Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > VIN DIESEL

VIN DIESEL

VIN DIESEL  byl vlo­ni poctěn hvězdou na holly­wo­od­ském chod­ní­ku a v sou­čas­né době natá­čí dal­ší pokra­čo­vá­ní ságy Rychle a zbě­si­le s názvem Rychle a zbě­si­le 7, kte­ré by do kin mělo při­jít v dub­nu 2015 a kte­ré také pro­du­ku­je. Minulé léto byl k vidě­ní v kasov­ním hitu Rychle a zbě­si­le 6, kte­rý tak­též pro­du­ko­val a kte­rý po svě­tě utr­žil přes 800 mili­o­nů dola­rů, a tak­též ve fil­mu Riddick, tře­tím díle kul­tov­ní série. Mezi jeho chys­ta­né pro­jek­ty pat­ří Kojak a The Last Witch Hunter, ale i řada dal­ších.

Diesel si zahrál v roce 2011 v pátém díle série Rychle a zbě­si­le, pokra­čo­vá­ní sním­ku Rychlí a zbě­si­lí z roku 2009. V pří­pa­dě obou těch­to sním­ků si zopa­ko­val svou roli Dominica Toretta a fil­my spo­leč­ně s Nealem H. Moritzem také pro­du­ko­val. Současně napsal a reží­ro­val původ­ní krát­ký film Los Bandoleros. Tento krát­ký film, kte­rý byl uve­den na DVD s fil­mem Rychlí a zbě­si­lí, vyprá­ví pozo­ru­hod­né pří­běhy hrdi­nů fil­mu a popi­su­je okol­nos­ti, kte­ré vyvr­cho­li­ly krá­de­ží cis­ter­ny, jenž ve fil­mu máme mož­nost sle­do­vat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68262 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56190 KB. | 26.05.2022 - 07:32:06