Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > VideoTip: Váha Vody

VideoTip: Váha Vody

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sean Penn ve vyni­ka­jí­cím thrille­ru reži­sér­ky Kathryn Bigelow...

V roce 1873 byly na Shaolských ost­ro­vech spáchá­ny dvě bru­tál­ní vraž­dy, z nichž byl nako­nec obvi­něn při­stě­ho­va­lec Louis Wagner (Ciarán Hinds), kte­rý byl v zápě­tí na to popraven…Teď se píše rok 2000 foto­gra­f­ka Jeane (Catherine McCormack) má za úkol poří­dit z mís­ta činu něja­ké foto­gra­fie a záro­veň dát dohro­ma­dy něja­ké základ­ní infor­ma­ce o onom případu.Vydá se tedy se svým manželem-básníkem Thomasem (Sena Penn), jeho bra­t­rem Richiem (Josh Lucas) a jeho pohled­nou pří­tel­ky­ní Adaline (Elizabeth Hurley) na men­ší „pra­cov­ní dovo­le­nou“ a začí­ná roz­plé­tat fak­ta ohled­ně pří­pa­du z roku 1873…a mezi­tím se začne vybar­vo­vat i vztah její­ho man­že­le s bra­t­ro­vou milen­kou Adaline, kte­rá až pří­liš dob­ře zná nejen jeho Básně o Magdaleně (za kte­ré kdy­si dostal Pulitzera)…

Váha vody je sní­mek reži­sér­ky Kathryn Bigelow (Bod zlo­mu, Zvláštní dny, K-19: Widowmaker), býva­lé to man­žel­ky Jamese Camerona.Bigelowová se ten­to­krát uká­za­la ze zce­la jiné strán­ky a její sní­mek, ačko­liv vyprá­ví od dvou bru­tál­ních vraž­dách, vyzní­vá nesmír­ně poeticky-především díky doko­na­lé kame­ře Adriana Biddlea (Vetřelec, Vetřelci) a nád­her­né hud­bě Davida Hirschfeldera (Královna Alžběta, Srdcová sedma).Už nád­her­ně kon­ci­po­va­né úvod­ní titul­ky dáva­jí tušit, že Váha vody bude vel­mi zají­ma­vé pokou­ká­nič­ko a ono jim samo­zřej­mě je.Nejen díky per­fekt­ní režii, kame­ře i hud­bě, ale i díky skvě­le vybra­ným her­cům.

Z těch mě nej­ví­ce zau­jal jako vždy napros­to vyni­ka­jí­cí neko­mer­č­ňák Sean Penn (U-Turn, Tenká čer­ve­ná linie, režie: Křižovatka smr­ti, pří­sa­ha) a pak taky krás­ka Elizabeth Hurleyová, z jejíž scé­ny, kdy si potí­rá kost­kou ledu nahá těle pocho­pí­te, proč jsme měli co závi­dět ješ­tě done­dáv­na Hughu Grantovi…Nemůžu ‚ehm, říct, že by tu snad byl z herec­ké sesta­vy někdo, s kým bych nebyl spo­ko­je­ný, neboť i všich­ni ostat­ní –pře­de­vším Ciarán Hinds, Catherina McCormacková (Spy Game), Josh Lucas (Cizinec na útě­ku) nebo Sarah Polleyová- hra­jí vel­mi dob­ře…

Důvod, proč si sní­mek neod­ná­ší plné hod­no­ce­ní, kte­ré by si díky visu­ál­ní a herec­ké slož­ce jis­tě zaslou­žil je scé­nář, vznik­nuvší pod­le kniž­ní­ho best­selle­ru Anity Shreave…Ten totiž nedo­sa­hu­je něja­kých emo­ci­o­nál­ních výšin, neob­sa­hu­je prak­tic­ky žád­né dějo­vé zvra­ty a o napě­tí tu ani neza­va­dí­te a tak se celou dobu jen kochá­te per­fekt­ní­mi výko­ny, kame­rou, hud­bou, režií…Ale i tak vám musím sní­mek dopo­ru­čit, neboť jeho shléd­nu­tí nebu­de­te urči­tě lito­vat.

Hodnocení:90%
Režie: Kathryn Bigelow
Hrají: Sena Penn, Catherine McCormack, Sarah Polley...
Záznam v Česko-Slovenské Filmové Databázi


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,32971 s | počet dotazů: 252 | paměť: 60770 KB. | 04.10.2022 - 08:27:09