Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Videonovinky na říjen

Videonovinky na říjen

Slzy slun­ce, Krásná pokoj­ská a dal­ší

Slzy slun­ce / Tears of the Sun
Byl cvi­čen upo­slech­nout roz­ka­zy. Stal se hrdi­nou tím, že se jim vze­přel.
Režie: Antone Fuqua
Hrají: Bruce Willis, Monica Bellucci, Tom Skerritt, Cole Hauser, Eamonn Walker

Když pad­ne demo­kra­tic­ký režim v Nigérii a moci se cho­pí bez­o­hled­ný vojen­ský dik­tá­tor, dosta­ne ostří­le­ný vete­rán námoř­ní pěcho­ty A.K. Waters/Bruce Willis zdán­li­vě rutin­ní úkol - zachrá­nit ze země člen­ku 
orga­ni­za­ce Doktoři bez hra­nic Dr. Lenu Kendricks/Monica Bellucci, kte­rá se sta­rá o obě­ti zuří­cí občan­ské vál­ky v odleh­lé ves­ni­ci. Když ale Waters se svou jed­not­kou na mís­to dora­zí, lékař­ka je ochot­na opus­tit ves­ni­ci 
pou­ze pod pod­mín­kou, že se Watersovi muži posta­ra­jí o pře­voz ves­ni­ča­nů na blíz­kou hra­ni­ci. Pokud by byli zane­chá­ni napo­spas osu­du, brzy by pad­li za oběť počet­né armá­dě rebe­lů.

2002 Revolution Studios Distribution Company, LLC.

 

Krásná pokoj­ská / Maid in Manhattan
Láska už je na recep­ci!
Režie: Wayne Wang
Hrají: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Tyler Garcia Posey, Frances Conroy, Chris Eigeman, Amy Sedaris, Marissa Matrone, Priscilla Lopez, Bob Hoskins 

Přestože Marisa, jako svo­bod­ná mat­ka neo­plý­vá bohat­stvím, doká­za­la sobě a své­mu dese­ti­le­té­mu syno­vi zajis­tit dob­rý život. Pracuje jako slu­žeb­ná v prvotříd­ním manhat­tan­ském hote­lu, kde se jed­no­ho dne setká s atrak­tiv­ním Ralphem Fiennesem - kan­di­dá­tem na ame­ric­ké­ho sená­to­ra. Vše se ale zkom­pli­ku­je tím, že je prá­vě oble­če­ná do luxus­ní­ho odě­vu jed­né hote­lo­vé návštěv­ni­ce. On je ihned okouz­len její krá­sou a když se střet­ne nena­dá­lá roman­ce se zámě­nou iden­ti­ty a všu­dypří­tom­ný­mi drby, Marisa i Christopher pocho­pí, že čím vět­ší jsou sny, tím vět­ší je i šan­ce, že se jed­nou spl­ní.

2002 Revolution Studios Distribution Company, LLC.

 

Solaris / Solaris
Co všech­no bys obě­to­val pro dru­hou šan­ci?
Režie: Steven Soderbergh
Hrají: George Clooney, Natasha McElhone, Jeremy Davies, Viola Davis, Ulrich Tukur

Budoucnost, asi za 100 let. Osamělý psy­cho­log dr. Kelvin/George Cloney pře­mýš­lí o všech okol­nos­tech, jež ved­ly ke smr­ti jeho man­žel­ky, je ale vyru­šen nalé­ha­vým vzka­zem staré­ho pří­te­le, kte­rý je kde­si dale­ko na vesmír­né expe­di­ci u pla­ne­ty Solaris. Žádá ho, aby při­jel a poku­sil se objas­nit záha­dy, ke kte­rým na sta­ni­ci dochá­zí. Po pří­le­tu ale nalé­zá para­no­id­ní a vyčer­pa­né čle­ny posád­ky. Sám se postup­ně nalé­zá v zaje­tí vlast­ních myš­le­nek, pod extrém­ním tla­kem emo­cí a  vizí, kte­ré se všech­ny nějak dotý­ka­jí vzta­hu k man­žel­ce, kte­rá se mu zje­vu­je, aniž by věděl, zda je sku­teč­ná, mrt­vá ane­bo je to jaký­si klon, kte­rý vytvo­ři­lo jeho pod­vě­do­mí?

