­le Hunter College tvůr­čí psa­ní, ale po třech letech odchá­zí do Hollywoodu, kde se mu moc neda­ři­lo.  Na počát­ku 90tých let napsal scé­nář, pro­du­ko­val, reží­ro­val a zahrál si hlav­ní roli v krát­kém fil­mu „Multi-facial.“ Tento sní­mek se dostal na fes­ti­val do Cannes, kde si ho všimli pro­du­cen­ti a zapla­ti­li Vinovi 50 tisíc USD aby nato­čil celo­ve­čer­ní film „Stray.“ A při­chá­zí Steven Spielberg a role ve fil­mu „Zachraňte vojí­na Ryana.“ V roce 2000 si zahrál ve fil­mu „Riziko“ a ve stej­ném roce i ve sním­ku „Černočerná tma“ a stá­vá se více zná­mým. Zásadní zlom při­šel v roce 2001 s fil­mem „Rychle a zbě­si­le,“ kte­rý ho s pla­tem 2 mili­o­ny dola­rů kata­pul­tu­je ke hvězdám Hollywoodského nebe.Z těch zná­měj­ších nesmí­me zapo­me­nout na akčár­nu „xXx“, kte­rá se natá­če­la v roce 2002 v ČR, „Osamělý msti­tel“ (2003) nebo rodin­ná kome­die „Ochránce“ (2005). 2.4.2008 při­chá­zí na svět jeho dcer­ka, kte­rou má s pří­tel­ky­ní, model­kou Palome Jimenez. V sou­čas­nos­ti je to film „Rychlí a zbě­si­lí“ kde se uplat­nil opět i jako pro­du­cent.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,37441 s | počet dotazů: 236 | paměť: 55954 KB. | 24.05.2022 - 07:12:55