Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vetřelec: Covenant

Vetřelec: Covenant

VC

Nejnovější Vetřelec Vetřelec: Covenant pokra­ču­je v zave­de­ném sty­lu „polo“ rema­ků, kdy se vez­mou noví her­ci, nové digi­tál­ní tech­no­lo­gie a kolem toho se vysta­ví pří­běh, kte­rý postup pří­bě­hu bere od pra­pů­vod­ních fil­mů. Nezklamalo to ve Star Wars, tak to ani nezkla­me v novém Vetřelci. Když se do toho zamí­chá ješ­tě pří­běh Promethea andro­i­da Davida, tak to není přes­ná kopie, jak by se dalo brát.

Příběh se od dob prv­ní­ho Vetřelce moc nezmě­nil, zno­vu se na začát­ku fil­mu pro­bu­dí posád­ka, ten­to­krát ne v kli­du, ale po lod­ní havá­rii, zno­vu najdou oby­va­tel­nou pla­ne­tu a zno­vu se tam vydá­va­jí. A víte, jak to zase skon­čí, sko­ro celá posád­ka umře a zlí Vetřelci jsou zabi­ti.

Příběh je to zná­mý a po pro­jek­ci fil­mu jsem si uvě­do­mil, že mně nic pře­kva­pi­vé­ho nepře­kva­pi­lo. Stalo se, co jsem čekal a oče­ká­val. Mám nasle­do­va­né všech­ny „kva­lit­ní“ fil­my o Vetřelcích a bohu­žel se jed­ná spí­še o Promethea, kte­rý nám dal otáz­ku jak vlast­ně Vetřelci vznik­li. Vetřelec: Covernant nám to pros­tě už koneč­ně vysvět­lí bez žád­ných kom­pli­ko­va­nos­tí.

Herecké osa­zen­stvo je napros­to vyho­vu­jí­cí, pros­tě růz­né rasy, různá nábo­žen­ství i zku­še­nos­ti, pros­tě maso na poráž­ku, aniž bychom se o nich něco dozvě­dě­li.  Tentokrát se posád­ka ani nestih­ne pro­bu­dit a jejich veli­tel už je mrt­vý, za což sta­čí nej­vět­ší hvězdě, Jamesu Francovi, díky, že sti­hl umřít  hned na počát­ku.

Kdo nej­ví­ce drží film na kva­li­tě je  Michael Fassbender, kte­rý doká­zal vlo­žit  do své dvoj­ro­le Davida a Waltera vlo­žit nej­ví­ce cha­risma­tu. Další pořád mají co hrát, pří­pad­ně před čím utí­kat.

Vetřelce si také dost uži­je­me, jak před­ve­třel­čí for­mu z Promethea, tak Vetřelce z původ­ních fil­mů. Vše už bez pro­blé­mů doká­žou šikov­né ruce tvůr­ců CGI zdár­ně vytvo­řit, aniž by muse­li shá­nět vyso­ké­ho a štíhlé­ho her­ce. Už všech­ny fil­my zná­te, tak už pro Vás pros­tě vesmír­ný zabi­ják není nezná­mý, a tak si vychut­ná­te všech­ny detai­ly, jak si pře­je­te.

Nový Vetřelec není za tak špat­ný film, jak by se asi moh­lo zdát, sice nemá na ani jeden z Vetřelcí tetra­lo­gie, ale lep­ší než Prometheus, a šikov­ně pro­po­ju­je uni­ver­sum Prometheus s Vetřelec fil­my. Je za nim vidět hod­ně prá­ce a hod­ně zku­še­nos­ti, jak od reži­sé­ra, tak od her­ců a tvůr­ců vše­mož­ných pří­šer a detai­lů.

Kdyby neměl žád­né lep­ší brat­říč­ky, tak by se jed­na­lo a dob­ře pro­myš­le­né sci-fi o vesmír­ném ezá­ko­vi, ale jakmi­le má v rodi­ně dost vel­mi slav­ných fil­mů, tak to má váž­ně těž­ké, je to pros­tě ten samý pří­pad jako Hobit vrs Pán Prstenů, nebo jak Harry Potter a Fantastická zví­řa­ta. Už žád­ný dal­ší film do zave­de­né série už nebu­de nikdy lep­ší než fil­my, co při­šli před ním. Everest byl už poko­řen a výš už pros­tě jít nelze.


70 %

Photo © 20th Century Fox


  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant1. března 2017 Vetřelec: Covenant První trailer na pokračování Vetřelce. Celý trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Prometheus - První prequel Vetřelců18. listopadu 2021 Prometheus - První prequel Vetřelců Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny14. prosince 2021 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %9. prosince 2021 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % J. K. Rowlingová napsala první svůj scénář. Ve spolupráci se zavedeným světovým režisérem Davidem Yatesem vznikl další film z kouzelnického světa Harryho Pottera. Scénář je sice trocha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce4. února 2016 Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce Původní vetřelec, natočený Rydley Scottem roku 1979 se stal kultovním snímkem, na který fanoušci žánru sci-fi nedají dopustit. Dlouhá léta to pak vypadalo, že režisér nemá sebemenší zájem […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Smrt čeká všude1. ledna 2022 Smrt čeká všude Po tragické smrti seržanta Thompsona (Guy Pearce) se velení jednotky amerických pyrotechniků v Bagdádu ujímá rotný William James (Jeremy Renner). Svérázný veterán bezstarostně hazarduje se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta28. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta je americký fantasy film z roku 2017, který natočili Joachim Rønning a Espen Sandberg podle scénáře Jeffa Nathansona. Film produkovaný Jerrym […] Posted in Speciály
  • Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé.14. prosince 2021 Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé. Zatímco v prologu předchozího dílu jsme sledovali, jak se mladému superhrdinovi hroutí život před očima - nestíhá práci, školu, lidé se ho bojí, jeho láska si ho nevšímá - nyní se vše […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,65677 s | počet dotazů: 225 | paměť: 54409 KB. | 18.01.2022 - 18:09:41