2000 Twentieth Century Fox Film Corporation.

 

Femme Fatale / Femme Fatale
Smyslná pod­vod­ni­ce hra­je vabank
Režie: Brian De Palma
Hrají: Rebecca Romijn-Stamos, Antonio Banderas, Peter Coyote, Eriq Ebouaney

Laura/Rebecca Romijn-Stamos je mrcha. Příběh začí­ná na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes v roce 2001, kde smr­tel­ně krás­ná, ale také vše­ho schop­ná „fem­me fata­le“ odváž­ně ulou­pí dra­ho­cen­ný šperk a vypá­lí ryb­ník svým kom­pli­cům. Poté odjíž­dí do Ameriky a v leta­dle se sezná­mí s úspěš­ným pod­ni­ka­te­lem Wattsem a začne si s ním uží­vat ano­ny­mi­ty v cizi­ně. Po sed­mi letech je však její man­žel pově­řen pra­cí ve Francii, tak­že se s ním Laura po odváž­né lou­pe­ži vra­cí zpět do Francie s novou iden­ti­tou. Narazí však na pro­ná­sle­do­vá­ní býva­lým papa­raz­zi Nicholasem/Antonio Banderas a záhy i na své býva­lé kom­pli­ce. Laura - ohro­že­na na živo­tě - se ale jako ztě­les­ně­ný ďábel umí brá­nit vše­mi pro­střed­ky.

2001 Quinta Communications.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE12. února 2018 Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE Hospoda na malém městě. Je pondělí. Zavírací den. Židle jsou převrácené na stolech. U zadní stěny sálu, na vyvýšeném podiu je postavena scéna do druhého jednání hry bratří Čapků Ze života […] Posted in Speciály
  • Sony říká, že ceny konzolí PlayStation 5 byly určený už...17. září 2020 Sony říká, že ceny konzolí PlayStation 5 byly určený už... Sony říká, že ceny konzolí PlayStation 5 byly určený už na začátku roku. Na launch jich má být více, než tomu bylo u předešlé generace a na závěr ujišťuje, že téměř všechny hry z PS4 […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Swing Kids (1993)24. června 2014 Swing Kids (1993) Swing Kids je americký film odehrávající se v roce 1939 v nacistickém Německu. Matně si pamatuji, že jsem jej už kdysi viděl na obrazovkách čerstvě se narodivší TV NOVA v hlavním vysílacím […] Posted in Filmové recenze
  • Mads Mikkelsen s Warner Bros. jedná o roli Gellerta...11. listopadu 2020 Mads Mikkelsen s Warner Bros. jedná o roli Gellerta... Mads Mikkelsen s Warner Bros. jedná o roli Gellerta Grindelwalda ve Fantastických zvířatech 3. Dánský herec by čerstvě nahradil Johnnyho Deppa, který se role vzdal. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
  • 80. výročí popravy Federica Garcíi Lorcy19. srpna 2016 80. výročí popravy Federica Garcíi Lorcy Před osmdesáti lety byl popraven jeden z největších španělských umělců všech dob, básník a dramatik Federico García Lorca. Byl jednou z mnoha obětí začátku Španělské občanské války, a také […] Posted in Kritický Klub
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11)26. ledna 2019 Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11) Namíchtejte si ingredience svého koktejlu tak, abyste byli skutečně šťastní. Tahle kniha vám neřekne nic nového, ale pomůže vám si uvědomit, že všechno, co potřebujete k dosažení štěstí, […] Posted in Recenze knih
  • Onoda – 10 000 nocí v džungli27. března 2022 Onoda – 10 000 nocí v džungli Ke konci druhé světové války Japonci cvičili sebevražedné piloty kamikadze. Jejich úlohou bylo zemřít za Japonsko. Ve stejné době však probíhal i výcvik speciálních diverzních skupin, […] Posted in Filmové recenze
  • Soutěž o knihu Mysli jako Einstein24. května 2017 Soutěž o knihu Mysli jako Einstein Výherce knihy! Otázky Kdy se narodil Albert Einstein? Kdy umřel Albert Einstein? Jaká teorie Albert Einsteina je nejslavnější? Jaká je doporučená cena knihy Mysli jako […] Posted in Soutěže
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83289 s | počet dotazů: 239 | paměť: 55812 KB. | 24.05.2022 - 08:12:37