Kritiky.cz > Speciály > Vetřelec: Covenant

Vetřelec: Covenant

Vetrelec

Ve vesmí­ru váš řev nikdo nesly­ší. Po téměř čtyřech dese­ti­le­tích zůstá­va­jí tato slo­va syno­ny­mem pro čirou a neú­pros­nou inten­zi­tu mis­trov­ské­ho díla Ridleyho Scotta, futu­ris­tic­ké­ho horo­ru Vetřelec. Teď se otec iko­nic­ké fran­ší­zy opět vra­cí do svě­ta, kte­rý vytvo­řil, aby pro­zkou­mal jeho nej­tem­něj­ší zákou­tí ve fil­mu VETŘELEC: COVENANT a při­ne­sl nová dob­ro­druž­ství, kte­rá vám zrych­lí tep a kte­rá posou­va­jí hra­ni­ce horo­ro­vých fil­mů s ratingem R.

Na palubě vesmír­né lodi Covenant panu­je hlu­bo­ké ticho. Posádka a dal­ší 2 tisí­ce duší na palubě prů­kop­nic­ké­ho pla­vi­dla jsou v hlu­bo­ké hiber­na­ci, tak­že umě­lá bytost Walter blou­má chod­ba­mi sama. Loď je na ces­tě k vzdá­le­né pla­ne­tě Origae-6 na opač­né stra­ně gala­xie, kde, jak osad­ní­ci dou­fa­jí, zalo­ží novou základ­nu pro lid­stvo. Klid ale skon­čí, když výbuch blíz­ké hvězdy roz­trh­ne ener­ge­tic­ké plach­ty Covenanta, což vyús­tí v tuc­ty obě­tí a výraz­ně změ­ní směr celé mise.

Přeživší čle­no­vé posád­ky brzy obje­ví něco, co vypa­dá jako nepro­zkou­ma­ný ráj, nepo­ru­še­ný Eden s hora­mi, jejichž vrchol­ky jsou skry­ty v mra­cích a se stro­my tyčí­cí­mi se do ohrom­né výše, a to ve vzdá­le­nos­ti dale­ko men­ší než Origae-6, a co by moh­lo být poten­ci­ál­ně stej­ně živo­ta­schop­né jako domov. To, co našli, je však ve sku­teč­nos­ti tem­ný a smr­tí­cí svět plný nepřed­po­klá­da­ných otá­ček a zvra­tů. Tváří v tvář straš­né hroz­bě, kte­rá pře­sa­hu­je jejich před­sta­vi­vost, se napa­de­ní prů­zkum­ní­ci musí poku­sit o trýzni­vý útěk.

Deset let po udá­los­tech vylí­če­ných ve Scottově trhá­ku Prometheus z roku 2012, se VETŘELEC: COVENANT vra­cí ke koře­nům reži­sé­ro­vy prů­lo­mo­vé ságy. VETŘELEC: COVENANT při­ná­ší jedi­neč­ný děsi­vý pří­běh napl­ně­ný dech berou­cím dob­ro­druž­stvím a oblud­ný­mi nový­mi stvo­ře­ní­mi. V šes­tém dílu této bloc­kbuste­ro­vé série se vizi­o­nář­ský reži­sér při­bli­žu­je k odha­le­ní půvo­du mat­ky všech vetřel­ců, smr­tí­cí­ho Xenomorphu z původ­ní­ho fil­mu.

Ve fil­mu VETŘELEC: COVENANT hra­jí Michael Fassbender (Prometheus, 12 let v řetě­zech), Katherine Waterston (Steve Jobs, Skrytá vada), Billy Crudup (Na pokra­ji slá­vy, Mission: Impossible III), Danny McBride (Travička zele­ná, Nahoru a dolů) a Demián Bichir. Režie Ridley Scott (Marťan). Scénář John Logan a Dante Harper, pod­le námě­tu Jacka Paglena a Michaela Greena. Produkce Ridley Scott, Mark Huffam, Michael Schaefer, David Giler a Walter Hill; dis­tri­buce 20th Century Fox. VETŘELEC: COVENANT při­chá­zí do svě­to­vých kin 19. květ­na 2017.

Části seriálu:  Vetřelec: Covenant

  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant1. března 2017 Vetřelec: Covenant První trailer na pokračování Vetřelce. Celý trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […] Posted in Filmové recenze
  • Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce4. února 2016 Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce Původní vetřelec, natočený Rydley Scottem roku 1979 se stal kultovním snímkem, na který fanoušci žánru sci-fi nedají dopustit. Dlouhá léta to pak vypadalo, že režisér nemá sebemenší zájem […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny16. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Screeny z nejnovějšího traileru na listopadovou novinku. Posted in Galerie

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...