Kritiky.cz > Filmové recenze > Vetřelec: Covenant - 70 %

Vetřelec: Covenant - 70 %

Vet01

Do kin už jde koli­ká­tý film Vetřelce? No ani nevím, pros­tě se to blí­ží už cca k sed­mi, mož­ná. Radši to nebu­du přes­ně počí­tat, pros­tě je toho hod­ně. Je ale hod­ně let, co jsme byli prv­ně vystra­še­ni Vetřelcem. 38 let od prv­ní­ho fil­mu je oprav­du vel­ká his­to­rie, ke kte­ré se dá vra­cet.

Chtělo by to říct, že posled­ní film bude zno­va o Vetřelci a zrov­na stra­ši­del­ný, aby vyle­kal mno­ho dal­ších nový lidí, ale momen­tál­ně jsou fanouš­ci už tak otu­pě­lí, a tak ví co čekat, hlav­ně od Vetřelce.

Nejnovější Vetřelec Vetřelec: Covenant pokra­ču­je v zave­de­ném sty­lu „polo“ rema­ků, kdy se vez­mou noví her­ci, nové digi­tál­ní tech­no­lo­gie a kolem toho se vysta­ví pří­běh, kte­rý postup pří­bě­hu bere od pra­pů­vod­ních fil­mů. Nezklamalo to ve Star Wars, tak to ani nezkla­me v novém Vetřelci. Když se do toho zamí­chá ješ­tě pří­běh Promethea andro­i­da Davida, tak to není přes­ná kopie, jak by se dalo brát.

Příběh se od dob prv­ní­ho Vetřelce moc nezmě­nil, zno­vu se na začát­ku fil­mu pro­bu­dí posád­ka, ten­to­krát ne v kli­du, ale po lod­ní havá­rii, zno­vu najdou oby­va­tel­nou pla­ne­tu a zno­vu se tam vydá­va­jí. A víte, jak to zase skon­čí, sko­ro celá posád­ka umře a zlí Vetřelci jsou zabi­ti.

Příběh je to zná­mý a po pro­jek­ci fil­mu jsem si uvě­do­mil, že mně nic pře­kva­pi­vé­ho nepře­kva­pi­lo. Stalo se, co jsem čekal a oče­ká­val. Mám nasle­do­va­né všech­ny „kva­lit­ní“ fil­my o Vetřelcích a bohu­žel se jed­ná spí­še o Promethea, kte­rý nám dal otáz­ku jak vlast­ně Vetřelci vznik­li. Vetřelec: Covernant nám to pros­tě už koneč­ně vysvět­lí bez žád­ných kom­pli­ko­va­nos­tí.

Herecké osa­zen­stvo je napros­to vyho­vu­jí­cí, pros­tě růz­né rasy, různá nábo­žen­ství i zku­še­nos­ti, pros­tě maso na poráž­ku, aniž bychom se o nich něco dozvě­dě­li.  Tentokrát se posád­ka ani nestih­ne pro­bu­dit a jejich veli­tel už je mrt­vý, za což sta­čí nej­vět­ší hvězdě, Jamesu Francovi, díky, že sti­hl umřít  hned na počát­ku.

Kdo nej­ví­ce drží film na kva­li­tě je  Michael Fassbender, kte­rý doká­zal vlo­žit  do své dvoj­ro­le Davida a Waltera vlo­žit nej­ví­ce cha­risma­tu. Další pořád mají co hrát, pří­pad­ně před čím utí­kat.

Vetřelce si také dost uži­je­me, jak před­ve­třel­čí for­mu z Promethea, tak Vetřelce z původ­ních fil­mů. Vše už bez pro­blé­mů doká­žou šikov­né ruce tvůr­ců CGI zdár­ně vytvo­řit, aniž by muse­li shá­nět vyso­ké­ho a štíhlé­ho her­ce. Už všech­ny fil­my zná­te, tak už pro Vás pros­tě vesmír­ný zabi­ják není nezná­mý, a tak si vychut­ná­te všech­ny detai­ly, jak si pře­je­te.

Nový Vetřelec není za tak špat­ný film, jak by se asi moh­lo zdát, sice nemá na ani jeden z Vetřelcí tetra­lo­gie, ale lep­ší než Prometheus, a šikov­ně pro­po­ju­je uni­ver­sum Prometheus s Vetřelec fil­my. Je za nim vidět hod­ně prá­ce a hod­ně zku­še­nos­ti, jak od reži­sé­ra, tak od her­ců a tvůr­ců vše­mož­ných pří­šer a detai­lů.

Kdyby neměl žád­né lep­ší brat­říč­ky, tak by se jed­na­lo a dob­ře pro­myš­le­né sci-fi o vesmír­ném ezá­ko­vi, ale jakmi­le má v rodi­ně dost vel­mi slav­ných fil­mů, tak to má váž­ně těž­ké, je to pros­tě ten samý pří­pad jako Hobit vrs Pán Prstenů, nebo jak Harry Potter a Fantastická zví­řa­ta. Už žád­ný dal­ší film do zave­de­né série už nebu­de nikdy lep­ší než fil­my, co při­šli před ním. Everest byl už poko­řen a výš už pros­tě jít nelze.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Vetřelec: Covenant
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant1. března 2017 Vetřelec: Covenant První trailer na pokračování Vetřelce. Celý trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […] Posted in Filmové recenze
  • Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce4. února 2016 Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce Původní vetřelec, natočený Rydley Scottem roku 1979 se stal kultovním snímkem, na který fanoušci žánru sci-fi nedají dopustit. Dlouhá léta to pak vypadalo, že režisér nemá sebemenší zájem […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny16. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Druhý díl Fantastických zvířat bude mít premiéru v půlce listopadu. Nový trailer nám přinesl hodně akčních zážitků a hodně akcí s hlavními postavami, Brumbálem (Jude Law), Grindelwadem […] Posted in Trailery

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...