Víla Amálka opět s původním hlasem Jiřího Hrzána

vlcsnap 2017 05 24 13h10m41s817

Legendární večer­ní­ček Říkání o víle Amálce se po dva­ačty­ři­ce­ti letech dočká původ­ních barev i zvu­ků. Všech tři­náct dílů totiž pro­šlo v labo­ra­to­řích České tele­vi­ze nejen kom­plet­ní digi­ta­li­za­cí obra­zu, ale, díky uni­kát­ní­mu scan­ne­ru, i vyčiš­tě­ním ori­gi­nál­ní zvu­ko­vé sto­py. Hlas Jiřího Hrzána tak zazní v původ­ní plnos­ti, bez zkres­le­ní a šumů. Vedle čes­kých a slo­ven­ských divá­ků se na digi­ta­li­zo­va­nou ver­zi seri­á­lu mohou těšit i v Japonsku, kde se večer­ní­ček stal kul­tem zejmé­na mezi star­ší­mi dět­mi. Dalším sním­kem, kte­rý se nyní Česká tele­vi­ze chys­tá digi­ta­li­zo­vat, je Přednosta sta­ni­ce.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,10008 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46816 KB. | 24.01.2021 - 13:23:10